Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

06.05.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

Kuba, mateřská škola

Odklad školní docházky

- opožděný vývoj kognitivních funkcí

- vícečetná dyslálie

- zkřížená lateralita

- opožděný vývoj matematických představ

- opožděný fonematický sluch

- opožděný vývoj grafomotoriky a vizuomotoriky

- sociálně znevýhodněné prostředí

- nekonfliktní dítě 

- rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (rozvoj mluveného projevu a gramatické struktury věty)

- rozvoj fonematického sluchu

- rozvoj grafomotoriky a matematických představ

Rozvoj v oblasti hrubé motoriky:

Koordinace pohybů: poskoky na jedné noze, do stran, výskok snožmo, chytání míče

Rychlost pohybů: stavění věže z kostek, bouchání do bubínku jednou či dvěma rukama


Rozvoj v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

Kreslení nejdříve na velkém formátu, postupně formát zmenšovat, kresba lidské postavy, domu, natáčet niť na cívku, sbírat drobné předměty ze stolu, navlékat korálky, hra se stavebnicemi (lego), pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky


Logopedická péče:

V MŠ rozvoj orofaciálních cviků – špulení úst, široký úsměv, mračení, nafukování tváří, kmitání, vypláznutí a olíznutí jazyka


Rozvoj fonematického sluchu:

Pojmenovat bezprostředně vnímaná zvířata, osoby, věci, spojeno s obrázkovými encyklopediemi, procvičovat rozlišovací schopnosti pro různé zvuky, procvičovat analytické a syntetické činnosti – obrázky začínající na stejnou hlásku, určovat slova se stejným počtem slabik, fonematická diferenciace – obrázky lišící se jedním protikladným fonémem – kosa-koza, miska-myška...


Rozvoj předmatematických představ:

V prostoru: nahoře-dole, uprostřed, před...

V čase: dnes, zítra, včera, orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích 

Velikosti: dlouhý, krátký...

Pravolevá: vpravo, vlevo...


Metody: slovní (rozhovor), názorně demonstrační, praktické – grafické a výtvarné práce 


- individuální práce

- skupinová práce

- slovní hodnocení

- záznamový arch

- formativní hodnocení

- sebehodnocení 

Encyklopedie, obrázky, předměty denní potřeby, didaktické hry, výtvarný materiál.

Sjednocená práce všech učitelů.

Pravidelná konzultace s rodiči, upřesněná domácí práce po domluvě s učitelkou, rodičům doporučena návštěva logopeda. 

Nejsou realizována. 

Došlo pouze k částečnému zlepšení potíží. Doporučená návštěva PPP/SPC. 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články