logo
logo
Podpora rovných příležitostí

Podpora rovných příležitostí

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol, a s tím se zvyšuje nerovnost ve vzdělávání českých žáků a žákyň. V této sekci najdete metodické příspěvky zaměřené na snižování nerovností ve vzdělávání žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i na podporu škol ve vyloučených lokalitách. Zároveň slouží jako platforma nového projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu. (Více info zde: https://www.edu.cz/. Projekt je financován z prostředků Next Generation EU.)

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.


Kde a jak začít

V rámci projektu PROP podporujeme zapojené školy nástroji z tzv. Katalogu nástrojů.

Podívejte se například na:

1. VIDEO: Školní sociální pedagog – investice, která se škole mnohokrát vrátí

2. PODCAST 46: Kariérová poradkyně o práci se žáky v ZŠ v Chomutově – 1. díl

3. Přirozený a formální mentoring žáků – tipy pro pedagogy


Metodické materiály

Identifikace a podpora žáků se sociálním znevýhodněním díky inovativní metodice

Výsledky:
23
obrazek clanku
11.06.2024
Konference
Ředitel/ředitelka
Zřizovatelé škol
Odborná veřejnost

Třetí celostátní setkání vedoucích pracovníků škol PEER TO PEER se uskutečnilo dne 4. 6. 2024 online. Na dvouhodinové setkání se připojilo přes 500 ředitelů a zástupců vedení škol. Celostátní setkání s frekvencí dvakrát za rok je výjimečná příležitost nejen počtem účastníků.

obrazek clanku
04.06.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Jan Dužda je romský aktivista a koordinátor. Vyrůstal v Rokycanech, pochází z velké, rozvětvené rodiny. Jak moc jeho život a studia ovlivnilo, že je Rom? V čem jako absolvent romistiky vidí možnost změny systémové diskriminace Romů? A proč je pro něj důležitá hudba?

obrazek clanku
28.05.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Projekt „Spoluprací za lepší školy“ zapojil celkem 500 škol napříč Švédskem, včetně dvou škol z konkrétního regionu, jejichž kazuistiky jsou zde popsány. První školou byla venkovská škola s rodinnou atmosférou, zatímco druhá škola se nacházela v krajském městě. Projekt začal osmiměsíční analytickou fází, která odhalila nedostatky v jejich organizaci a spolupráci. Díky intervencím se podařilo zlepšit výsledky žáků a žákyň a vytvořit udržitelnou organizační strukturu v místním školském úřadu.

obrazek clanku
23.05.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Zřizovatelé škol

V rozhovoru s Ulrikou Perryovou a Evou Areredovou, facilitátorkami projektu „Spoluprácí za lepší školy“ Národní agentury pro vzdělávání ve Stockholmu, se dozvídáme o jejich úsilí zlepšit švédské školství a zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky. Popisují kritéria pro výběr škol potřebujících podporu a vysvětlují třífázový proces spolupráce: analýzu, rozvoj a implementaci. Rozhovor také ukazuje, jak agentura sleduje úspěšnost těchto iniciativ a podporuje vzájemné učení mezi školami. Na závěr facilitátorky přinášejí doporučení pro podobné iniciativy v jiných zemích, včetně Česka.

obrazek clanku
21.05.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

V dubnu 2024 v prostorách Národního pedagogického institutu v Praze proběhlo první setkání romských pedagogických pracovníků a pracovnic. Cílem setkání bylo vytvoření základu pro dlouhodobě fungující platformu, která bude prostorem pro diskuzi, vzájemné sdílení, podporu a motivaci ke zlepšení situace romských dětí v českém vzdělávacím systému. Koordinátor Jan Dužda představuje nejen ideje platformy, ale i své osobní zkušenosti s diskriminací. Platforma bude usilovat o zmírnění rasové segregace a nabídne konstruktivní kritiku současné pedagogické praxe.

Zpět na začátek