Speciální vzdělávací potřeby

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vám osvědčí jedině citlivý přístup a trpělivost. Jak s nimi pracovat a jak například sestavit plán pedagogické podpory na míru pro žáka s ADHD nebo poruchami autistického spektra?


Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

Výsledky:
115
11.10.2023
Praktické příklady
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje ve videu práci krajských koordinátorů podpory nadaných žáků, Těchto koordinátorů je v ČR 14 a pracují v sítích zainteresovaných škol. Dana Veselá, koordinátorka v Jihomoravském kraji, objasňuje, komu je jaká podpora nabízena. Učitelé mohou využít webináře, videohospitace a kurzy zaměřené na rozvoj a vzdělávání nadaných žáků, rodiče nadaných dětí se mohou obracet na online poradnu nebo přímo na krajské koordinátory.

obrazek clanku
03.10.2023
Praktické příklady
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší videoukázky práce třídní učitelky v prvním ročníku třídy s rozšířenou výukou některých předmětů, do níž jsou zapojeni nadaní žáci v rámci smíšeného kolektivu. Dana Veselá, koordinátorka podpory nadání institutu v Jihomoravském kraji, je průvodkyní videem. Společně s třídní učitelkou poskytuje komentáře k těmto ukázkám výuky a věnuje se různým aspektům vzdělávání nadaných.

obrazek clanku
28.07.2023
Praktické příklady
Pedagog

Podpora nadání ve školách se jeví mnoha učitelům jako nedosažitelný cíl a profesní výzva. Jak nadané žáky efektivně vzdělávat a rozvíjet? Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje další webinář z cyklu zaměřeného na práci s heterogenní třídou, který představí systém podpory nadaných žáků na 2. stupni V ZŠ Klatovy, Čapkova ulice. Diskuse odborníků i zkušených pedagogů je doplněna o videoukázky z „barevných vyučovacích hodin“ a rozhovory s pedagogy a žáky v této škole.

obrazek clanku
26.07.2023
Praktické příklady
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje další videoreportáž z cyklu zaměřeného na práci s heterogenní třídou. Toto video se zaměřuje na práci s nadanými žáky a vytváření vhodných vzdělávacích podmínek v heterogenních třídních kolektivech. Vedení školy a učitelé ze ZŠ Klatovy, Čapkova ulice, se již od roku 2017 systematicky věnují podpoře nadaných žáků. Na závěr videa můžete nahlédnout do práce školního parlamentu, kde žáci mají možnost rozvíjet měkké dovednosti.

30.06.2023
Praktické příklady
Rodič
Pedagog

Hospitalizace dětí v psychiatrické nemocnici není jen o léčbě a terapiích. Důležitá je i školní výuka, aby děti po návratu do kmenových škol nečelily dalšímu stresu, a také mimoškolní aktivity. Hosté podcastu, Šárka Rákosníková, učitelka na ZŠ Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Veronika Kopecká, vychovatelka školního klubu, a Miroslava Ficková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina a současně učitelka na zmíněné škole, přiblíží více ve 2. díle podcastu.