Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání –⁠ osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Autorský tým

PhDr. Kristina Březinová

PhDr. Kristina Březinová

Od roku 2019 zastává pozici hlavní editorky obsahu na webu Zapojmevšechny.cz. Kromě toho je také producentkou podcastu Zapojme všechny a podílí se na psaní textů a scénářů. Působí v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR a předtím také v projektu APIV B. Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti psychologie, pracovala jako psycholožka v poradenských zařízeních, jako školní psycholožka na základní škole a na gymnáziu. Vedle toho dlouhodobě spolupracovala s firmou Gradua-CEGOS, kde se specializovala na vzdělávání dospělých. Také působila v Agentuře pro sociální začleňování v roli konzultantky a později metodičky pro inkluzivní vzdělávání. V současnosti také pracuje jako psycholožka v Centru pro studenty se specifickými potřebami na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2020 odborné texty a rozhovory a také moderuje podcast Zapojme všechny. Absolvovala doktorské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své disertační práci se zabývala ohrožením žáků 2. stupně základních škol a jejich pedagogů látkovými závislostmi a efektivitou školské adiktologické prevence. Praktické zkušenosti získávala jako školní speciální pedagožka, učitelka speciálních tříd pro žáky s mentálním postižením a potížemi v chování, školní metodička prevence a jako ředitelka venkovské malotřídky. Působí také jako koučka a lektorka.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Od roku 2019 interní recenzentka textů pro web Zapojmevšechny.cz a koordinátorka poradny Zapojmevšechny.cz. Působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí. Pochází z Bulharska, kde vystudovala obor slovanská filologie na Sofijské univerzitě (specializace bohemistika). Po příjezdu do České republiky absolvovala DAMU v Praze, obor Divadelní antropologie, a následně i doktorské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,  obor Sociální a kulturní antropologie. Během studia se věnovala výuce bulharského jazyka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a psaní odborných článků o identitě a integraci bulharské menšiny v České republice. Svou zkušenost žáka/studenta s odlišným mateřským jazykem využila i jako dvojjazyčná asistentka pedagoga na základních školách v Praze. Působila také jako metodička ve společnosti META o.p.s.

Mgr. Gabriela Kermesová

Mgr. Gabriela Kermesová

Gabriela Kermesová působí v projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako Expertka PR. Od roku 2021 spravuje webovou aplikaci Zapojmevsechny.cz, vyhledává témata k obsahu, podílí se na přípravě, editaci a korektuře textů. Také veškerý obsah propaguje směrem k veřejnosti. Před zapojením do projektu se věnovala především cizím jazykům a cestování, jež ji nasměrovalo na sociální a masovou komunikaci. PR a marketing již zajišťuje více než 14 let, nejprve v agentuře, posléze v nakladatelství, pro ScioŠkoly a nyní pro inkluzi v rámci projektu APIV B. K tématu speciálních vzdělávacích potřeb má vztah také díky synovi. Proto se rozhodla speciální pedagogice věnovat i profesně a tak zahajuje vysokoškolské studium v této oblasti.

Mgr. Adéla Pospíchalová

Mgr. Adéla Pospíchalová

Pro web Zapojmevšechny.cz píše od roku 2019 odborné texty, moderuje podcast Zapojme všechny a také metodická videa. Absolvovala studium na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Dlouhodobě pracovala pro neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde se věnovala především mediálním a informačním projektům. Věnuje se také vzdělávání, lektoruje a spolupracuje s internetovým magazínem Rodiče vítáni. O školu a témata s ní spojená se zajímá i z pozice rodiče tří dětí.

Karel Špátzal

Karel Špátzal

Pro web Zapojmevšechny.cz od roku 2019 natáčí a zpracovává videa. Je autorem videoznělky pro web Zapojmevšechny.cz. Je jedním ze zakladatelů sportovního kanálu TV Sport 5, kde několik let pracoval jako režisér a ředitel výroby. Jeho společnost vyrábí pořady a přímé přenosy pro řadu TV v České republice (např. Prima, ČT, Sport 5). Je autorem několika dokumentárních filmů, znát ho můžete i jako dabéra nebo komentátora. Dodnes je členem České Muaythai asociace ‒ sportovního svazu, který zaštiťuje thajský box v ČR, výchovu amatérských zápasníků od nejmenších a dalších pohybových aktivit pro děti a dospělé a také spolupráci s dětskými domovy.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Pro web Zapojmevšechny.cz od roku 2020 píše texty, podílí se na natáčení podcastu. Profesí je speciální pedagog. Na začátku profesní dráhy působil na pozici na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu www.asistentpedagoga.cz.

Copywriting

Tereza Škoulová

Fotografie

Mgr. Klára Horáčková

Mgr. Kateřina Lánská

Grafika

Lea Heierová