logo
logo

Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

06.05.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

Kuba, mateřská škola

Odklad školní docházky

- opožděný vývoj kognitivních funkcí

- vícečetná dyslálie

- zkřížená lateralita

- opožděný vývoj matematických představ

- opožděný fonematický sluch

- opožděný vývoj grafomotoriky a vizuomotoriky

- sociálně znevýhodněné prostředí

- nekonfliktní dítě 

- rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (rozvoj mluveného projevu a gramatické struktury věty)

- rozvoj fonematického sluchu

- rozvoj grafomotoriky a matematických představ

Rozvoj v oblasti hrubé motoriky:

Koordinace pohybů: poskoky na jedné noze, do stran, výskok snožmo, chytání míče

Rychlost pohybů: stavění věže z kostek, bouchání do bubínku jednou či dvěma rukama


Rozvoj v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

Kreslení nejdříve na velkém formátu, postupně formát zmenšovat, kresba lidské postavy, domu, natáčet niť na cívku, sbírat drobné předměty ze stolu, navlékat korálky, hra se stavebnicemi (lego), pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky


Logopedická péče:

V MŠ rozvoj orofaciálních cviků – špulení úst, široký úsměv, mračení, nafukování tváří, kmitání, vypláznutí a olíznutí jazyka


Rozvoj fonematického sluchu:

Pojmenovat bezprostředně vnímaná zvířata, osoby, věci, spojeno s obrázkovými encyklopediemi, procvičovat rozlišovací schopnosti pro různé zvuky, procvičovat analytické a syntetické činnosti – obrázky začínající na stejnou hlásku, určovat slova se stejným počtem slabik, fonematická diferenciace – obrázky lišící se jedním protikladným fonémem – kosa-koza, miska-myška...


Rozvoj předmatematických představ:

V prostoru: nahoře-dole, uprostřed, před...

V čase: dnes, zítra, včera, orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích 

Velikosti: dlouhý, krátký...

Pravolevá: vpravo, vlevo...


Metody: slovní (rozhovor), názorně demonstrační, praktické – grafické a výtvarné práce 


- individuální práce

- skupinová práce

- slovní hodnocení

- záznamový arch

- formativní hodnocení

- sebehodnocení 

Encyklopedie, obrázky, předměty denní potřeby, didaktické hry, výtvarný materiál.

Sjednocená práce všech učitelů.

Pravidelná konzultace s rodiči, upřesněná domácí práce po domluvě s učitelkou, rodičům doporučena návštěva logopeda. 

Nejsou realizována. 

Došlo pouze k částečnému zlepšení potíží. Doporučená návštěva PPP/SPC. 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články