logo
logo

Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání - osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Autorský tým

Autorský tým

PhDr. Kristina Březinová

PhDr. Kristina Březinová

Od roku 2019 zastává pozici hlavní editorky obsahu na webu Zapojmevšechny.cz. Kromě toho je producentkou podcastu Zapojme všechny a podílí se na psaní textů a scénářů. Působí v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti psychologie díky práci psycholožky v poradenských zařízeních, školní psycholožky na základní škole a na gymnáziu. Pracovala také v Agentuře pro sociální začleňování v roli konzultantky a později metodičky pro inkluzivní vzdělávání. V současnosti také pracuje jako psycholožka v Centru pro studující se specifickými potřebami na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Gabriela Kermesová

Gabriela Kermesová

Gabriela Kermesová je zaměstnána jako PR specialistka v rámci projektu Podpora rovných příležitostí u Národního pedagogického institutu ČR v Praze. Mezi její odpovědnosti patří správa webové platformy Zapojmevsechny.cz, výběr témat pro obsah, spolupráce na tvorbě a editaci textů a zajišťování jazykových korektur. Rovněž se stará o propagaci obsahu směrem k široké veřejnosti. Gabriela se před svým angažmá v tomto projektu věnovala především studiu cizích jazyků a cestování, což ji přivedlo k oboru sociální a masové komunikace. V oblasti PR a marketingu působí více než čtrnáct let, nejdříve v reklamní agentuře, poté v nakladatelství, následně pro ScioŠkoly a nyní pracuje v projektech zaměřených na inkluzi  a podporu rovných příležitostí (APIV B a PROP). K tématu speciálních vzdělávacích potřeb má osobní vztah také díky svému synovi, což ji motivovalo k tomu, aby se specializovala na speciální pedagogiku a začala studovat na vysoké škole v tomto oboru.

Mgr. Olga Havlátová

Mgr. Olga Havlátová

Olga Havlátová je od roku 2022 spolutvůrkyní textů, videí a podcastu pro web Zapojmevšechny.cz. Aktuálně pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky jako garantka linie sociální intervence v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Je absolventkou oboru učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V praxi se zaměřuje na vzdělávání studujících s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a má zkušenosti s realizací programů pro děti, vychovatele a vychovatelky z dětských domovů. Během své kariéry pracovala více než 15 let jako metodička v oblasti podpory inkluzivního a spravedlivého vzdělávání v rámci různých systémových projektů ČR. Deset let se věnuje přípravě a metodickému vedení asistentů a asistentek vyučujících. Její zkušenosti z mediačního výcviku a metodické práce ve školství využívá v posledních letech při moderování a organizaci odborných konferencí, panelů a podcastů.

Mgr. Lucie Holinková

Mgr. Lucie Holinková

Lucie Holinková se od června 2023 angažuje v projektu Podpora rovných příležitostí pod záštitou Národního pedagogického institutu ČR a vytváří obsah pro web Zapojmevšechny.cz, včetně textů k video reportážím a podcastům. Je také přispěvatelkou do různých odborných periodik. Svůj magisterský titul získala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a věnovala se také studiu Mediálních a komunikačních studií na Univerzitě Hradec Králové. Praktické dovednosti nabyla během působení jako učitelka českého a anglického jazyka a v roli personalistky v jazykové agentuře. 

Bc. Eva Nováková

Bc. Eva Nováková

Eva Nováková je od roku 2022 spoluautorkou obsahu webu Zapojmevšechny.cz, včetně textů, rozhovorů a podcastů. Ve své roli metodičky v Národním pedagogickém institutu České republiky se specializuje na linii sociální intervence v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Eva se zaměřuje na poskytování pomoci školám v implementaci různých nástrojů, jako jsou mentoringové programy pro žáky a žákyně, snídaňové kluby, case-management, mediace a facilitace. Dále organizuje vzdělávací webináře o těchto tématech. Má vzdělání v oblasti sociologie a sociální politiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Svoji kariéru zahájila jako vedoucí terénní sociální služby pod Oblastní charitou Jihlava a má zkušenosti z Agentury pro sociální začleňování. Eva také překládá pro časopis zaměřený na romistická studia a časopis Mít domov, vydaný týmem projektu Podpora sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě své odborné práce píše články o ženách z Vysočiny.

Mgr. Klára Majcíková, Ph.D.

Mgr. Klára Majcíková, Ph.D.

Klára Majcíková je od roku 2023 přispěvatelkou na webu Zapojmevšechny.cz, kde píše odborné texty a je také spoluautorkou seriálu zaměřeného na práci vyučujících v heterogenních třídách. Doktorát z pedagogiky získala na Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Její disertační práce i hlavní profesní zájem se soustřeďují na podporu školní adaptace dětí ze zahraničí, což zkoumala jak v České republice, tak v Norsku, a vyústilo to ve vznik monografie na toto téma. Praktické zkušenosti Klára nabyla prací jako lektorka volnočasových aktivit pro české i cizojazyčné děti v Sokolově, Oslo a Brně. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů a učitelek, lektorování v oblasti práce s dětmi a studujícími, kteří mluví jiným mateřským jazykem, a specifickým výzvám výuky v heterogenních třídách.

Tereza Škoulová

Tereza Škoulová

Tereza Škoulová se v roce 2023 přidala k týmu webu Zapojmevšechny.cz, kde působí jako autorka a editorka. V rámci své role převzala moderování stejnojmenného podcastu, který je součástí tohoto projektu Národního pedagogického institutu. Její profesní zkušenosti zahrnují roli kulturní publicistky, produkční v Haenke Botanical Lab, zaměřeném na environmentalismus, a práci zahradnice v Centru architektury a městského plánování. Tereza má hluboký zájem o sociální témata, což dokazuje svými příspěvky pro slovenské noviny Kapitál nebo účastí v projektu Families Among Us: A Journey To Understanding, jehož výstupem je metodická příručka pro vyučující v mateřských školách. Mimoto se věnuje minimalismu, o němž napsala knihu Tiny house a natočila sérii podcastu MINIMALIST(K)A. Její záliba v architektuře se odráží v příspěvcích pro časopisy Era21 a ASB. Kromě své profesní kariéry je Tereza matkou dvou dcer a vášnivou fotografkou se zálibou v kinofilmu.

Mgr. Alice Kourkzi

Mgr. Alice Kourkzi

Alice Kourkzi se od roku 2017 věnuje v Národním pedagogickém institutu České republiky výuce češtiny jako druhého jazyka, vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména těch s odlišným mateřským jazykem a nadaných studujících, a také se zabývá školními poradenskými pracovišti. V rámci své psychoterapeutické praxe se často setkává s klienty a klientkami z různých kulturních a jazykových prostředí. Ve svém doktorském studiu se zaměřuje na aplikaci sociální pedagogiky ve školním systému. Absolvovala anglický jazyk a literaturu a obor pedagogika, učitelství pro střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Také dokončila pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii na Skálově institutu v Praze a specializační studium pro výchovné poradce na Pedagogické fakultě UK. Na začátku své profesní dráhy pracovala jako redaktorka, překladatelka a učitelka v jazykových školách. Od roku 2022 je spolutvůrkyní textů, videí a podcastů pro web Zapojmevšechny.cz.

PhDr. Renata Votavová

PhDr. Renata Votavová

PhDr. Renata Votavová je od roku 2022 autorkou na webu Zapojmevšechny.cz a má odbornou praxi v oblasti speciální pedagogiky. Její práce zahrnuje přímý kontakt se žáky a žákyněmi se speciálními vzdělávacími potřebami, což je oblast, v níž se specializuje jako speciální pedagožka. V současné době působí v Národním pedagogickém institutu České republiky, kde vede oddělení zaměřené na Společné vzdělávání. Společně se svým týmem se zde věnuje podpoře inkluzivního vzdělávání ve školách prostřednictvím metodické a lektorské práce.

Grafika

Lea Heierová

Předešlí přispěvatelé

Mgr. Adéla Pospíchalová

Mgr. Adriana Kábová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.

Eliška Nádobová

Bc. Hana Čechová

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.

Mgr. Jan Spěváček

Mgr. Jana Odstrčilová

Mgr. Jitka Polanská

Karel Špátzal

Mgr. Kateřina Pokorná

Mgr. Kateřina Vrtišková

Mgr. Klára Fischerová

Mgr. Kristýna Musová

Kristýna Voženílková

Mgr. Lucie Kocurová

Mgr. et MgA. Mariana Chytilová, Ph.D.

Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Mgr. Petra Macková

Petra Musilová

Radka Schillerová, MBA

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Šárka Bártová

Mgr. Veronika Ješátková

Mgr. Vladislav Günter

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Mgr. Zuzana Rendek

Mgr. Zonna Bařinková

Mgr. Veronika Ješátková