logo
logo

Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání - osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Organizace a školy pro nadání

Organizace a školy pro nadání

Zde zveřejňujeme organizace a školy, které podle našich informací vytvářejí nadstandardní podmínky pro rozvoj nadání. Zkušenosti konkrétních osob se ale mohou lišit v závislosti na učiteli, který opatření uvádí do praxe, třídnímu kolektivu, osobnosti žáka, jeho preferovaného učebního stylu, atd. Přehled organizací tedy není vyčerpávající a úplný.

Vyhledávání
Výsledky:
0