Jaké téma vás zajímá?

Vedení škol a další vzdělávání
Zdravé klima školy. Zřizovatelé. Prevence vyhoření. Koučink a mentoring. Supervize a intervize. Hospitace.
Problémové chování
Diagnostika. Pozitivní klima ve třídách. Pravidla a hodnoty. Řešení konfliktů, šikany a záškoláctví. Prevence.
Speciální vzdělávací potřeby
Podpůrná opatření. Motivace a metody u dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, ADHD, PAS a SPU.
Hodnocení žáků
Hodnocení dětí se SVP. Slovní, formativní a inovativní hodnocení. Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení.
Asistenti pedagoga
Spolupráce s učitelem. Kompetence. Efektivní spolupráce s dítětem a rodiči. Metodické listy. Pomůcky. Tipy z praxe.
Nadané a mimořádně nadané děti
Depistáž. Podpůrná opatření. Osobnostní rozvoj. Vrstevnické vztahy. Mimořádné nadání. Dítě s dvojí výjimečností.
Odlišný mateřský jazyk
Špatná znalost čestiny. Podpůrná opatření. Začlenění do třídy. Práce s předsudky. Metodiky. Tipy pro výuku.
Školní poradci, poradny a SPC
Depistáže žáků. Přechody mezi stupni vzdělávání. Práce s Doporučením. Diagnostika a intervence. Revize.
Spolupráce rodiny a školy
Pravidla komunikace a spolupráce. Vedení konzultací. Třídní schůzky. Řešení konfliktů. Motivace a zapojení rodičů.

Podcast

Každé dítě je jiné. A každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci?

V podcastu Zapojme všechny zazní hlas odborníků na vzdělání i výchovu, ale také rodičů a dětí.
Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností.

Mapa expertních služeb

Hledáte nejbližší školské poradenské zařízení nebo jiné odborníky a organizace, které se věnují speciálním vzdělávacím potřebám dětí? Potřebujete najít kvalitní kouče, mentory a další experty na individuální i skupinovou podporu pedagogů či vedení školy? Vyzkoušejte naši mapu.
Návod:
Klikněte na tlačítko „rozbalte filtry“ a zvolte jednu nebo více kategorií. Zvolte jeden či více krajů a/nebo celou ČR. V mapě najdete vybrané organizace označené červenou značkou. Další vyhledávání v mapě probíhá pomocí kurzoru.
Rozbalit filtry Vyhledat nejbližší
Kraje
Kategorie

    Jste již uvedeni v mapě, ale změnily se informace nebo stav ve vaší instituci/organizaci? Nenašli jste v mapě vaši instituci/organizaci a myslíte si, že by zde měla být? Pište na zapojmevsechny@npi.cz.

    Nabídka poradenství v ukrajinštině
    Пропонуємо консультації українською мовою
    Potřebujete konzultaci s odborníkem?
    Napište nám.