Vzorové dokumenty

Tato sekce Vás provede vyplněním formulářů náplní práce pro vybrané pracovní pozice pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školách. U každé kolonky formuláře si přečtěte nejen pokyny k jeho vyplnění, ale aplikace vám napoví i konkrétní texty a formulace pro konkrétní pracovní pozici. Struktura a obsah vzorových náplní práce vychází z platné školské legislativy, podle které je průběžně aktualizujeme. Po vyplnění si formulář můžete stáhnout jako editovatelné PDF a také vytisknout.

Výsledky:
32
obrazek clanku
08.11.2022
Praktické příklady ,
Vzorové dokumenty
Pedagog

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

obrazek clanku
18.10.2022
Vzorové dokumenty
Rodič
Pedagog

Máte na základní škole pracovní pozici osobního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

obrazek clanku
09.08.2022
Vzorové dokumenty
Rodič
Pedagog
Zřizovatel školy

Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog v mateřské škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

obrazek clanku
09.08.2022
Vzorové dokumenty
Rodič
Pedagog
Zřizovatel školy

Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog na základní a střední škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

obrazek clanku
15.06.2022
Vzorové dokumenty
Pedagog

Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro žáky se závažným onemocněním (roztroušená skleróza, selhání / transplantace /operace životně důležitého orgánu, rakovina, nezhoubný nádor mozku nebo míchy, zdravotní stav po těžkých popáleninách či jiná závažná onemocnění), nepříznivou zdravotní prognózou a přidruženými specifickými poruchami učení? Využít můžete informace ze vzorového individuálního vzdělávacího plánu. (Foto zdroj: Freepik.com)