Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání –⁠ osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Autorský tým

PhDr. Kristina Březinová

PhDr. Kristina Březinová

Od roku 2019 zastává pozici hlavní editorky obsahu na webu Zapojmevšechny.cz. Kromě toho je také producentkou podcastu Zapojme všechny a podílí se na psaní textů a scénářů. Působí v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR a předtím také v projektu APIV B. Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti psychologie, pracovala jako psycholožka v poradenských zařízeních, jako školní psycholožka na základní škole a na gymnáziu. Vedle toho dlouhodobě spolupracovala s firmou Gradua-CEGOS, kde se specializovala na vzdělávání dospělých. Také působila v Agentuře pro sociální začleňování v roli konzultantky a později metodičky pro inkluzivní vzdělávání. V současnosti také pracuje jako psycholožka v Centru pro studenty se specifickými potřebami na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2020 odborné texty a rozhovory a také moderuje podcast Zapojme všechny. Absolvovala doktorské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své disertační práci se zabývala ohrožením žáků 2. stupně základních škol a jejich pedagogů látkovými závislostmi a efektivitou školské adiktologické prevence. Praktické zkušenosti získávala jako školní speciální pedagožka, učitelka speciálních tříd pro žáky s mentálním postižením a potížemi v chování, školní metodička prevence a jako ředitelka venkovské malotřídky. Působí také jako koučka a lektorka.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Od roku 2019 interní recenzentka textů pro web Zapojmevšechny.cz a koordinátorka poradny Zapojmevšechny.cz. Působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí. Pochází z Bulharska, kde vystudovala obor slovanská filologie na Sofijské univerzitě (specializace bohemistika). Po příjezdu do České republiky absolvovala DAMU v Praze, obor Divadelní antropologie, a následně i doktorské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,  obor Sociální a kulturní antropologie. Během studia se věnovala výuce bulharského jazyka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a psaní odborných článků o identitě a integraci bulharské menšiny v České republice. Svou zkušenost žáka/studenta s odlišným mateřským jazykem využila i jako dvojjazyčná asistentka pedagoga na základních školách v Praze. Působila také jako metodička ve společnosti META o.p.s.

Mgr. Gabriela Kermesová

Mgr. Gabriela Kermesová

Gabriela Kermesová působí v projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako Expertka PR. Od roku 2021 spravuje webovou aplikaci Zapojmevsechny.cz, vyhledává témata k obsahu, podílí se na přípravě, editaci a korektuře textů. Také veškerý obsah propaguje směrem k veřejnosti. Před zapojením do projektu se věnovala především cizím jazykům a cestování, jež ji nasměrovalo na sociální a masovou komunikaci. PR a marketing již zajišťuje více než 14 let, nejprve v agentuře, posléze v nakladatelství, pro ScioŠkoly a nyní pro inkluzi v rámci projektu APIV B. K tématu speciálních vzdělávacích potřeb má vztah také díky synovi. Proto se rozhodla speciální pedagogice věnovat i profesně a tak zahajuje vysokoškolské studium v této oblasti.

Mgr. Jan Spěváček

Mgr. Jan Spěváček

Autor textů a písemných rozhovorů pro web Zapojmevšechny.cz (2020 - 2021). Absolvent PdF UP v Olomouci: učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika ‒ SZZ z etopedie a surdopedie. Během své praxe získal zkušenosti s výukou ve školách při dětském domově, výchovném ústavu i v diagnostickém ústavu nebo s výukou na 1. stupni ve speciální třídě. V současnosti pracuje jako učitel na základní škole. Autorsky se podílel na publikaci Děti a problémy v chování. Působí i jako externí lektor a redaktor, věnuje se básnické tvorbě. Je ženatý, má dva syny.

Mgr. Klára Fischerová

Mgr. Klára Fischerová

Autorka textů a spoluautorka videí pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Vystudovala pedagogickou fakultu, obory učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku. Více než 25 let pracuje ve školství na různých pozicích, posledních 12 let jako školní speciální pedagog. Absolvovala množství odborných seminářů. Spolupracovala v oblasti rovného vzdělávání a zavádění proinkluzivních opatření s neziskovými organizacemi, lektoruje vzdělávací semináře, podílí se na různých projektech. V současné době se věnuje především reedukační činnosti a podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také metodickému vedení učitelů a asistentů.

Mgr. Adéla Pospíchalová

Mgr. Adéla Pospíchalová

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2019 odborné texty, moderuje podcast Zapojme všechny a také metodická videa. Absolvovala studium na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Dlouhodobě pracovala pro neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde se věnovala především mediálním a informačním projektům. Věnuje se také vzdělávání, lektoruje a spolupracuje s internetovým magazínem Rodiče vítáni. O školu a témata s ní spojená se zajímá i z pozice rodiče tří dětí.

Mgr. Lucie Kocurová

Mgr. Lucie Kocurová

Autorka textů a písemných rozhovorů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Absolvovala gymnázium v České Třebové a magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působila v TV Nova a České televizi. Momentálně pracuje v Informačním centru o vzdělávání EDUin a přispívá také do Lidových novin.

Mgr. Kristýna Musová

Mgr. Kristýna Musová

Autorka textů pro web Zapojmevšechny.cz (2020). Absolventka PdF Ostravské univerzity v Ostravě (Speciální pedagogika SZZ z etopedie a psychopedie, DPS Učitelství pro I. stupeň ZŠ). V rámci studií absolvovala dvouletou studijní a pracovní stáž ve Španělsku (Universidad de Córdoba, APROSUB Córdoba ‒ Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením). Během studií na střední a vysoké škole se věnovala zájmové činnosti s dětmi a mládeží (vedení zájmových kroužků, praktikant a vedoucí na dětském táboře). Zkušenosti jako asistent pedagoga, školní speciální pedagog a učitel na I. stupni základní školy. V současnosti je na mateřské dovolené. Žije v Havířově s manželem a dvěma syny.

Šárka Bártová

Šárka Bártová

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2019 texty. Je pedagogickou pracovnicí s odbornou praxí získanou vzděláváním a výchovou žáků s potřebou speciální pedagogiky. Po praxi v mateřských školkách se v posledních letech soustředí na vzdělávání žáků přípravných ročníků ZŠ. Kromě absolvování odborných kurzů v tomto oboru je její předností empatie a osobní přístup k individualitě žáka a zejména celostní pochopení jeho potřeb.

Radka Schillerová, MBA

Radka Schillerová, MBA

Pro web Zapojmevšechny.cz od roku 2019 píše texty, scénáře a podílí se na natáčení videí a podcastu. Vystudovala marketing a management na Czech Management Institute – Praga Didacta, s. r. o., dříve CMI – ESMA Praha, částečně v Praze a Barceloně. V současnosti pracuje jako přednášející a lektorka kurzů komunikačních dovedností pro pedagogy Škola bez poražených, je zakladatelkou projektu Spokojené rodičovství, píše blog a vede přednášky pro rodiče, ve kterých se zaměřuje na empatický demokratický přístup ve výchově, efektivní komunikaci a emoční inteligenci. Autorsky se podílela ve spolupráci se Scio na knize pro děti a rodiče Pája a bleší cirkus. Externě například spolupracuje s Výluka nebo komunitním centrem Husitská v Praze. Je partnerkou a matkou dvou dětí.

Karel Špátzal

Karel Špátzal

Pro web Zapojmevšechny.cz od roku 2019 natáčí a zpracovává videa. Je autorem videoznělky pro web Zapojmevšechny.cz. Je jedním ze zakladatelů sportovního kanálu TV Sport 5, kde několik let pracoval jako režisér a ředitel výroby. Jeho společnost vyrábí pořady a přímé přenosy pro řadu TV v České republice (např. Prima, ČT, Sport 5). Je autorem několika dokumentárních filmů, znát ho můžete i jako dabéra nebo komentátora. Dodnes je členem České Muaythai asociace ‒ sportovního svazu, který zaštiťuje thajský box v ČR, výchovu amatérských zápasníků od nejmenších a dalších pohybových aktivit pro děti a dospělé a také spolupráci s dětskými domovy.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Pro web Zapojmevšechny.cz od roku 2020 píše texty, podílí se na natáčení podcastu. Profesí je speciální pedagog. Na začátku profesní dráhy působil na pozici na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu www.asistentpedagoga.cz.

Mgr. Petra Macková

Mgr. Petra Macková

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2020 texty a rozhovory. Vystudovala Obecnou antropologii na FHS UK. Po studiu se věnovala výzkumné práci na Slovensku a v ČR zejména v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na vzdělávání, sociální a prostorovou segregaci a možnosti integrace, prevenci patologických jevů apod. Zprvu se v rámci práce v neziskovém sektoru věnovala sociální oblasti (terénní sociální práce, vedení regionální pobočky Kladno zaměřené na poskytování sociálních služeb a poradenství), posléze zakotvila a již přes 15 let se věnuje v rámci Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni rozvoji sociálně vzdělávacích služeb pro ohrožené děti. Soustředí se v rámci práce s dítětem na podporu celé rodiny, spolupráci se školou a dalšími institucemi. Věnovala se jak přímé práci, tak metodické podpoře a rozvoji služeb. Aktuálně působí na pozici metodičky pro vzdělávání v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. 

Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.

Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.

Autorka textů a písemných rozhovorů pro web Zapojmevšechny.cz (2020 - 2021). Vyučuje žáky mladšího školního věku, podílí se na vzdělávání budoucích i současných učitelů výukou pedagogiky, didaktik výchovy, společenských věd a komunikace. Má kvalifikaci od učitelství pro mateřské školy, přes učitelství pro základní školy až po učitelství pro školy střední. Její obor je pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku, pedagogické poradenství a diagnostiku. Ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze pracovala jako didaktik základního vzdělávání a měla na starost vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a didaktiku prvního stupně základní školy. Podílí se na učebnicích pro základní školy, je autorkou řady článků a monografií pro učitele i učebních textů pro žáky, ale i knížek pro děti. Dlouhodobě se profesně zajímá o různé způsoby hodnocení prospěchu žáka a výzkumně o integraci obsahu vyučování na základní škole.

Mgr. et MgA. Mariana Chytilová, Ph.D.

Mgr. et MgA. Mariana Chytilová, Ph.D.

Autorka textů pro web Zapojmevšechny.cz (2019). Mariana Chytilová absolvovala Disability Studies na Syracuse University a Speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Spolupracovala na tvorbě materiálů pro asistenty pedagoga v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Je autorkou koncepce přístupnosti Centra architektury a městského plánování (CAMP), filmového festivalu Jeden svět organizace Člověk v tísni a spoluautorkou interaktivní čtenářské aplikace Tableto pro děti s obtížemi ve čtení. Aktuálně spolupracuje s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Českou televizí.

Kristýna Voženílková

Kristýna Voženílková

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2019 texty. Jako pedagogická pracovnice se zabývá vzděláváním a výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době se zaměřuje především na práci s dětmi s autismem na základní škole v Praze, kde působí jako asistentka pedagoga. Snaží se propojit a uplatnit veškerou získanou praxi v pedagogických a dalších oborech. Zároveň se věnuje trénování, organizaci soustředění a závodů dětí v rychlostní kanoistice, které se dříve sama věnovala.

Mgr. Kateřina Vrtišková

Mgr. Kateřina Vrtišková

Spoluautorka textů a autorka videí pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Učí na základní škole ve Vraném nad Vltavou. Absolvovala PedF UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Ve své práci využívá prvky pedagogického konstruktivismu, metody RWCT, badatelsky orientované vyučování, dílny čtení a psaní a učení venku. Na tato témata lektoruje semináře pro učitele. Působí jako mentor provázející učitele v programu Učitel naživo a jako externí mentor pro dílny čtení a učení venku. Jako certifikovaná lektorka programu Škola bez poražených vede kurzy respektující komunikace pro učitele. Napsala dvě publikace pro učitele, rodiče a vychovatele zaměřené na témata vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Co vyprávěl starý dub a Velké putování skřítka Ostružinky).

Mgr. Adriana Kábová, Ph.D.

Mgr. Adriana Kábová, Ph.D.

Je autorkou textů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Na FF UK studovala etnologii a učitelství pro střední školy v oblasti společenských a ekonomických věd, poté získala doktorát ze sociokulturní antropologie na FHS UK. Pracovala jako lektorka na základních a středních školách, učila děti ze socioekonomicky exkludovaných rodin a děti s odlišným mateřským jazykem, působila jako koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání a později jako koordinátorka inkluzivního vzdělávání. Aktuálně pracuje pro vzdělávací program Varianty ve společnosti Člověk v tísni.


Eliška Nádobová

Eliška Nádobová

Autorka a spoluautorka textů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Pracuje na pozici asistenta pedagoga na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze. Předtím zde pracovala jako vedoucí školního klubu. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor fyzioterapie. S dětmi pracuje celý svůj profesní život. Spolupracovala s mezinárodní neziskovou organizací Jugend für Europa a účastnila se s dětmi výměnných pobytů s různým zaměřením. Posledních dvacet let je aktivní jako organizátor letních výtvarných dílen a rodinných táborů. Má tři děti.

Mgr. Kateřina Pokorná

Mgr. Kateřina Pokorná

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2019 texty a scénáře k videím. Vystudovala design a učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Západočeské univerzitě v Plzni, pastorační a sociální práci na UK v Praze a rozšiřující studium speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně. Během studia se věnovala různým sociálně zaměřeným projektům, spolupodílela se na projektu Letní sníh v Mongolsku, spolupořádala tábor pro děti z vyloučených lokalit a pracovala jako lektorka a výtvarnice pro Ekocentrum Koniklec. Od roku 2010 pracovala v Dětském centru Paprsek s dětmi s postižením, později působila jako průvodkyně v lesním klubu pro předškolní děti. Průběžně také vede výtvarné dílny v ZŠ a MŠ. V roce 2018 absolvovala instruktorský kurz T. E. T. ‒ Škola bez poražených a věnuje se lektorování kurzů pro pedagogy. Je mámou tří synů.

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.

Autorka vzorových dokumentů a interní recenzentka textů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 -2022). Vystudovala pedagogickou fakultu (učitelství výtvarné výchovy a pedagogiky pro střední školy – Mgr.) a doktorské studium v oboru antropologie (Ph.D). Vzhledem k osobním zkušenostem se studiem na české škole bez znalosti vyučovacího jazyka se během své pedagogické praxe orientovala na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Působila také na vysoké škole jako vědecká pracovnice, kde vyučovala předměty zaměřené na multikulturní výchovu, interkulturní komunikaci a současnou pedagogiku. Je spoluřešitelkou a členkou několika systémových a výzkumných projektů. Aktivně publikuje v odborných časopisech v ČR a zahraničí, věnuje se výtvarné výstavní činnosti v ČR a zahraničí. V současnosti pracuje jako regionální koordinátorka v projektu Podpora rovných příležitostí a krajská koordinátorka aktivity Děti/žáci-cizinci. Je vdaná, má dvě děti.

Mgr. Zuzana Rendek

Mgr. Zuzana Rendek

Autorka textů a písemných rozhovorů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). V současné době působí na pozici expertky v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Vystudovala bakalářský obor Kulturní a sociální antropologie na FF ZČU, magisterský obor Studia občanského sektoru absolvovala na FHS UK a v současné době studuje v rámci doktorandského studia obor Integrální studium člověka / obecná antropologie rovněž na FHS UK. Dlouhodobě se věnuje výzkumu muslimů a jejich komunit v Česku. Dílčí závěry publikovala pod jménem Zuzana Bürgerová například ve sborníku Nad Evropou půlměsíc 1: Muslimové v Česku a západních společnostech, (ed.) Karel Černý, 2015.

Bc. Hana Čechová

Bc. Hana Čechová

Autorka a lektorka videí pro web Zapojmevšechny.cz (2019 -2020). Vystudovala FF UK, obor anglistika/amerikanistika. Narození dcery ji přivedlo ke studiu výchovných přístupů a absolvování lektorského výcviku v přístupu Respektovat a být respektován včetně studia vývojové psychologie na New York University v Praze. Kurzy respektující komunikace lektoruje již přes 10 let, od roku 2017 je certifikovanou lektorkou kurzů Výchova / Škola bez poražených. Na DAMU absolvovala dvouletý program Kreativní pedagogika – pedagogická kondice. V posledních šesti letech se kromě komunikace věnuje i práci s emocemi a stresem prostřednictvím „mindfulness“ (všímavost). V současné době dokončuje výcvik MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Mgr. Jitka Polanská

Mgr. Jitka Polanská

Autorka textů a rozhovorů pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2020). Vystudovala FF UK, obory filologie (italský jazyk a literatura) a tlumočnictví a překladatelství (ruský jazyk). Pracovala v neziskových organizacích Nadace Via a Člověk v tísni. Sedm let působila jako externí konzultantka pro komunikaci společnosti LMC (job.cz). Pracovní náplní bylo psaní textů. Léta externě spolupracovala s týdeníkem Reflex. Od září 2017 je redaktorkou magazínu o vzdělávání Rodiče vítáni, což je projekt obecně prospěšné společnosti EDUin.


Mgr. Vladislav Günter

Mgr. Vladislav Günter

Spoluautor textů, videí a podcastu pro web Zapojmevšechny.cz (2019 - 2022). Vladislav Günter působí v NPI ČR v Praze jako zástupce hlavního manažera projektu Společné vzdělávání v pedagogické praxi. Vystudoval obecnou antropologii na FHS UK a šest let působil coby doktorand na Fakultě filozofické ZČU. Ještě během magisterského studia (1997–2002) se věnoval výzkumné a humanitární práci na Balkáně, následně integraci cizinců a uprchlíků v ČR. Tři roky také působil jako koordinátor české zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na MZV ČR či působil na misích v zahraničí. Kontinuálně se věnuje sociální integraci a vzdělávání. Je spoluzakladatelem a bývalým dlouholetým ředitelem o. p. s. Centra pro integraci cizinců. Program nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, jehož vznik inicioval a na jehož tvorbě se podílel, získal v roce 2009 Evropskou jazykovou cenu Label.

Mgr. Jana Odstrčilová

Mgr. Jana Odstrčilová

Zajišťovala PR a marketing webu Zapojmevšechny.cz, podílela se na vytváření webu (2017 - 2021). Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem a Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií v Brně. Dlouhodobě se věnuje ekologickým a vzdělávacím tématům, především jejich společenským dopadům a mediální a veřejné prezentaci. Pracovala například jako marketingová manažerka v Českém rozhlasu, několik let se věnovala vzdělávacím a mediálním aktivitám v rámci České rady pro šetrné budovy, Centra pasivního domu a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni. Od roku 2017 pracuje v NPI ČR jako manažerka aktivity Veřejnost v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, v rámci které aplikace Zapojmevsechny.cz vzniká. O školství a vzdělávání se intenzivně zajímá i z pozice rodiče dvou dětí. 

Petra Musilová

Petra Musilová

Autorka překladů pro web Zapojmevšechny.cz (2020 - 2021). Petra Musilová je studentkou Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se překladem textů z anglického jazyka z oblasti společenských věd. Dílčí pracovní zkušenosti má z Národního pedagogického institutu ČR nebo Asociace institucí vzdělávání dospělých. Inspiraci čerpá ze zkušeností s vedením dětí ve skautském oddílu.

Copywriting

Ing. Tereza Šístek

Bc. Veronika Šmídová

Mgr. Olga Pohl

Tereza Škoulová

Fotografie

Mgr. Klára Horáčková

Mgr. Kateřina Lánská

Grafika

Anna Bezoušková

Mgr. Petra Trubačová

Lea Heierová