logo
logo
Videa

Videa

Přinášíme vám rozhovory s odborníky na různé oblasti týkající se inkluzivního vzdělávání. Ať už jste pedagog, rodič nebo zřizovatel školy, nechte se inspirovat praktickými příklady a metodikami z českého i zahraničního školství.

Výsledky:
65
obrazek clanku
13.06.2024
Metodiky NPI ČR ,
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Představujeme vám třetí díl seriálu o jazykovém vzdělávání žákyň a žáků se sluchovým postižením, tentokrát se zaměřením především na pedagogické pracovnice a pracovníky škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žákyně a žáky se sluchovým postižením. Jedná se o záznam webináře organizovaného Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR), kde aktérky a aktéři tvorby metodických příruček společně s odbornicemi a odborníky z NPI ČR popisují obsah metodické podpory a její následné využití pro školy nejen ve výuce českého jazyka, ale také ve výuce českého znakového jazyka pro žákyně a žáky se sluchovým postižením.

obrazek clanku
13.06.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Představujeme vám druhý díl seriálu o jazykovém vzdělávání žákyň a žáků se sluchovým postižením, tentokrát se zaměřením na inkluzivní vzdělávání. Jedná se o záznam webináře organizovaného Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR), kde aktérky a aktéři tvorby metodických příruček společně s odbornicemi a odborníky z NPI ČR popisují obsah metodické podpory a její následné využití pro školy při výuce českého jazyka.

23.05.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Tématem měsíce května 2024 je Hodnocení žáků. Stále více se totiž ukazuje jeho důležitost a dopad na psychiku i motivaci dětí ve výuce. Přinášíme vám souhrn materiálů, které vám usnadní práci s heterogenní, pestrou třídou.

15.05.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Zřizovatelé škol

Poslední diskuzní setkání, která představují oblasti podpory škol zapojených do projektu Podpora rovných příležitostí, se zaměřuje na rozvoj pedagogů. Hosty jsou Zdeňka Juklová a Pavel Škramlík, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením škol a rozvojem učitelských týmů. Podívejte se na video a nechte se inspirovat novými podněty pro rozvoj své profesní kariéry a ke zlepšení svých vyučovacích metod.

10.05.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Zřizovatelé škol
Třídní učitel/ka
Odborná veřejnost

Video se zabývá problematikou spravedlivosti v poskytování nadstandardní podpory ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Doc. Zbyněk Němec (PedF UK, NPI ČR) v krátké prezentaci přibližuje některé teoretické, zákonné i prakticky orientované argumenty zdůvodňující, proč je zajištění nadstandardní finanční i jiné podpory ve vzdělávání znevýhodněných žáků nejen potřebné, ale také zcela legitimní a obecně obhajitelné.

Zpět na začátek