logo
logo
Výuka dětí a žáků s OMJ

Výuka dětí a žáků s OMJ

Pokud hledáte informace a inspiraci, jak zapojovat žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, NPI ČR nabízí bezplatné on line webináře - zabýváme se podporou začleňování do 1. stupňových předmětů, Českého jazyka a literatury, Matematiky, Dějepisu, Zeměpisu, Fyziky a chemie. Aktuální nabídku najdete na webu NPI ČR - zde.

Základní pravidla pro práci s žáky bez znalosti českého jazyka naleznete v tomto krátkém materiálu:

Výukové materiály pro podporu v jednotlivých předmětech (NPI ČR 2022)

Původní zdroj je web NPI k podpoře Ukrajinců.

V souvislosti s nástupem velkého množství ukrajinských dětí do českých škol v září 2022 byly připraven metodické materiály pro výuku v jazykově pestrých třídách. Mezi materiály naleznete metodická doporučení, pracovní listy, aktivity do výuky, přístupy k hodnocení. 

Oborový obsah je velmi důležitý, nicméně pro žáka, který nehovoří vůbec česky, je důležité ze vzdělávacího obsahu vybrat opravdu jen to nezbytné, to, čemu je schopen se svou úrovní jazyka porozumět a čeho lze následně dosáhnout. Požadavky je potom možné stupňovat se zvyšující se úrovní českého jazyka. Z každé hodiny by si žák měl odnést pár slovíček nebo frází. Je třeba vzít v potaz, že se učí především česky a potřebuje se integrovat. Ideální je vést žáka k tomu, aby si vedl slovníček, knihu výstřižků a portfolia.

Určitě stojí za to, podívat se i na předměty, které přímo neučíte. Dostanete tak lepší přehled o tom, jak o výuce žáků s odlišným mateřským jazykem přemýšlejí jednotlivé obory.

Vzdělávací obory

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Dramatická výchova

Taneční a pohybová výchova

Dějepis

Proč brouci (ne)budovali komunismus

Rubínové kříže – UPA

Jaký byl život v britském impériu

Ukrajina a Československo mezi Hitlerem a Stalinem

Jak římský císař udržoval svoji moc

Výchova k občanství

Zeměpis


Výukové materiály pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ  (Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 2022, doplněny další materiály v roce 2023)

Výukové materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, který zahrnuje předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jeho cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk. Materiál vznikl v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a je realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Autorkami jsou: Mgr. Dita Macháčková a BcA. Alina Pylaeva. Zdroj: zde

Soubory ke stažení:

Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ (pdf, 75,22 MB)
Příloha k souboru výukových materiálů (pdf, 1,06 MB)
Český jazyk (pdf, 1,87 MB)
Dějepis (pdf, 1,85 MB)
Fyzika (pdf, 1,89 MB)
Chemie (pdf, 1014,17 kB)
Matematika (pdf, 1,49 MB)
Přírodopis (pdf, 2,78 MB)
Výchova k občanství (pdf, 1,43 MB)
Zeměpis (pdf, 2,29 MB)
Příloha k souboru výukových materiálů - 2023 (pdf, 362,12 kB)
Český jazyk - 2023 (pdf, 1,4 MB)
Dějepis - 2023 (pdf, 2 MB)
Fyzika - 2023 (pdf, 1,32 MB)
Chemie - 2023 (pdf, 873,06 kB)
Matematika - 2023 (pdf, 605,07 kB)
Přírodopis - 2023 (pdf, 4,04 MB)
Výchova k občanství - 2023 (pdf, 2,46 MB)
Zeměpis - 2023 (pdf, 6,65 MB)

Pracovní listy - předměty (META o.p.s.)

Výukové materiály připravené META o.p.s naleznete zde: https://inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety

Sdílíme odkazy přímo na web organizace, kde naleznete mnoho inspirace pro jednotlivé předměty.

Pracovní listy ke stažení a další materiály a tipy do výuky najdete pod jednotlivými předměty. Obecně vycházejí z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.


Odborný článek

Odborný článek, který publikovali naši kolegové a lektoři webináře Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis Radim Ošmera a Darina Mísařová v časopise Geografické rozhledy.


Zdroj:

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/166

Sekce :Geografie a škola

MÍSAŘOVÁ, D., OŠMERA, R. (2023): Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(5), 24–27.

Abstrakt | PDF formát ke stažení| ukazky-pracovnich-listu – PDF formát – ke stažení


KRAJSKÁ CENTRA POD
WEBINÁŘ – DĚTI-CIZINCI V ČESKÝCH ŠKOLÁCH, MODEL SIOP PRO ÚPRAVU VÝUKY PRO CIZINCE – KATEŘINA YOUNG

Kolegové z projektu SYPO natočili rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze.

V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.
REPORTÁŽ: JAK SE UČÍ ČEŠTINU STŘEDOŠKOLÁCI V JAZYKOVÉ ŠKOLE HL. M. PRAHY?

Nová reportáž kolegů v NPI ČR: jak se učí češtinu středoškoláci v Jazykové škole hl. m. Prahy?Národní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky-cizince publikaci Prázdninová škola češtiny.

Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. Program pro každý den je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také praktické poznámky a doporučení pro učitele.

Materiál ke stažení


Kolegové z MŠMT připravili jednoduchý a velmi přehledný materiál s přehledem o tom, kde a jakou podporu může škola získat , když vzdělává žáky v Ukrajiny – materiál je možno nalézt a stáhnout s funkčními odkazy zde.


Bulletiny NPI ČR věnované vzdělávání dětí a žáků cizinců

Bulletin NPI ČR, dříve NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců. Obsahuje příklady dobré praxe ze škol.Výsledky:
14
obrazek clanku
07.02.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

obrazek clanku
14.01.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

15.09.2023
Podcast
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Hostem prvního dílu podcastu na téma integrace a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole je Michaela Jiroutová, bývalá dlouholetá pracovnice z neziskové organizace META. Jak ve škole zvládnout příchod žáka s odlišným mateřským jazykem? Co se na školách, které mají s prací se žáky s OMJ zkušenosti, osvědčilo? Jak se lépe vcítit do toho, co tito žáci zažívají? A jak mohou učitelé pomoci těmto žákům s rychlejší integrací i osvojením češtiny? Více v podcastu.

obrazek clanku
03.11.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

V základní škole Jižní na Praze 4 studuje v tomto školním roce 2022/23 celkem přes osmdesát žáků z Ukrajiny. Do školy v loňském školním roce přišlo po únoru 2022 celkem čtyřicet devět ukrajinských žáků uprchlíků. Ve třetím díle seriálu dobré praxe z této školy přinášíme informace o činnosti dvojjazyčných asistentek v heterogenních školních třídách, kam byly tito žáci po adaptačním období následně začleněni. Jak vypadá jejich běžný školní den?

obrazek clanku
01.11.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

V základní škole Jižní na Praze 4 studuje ve školním roce 2022/23 již přes osmdesát žáků z Ukrajiny, ať už nově příchozích po únoru 2022 nebo z dřívějších let. Ve 2. díle seriálu dobré praxe z této školy se dočtete, jak škola zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké pomůcky využívá pro výuku češtiny a jak pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Zpět na začátek