logo
logo
Právní a strategické dokumenty

Právní a strategické dokumenty

Zákony, vyhlášky, strategie a další dokumenty, které souvisejí s podporou nadání na centrální i krajské úrovni. Doporučujeme web: Zákony pro lidi


Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ke stažení zde


Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků - tematická zpráva ČŠI

Zpráva vydaná v roce 2016 ke stažení zde


Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Ke stažení zde


Vyhláška č. 55/2005 sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Text v částce 14 Sbírky zákonů ČR ke stažení zde


Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Ke stažení zde


Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 2009 – 2013

Koncepce vychází ze zásad inkluzivního vzdělávání, respektuje některá specifika pro práci s nadanými žáky, která vyžadují vysokou míru kreativity a didaktických schopností pedagogů. Ke stažení zde


Deklarace práv nadaných dětí

Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání podle NAGC - National Association for Gifted Children vytvořila Barbara Clark, California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA. Převzato z webových stránek Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

Číst více


Vyhláška 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

S touto vyhláškou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Ke stažení zde


Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce obsahuje mimo jiné:

1) Problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období
2) Tematické oblasti Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
3) Ochrana práv dětí a mládeže
4) Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti dětí a mládeže

Ke stažení zde


Vyhláška č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ke stažení zde