Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání –⁠ osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Nejhledanější témata

Podpůrná opatření. Motivace žáků. Metody výuky. Žáci s SPU, PAS, ADHD, LMR, nadáním aj.

Pravidla komunikace a spolupráce. Vedení konzultací. Třídní schůzky. Řešení konfliktů. Motivace a zapojení rodičů.

Zdravé klima školy. Zřizovatelé. Prevence vyhoření. Koučink a mentoring. Supervize a intervize. Hospitace.

Snižování nerovností ve vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním. Školy a vyloučené lokality.

Pedagogické postupy zohledňující individuální potřeby žáků. Diferenciace výuky. Třídní klima, pravidla, hodnoty.

Spolupráce s učitelem. Kompetence. Efektivní spolupráce s žákem a rodiči. Metodické listy. Pomůcky. Tipy z praxe.

Nedostatečná znalost českého jazyka. Podpůrná opatření. Začlenění do třídy. Práce s předsudky. Tipy pro výuku.

Depistáže žáků. Práce s Doporučením. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán žáka. Revize.

Diagnostika. Řešení konfliktů, šikany, kyberšikany a (skrytého) záškoláctví. Prevence. Sociální pedagog ve škole.

Podcast

podcast

Každé dítě je jiné. A každé dítě potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci? 

V podcastu Zapojme všechny zazní hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti.

Apple podcastGoogle podcastSpotify podcast
sluchátka

Mapa expertních služeb

Probíhá načítání mapy...

Jste již uvedeni v mapě, ale změnily se informace nebo stav ve vaší instituci/organizaci? Nenašli jste v mapě vaši instituci/organizaci a myslíte si, že by zde měla být? Pište na zapojmevsechny@npi.cz.