Podpora rovných příležitostí

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol, a s tím se zvyšuje nerovnost ve vzdělávání českých žáků a žákyň. V této sekci najdete metodické příspěvky zaměřené na snižování nerovností ve vzdělávání žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i na podporu škol ve vyloučených lokalitách. Zároveň slouží jako platforma nového projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu. (Více info zde: https://www.edu.cz/. Projekt je financován z prostředků Next Generation EU.)

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.


Kde a jak začít

V rámci projektu PROP podporujeme zapojené školy nástroji z tzv. Katalogu nástrojů.

Podívejte se například na:

1. VIDEO: Školní sociální pedagog – investice, která se škole mnohokrát vrátí

2. PODCAST 46: Kariérová poradkyně o práci se žáky v ZŠ v Chomutově – 1. díl

3. Přirozený a formální mentoring žáků – tipy pro pedagogy


Metodické materiály

Identifikace a podpora žáků se sociálním znevýhodněním díky inovativní metodice

Výsledky:
29
obrazek clanku
26.01.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Rodiče

Asistentka pedagoga a vychovatelka Aneta Pompová pochází z vesnice Měrovice nad Hanou. První stupeň základní školy navštěvovala v místní dvoutřídce, jejíž většinu tvořily děti romského etnika. Na druhý stupeň pak dojížděla do základní školy Svatopluka Čecha 586 v Kojetíně. V osmé třídě se zúčastnila soutěže Romano suno a se svým textem zvítězila v literární kategorii. Kdo se pro ni stal důležitou osobou na cestě k seberealizaci? S jakými se setkala bariérami a v čem nakonec našla naplňující uplatnění?

obrazek clanku
27.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Třetí část seriálu o mentoringu přináší další rozhovor s vědkyní v oboru dětských studií Terezou Javornícky Brumovskou. Tématem je zavádění mentoringových programů pro žáky a žákyně do škol. V jakých situacích se mentoringové programy osvědčují? Jaké jsou jejich konkrétní podoby na školách? Více informací najdete v rozhovoru.

18.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka

Další ze série debatních setkání, uspořádaných v rámci projektu Podpora rovných příležitostí NPI ČR, se soustředilo na otázku integrace formálního a neformálního vzdělávání do každodenní pedagogické praxe. Hlavním tématem bylo, jak mohou učitelé využívat prvky neformálního vzdělávání ve své denní výuce a jaký dopad na děti má účast ve volnočasových aktivitách. O praktických přístupech diskutovali Anna Pipková, učitelka ze Základní školy Cimburkova v Praze 3, Hana Strejčková, divadelní režisérka a pedagožka, a Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

17.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Práce s dospívajícími může být sama o sobě náročná. Když k tomu připočteme vliv sociálně vyloučených oblastí, vznikají ještě složitější situace. Dospívající, kteří vyrůstají v takových podmínkách, obvykle dle svých rodičů nevnímají vzdělání jako životní hodnotu. Jaké mají šance na dokončení střední školy? Mohou dosáhnout běžného životního standardu, jen když obdrží systematickou podporu? Tyto otázky rozvíjí 2. díl podcastu, v němž je opět hostem Rut Veselá z Člověka v tísni.

obrazek clanku
15.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Zřizovatelé škol

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Zpět na začátek