Plán pedagogické podpory – poruchy chování a potíže s komunikací ve školce

31.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřských školách v případech známek poruchy chování nebo při komunikačních potížích. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Míša

Chlapec 3,5 roku

Známky poruchy chování

Chlapec nemluví, jedná v častém afektu, má zkratové chování. Nehraje si sám ani s ostatními, je neklidný, narušuje hru ostatním. Nezná hranice, nerespektuje pravidla, je obtížně zvladatelný.

Fixuje se na určité osoby, ostatní odmítá projevem vzteku, utíká. M. má zájem o to, co dělají ostatní, napodobuje činnosti. Motoricky je neklidný, ale šikovný. Rád spolupracuje při individuálních chvilkách, snaží se.

  • Socializace a soužití v kolektivu.
  • Předcházení afektům z důvodu neschopnosti se dorozumět.
  • Rozvoj komunikačních dovedností – řeč, gesta, řeč těla, signály.
  • Nastavení pravidel chování k dětem i k dospělým.
  • Zklidnit neposednost – chvilky soustředění při individuální práci, při kolektivní práci, motivace ke hrám a činnostem, relaxační chvilky.

Rozvoj komunikačních technik verbálních i neverbálních hravou formou – s pomocí piktogramů, hraček, postojů a gest.

Nácvik praktických dovedností – vykomunikovat si v klidu své potřeby a přání.

Sociální učení v aktuálně prožívaných situacích. 

Učit se respektovat základní pravidla chování (reagovat na zavolání, neutíkat od skupiny ani ze třídy atd.).  

Prohlubovat chvilky soustředění a pozornosti, zklidnění – individuální přístup.

Zvýšená opatrnost a dohled

Přiměřená pochvala, pozitivní reakce na zvládnutí úkolu či situace.

Dostupné didaktické pomůcky a hračky ve třídě.

Každodenní předávání informací o aktuálním chování a náladě dítěte, o provedených krocích.

Každodenní komunikace s maminkou při předávání dítěte (nálada, konfliktní situace), zadávání úkolů – procvičování dovedností v sebeobsluze, nácvik komunikačních dovedností atd. 

Upevňovat vztahy v kolektivu dětí – citlivě řídit řešení konfliktů, vést starší děti k dopomoci a vzájemné spolupráci, pomoc při hře a porozumění s dětmi.

9. 1. 2018

M. se zlepšuje v komunikaci, dovede si říct, ukázat na své potřeby, přání. Reaguje na zavolání.

Jeho stavy napětí a afekty mají menší četnost. Zlepšil se v sebeobsluze a je trpělivější při oblékání, kdy nejde hned do vzteku. Zlepšuje se vztah ostatních dětí k chlapci.

Stále nerespektuje pravidla, svévolně opouští třídu. Projevy afektu přicházejí nečekaně.

Budeme nadále pokračovat ve stanovených cílech PLPP, v socializaci a rozvoji dorozumívání. Spolupráce s rodinou dobrá. 


20. 1. 2018 

Vyšetřen na neurologii, výsledek negativní. Objednán na psychologické vyšetření do PPP. 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Řešení šikany

Šikana je onemocnění skupiny. Odhalením a odstraněním šikany dáváte najevo, že vám záleží na normách, pravidlech skupiny,  respektování druhých a společného bytí. Šikanu můžete snadno zaměnit za škádlení nebo ubližování (např. on si začal, tak jsem mu to vrátil, a příště naopak). Má svoji přesnou definici, kterou potřebujete znát, abyste mohli postupovat adekvátně. Pojďme spolu termín šikany i ostatní termíny rozklíčovat.

Nadaní žáci a šikana: Možnosti využití sociometrie

Terčem šikany se často stávají mimořádně talentované děti – právě pro svou odlišnost. Přinášíme vám orientační nástroje, které vám pomohou předcházet rozvoji šikany ve školním kolektivu.

Zobrazit další články