logo
logo
Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory

V aktuálně platné legislativě je plán pedagogické podpory (PLPP) nyní (v novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) zmíněn pouze okrajově. Škola už nemá povinnost ho sestavovat a odesílat do školského poradenského zařízení (ŠPZ) spolu s žádostí o vyšetření žáka. Přesto PLPP stále zůstává jedním z podpůrných opatření prvního stupně, které můžete smysluplně použít při naplňování vzdělávacích potřeb svých žáků. S jeho pomocí přehledně zmapujete žákovy vzdělávací potřeby a podporu, kterou mu poskytujete. Plán pedagogické podpory a informace v něm obsažené mohou být odrazovým můstkem nejen pro vás, ale také pro žáka, jeho rodiče a pracovníky ŠPZ. 

Tato sekce vás provede vyplněním formulářů Plánu pedagogické podpory (PLPP) a dalších dokumentů. Struktura formulářů PLPP vychází z platné školské legislativy, podle které ji průběžně aktualizujeme.

Vyplňte do levých kolonek formuláře text podle pokynů uvedených v jejich nadpisech. Při psaní delšího textu nezapomeňte kolonky rozšířit. Pokud text v některé z kolonek přesáhne její kapacitu a objeví se skrolovací lišta, je nutné zvětšit velikost této kolonky tažením za pravý dolní roh, kde naleznete šikmé drážky. Tímto způsobem zajistíte, že veškerý text bude viditelný bez nutnosti skrolování, což je důležité pro správné zobrazení textu v generovaném PDF dokumentu. Vždy se ujistěte, že celý text v každé kolonce je viditelný bez skrolování.


Konkrétní návrhy formulací pro inspiraci naleznete vždy v pravé části. Samozřejmě můžete také použít svůj vlastní text.


Formulář se skládá z několika stránek a pro přechod na další stranu slouží tlačítko umístěné v pravém dolním rohu. V levém dolním rohu každé stránky je možné formulář průběžně ukládat pomocí tlačítka "Uložit". Kliknutím na tlačítko "Pokračovat na další část" v pravém dolním rohu postupujete po vyplnění každé strany dále, až na poslední straně použijete tlačítko "Stáhnout jako editovatelné PDF". Vygenerovaný PDF dokument se otevře v nové záložce a můžete jej uložit, upravit nebo vytisknout dle potřeby.

Výsledky:
18
obrazek clanku
08.11.2022
Vzorové dokumenty
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

obrazek clanku
17.03.2021
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče

Dříve než doporučíte žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Objevte kromě plánu pedagogické podpory i nové metody, které zmírní jeho vzdělávací obtíže.

27.01.2021
Podcast
Učitel/učitelka

Mnozí ředitelé a učitelé v těchto dnech řeší, jaké změny v realizaci pedagogických intervencí ve své škole od 1. února nastaví. Od 1. 2. 2021 nově vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

obrazek clanku
10.01.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.

obrazek clanku
03.01.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.

Zpět na začátek