logo
logo
Podpora rovných příležitostí

Podpora rovných příležitostí

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol, a s tím se zvyšuje nerovnost ve vzdělávání českých žáků a žákyň. V této sekci najdete metodické příspěvky zaměřené na snižování nerovností ve vzdělávání žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i na podporu škol ve vyloučených lokalitách. Zároveň slouží jako platforma nového projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu. (Více info zde: https://www.edu.cz/. Projekt je financován z prostředků Next Generation EU.)

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.


Kde a jak začít

V rámci projektu PROP podporujeme zapojené školy nástroji z tzv. Katalogu nástrojů.

Podívejte se například na:

1. VIDEO: Školní sociální pedagog – investice, která se škole mnohokrát vrátí

2. PODCAST 46: Kariérová poradkyně o práci se žáky v ZŠ v Chomutově – 1. díl

3. Přirozený a formální mentoring žáků – tipy pro pedagogy


Metodické materiály

Identifikace a podpora žáků se sociálním znevýhodněním díky inovativní metodice

Výsledky:
12
obrazek clanku
16.04.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Třídní učitel/ka

S aplikací Včelka a jejím jednatelem Michalem Hudečkem jsme začali spolupracovat hned v počátcích projektu Podpora rovných příležitostí na podzim roku 2022. S radostí jsme přijali, my i zapojené školy, nabídku licence zdarma. A tak jsme se s panem Hudečkem spojili, abychom zjistili, jak a proč pomáhá Včelka (nejen) dětem se sociálním znevýhodněním a se speciálními vzdělávacími potřebami. Více se dozvíte v našem rozhovoru!

obrazek clanku
19.03.2024
Příklady dobré praxe
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Zřizovatelé škol

ZŠ Nerudova v Jirkově, která je umístěna podle indexu Agentury pro sociální začleňování v oblasti sociálního vyloučení, si stanovila jako hlavní cíle zlepšit docházku žáků a zabránit školní neúspěšnosti. Díky účasti v projektu Podpora rovných příležitostí zde pracují sociální pedagožka a terénní pracovník. Jak vypadá jejich pracovní den a jaký je jejich přínos pro školu? A jakým způsobem se do interakce se žáky angažuje další člen týmu školního poradenského pracoviště, speciální pedagožka?

obrazek clanku
16.03.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Zřizovatelé škol

Martina Meitnerová, ředitelka ZŠ Nerudova v Jirkově, vede školu v oblasti identifikované Agenturou pro sociální začleňování jako sociálně vyloučenou. Jejím záměrem bylo posílit tým zaměstnanců o pozici sociální pedagožky a terénního pracovníka, což se jí podařilo díky zapojení do projektu Podpora rovných příležitostí Národního pedagogického institutu ČR. Díky tomuto kroku došlo ke zlepšení práce pedagogů a snížení počtu dlouhodobých neomluvených absencí mezi žáky.

obrazek clanku
26.01.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Rodiče

Asistentka pedagoga a vychovatelka Aneta Pompová pochází z vesnice Měrovice nad Hanou. První stupeň základní školy navštěvovala v místní dvoutřídce, jejíž většinu tvořily děti romského etnika. Na druhý stupeň pak dojížděla do základní školy Svatopluka Čecha 586 v Kojetíně. V osmé třídě se zúčastnila soutěže Romano suno a se svým textem zvítězila v literární kategorii. Kdo se pro ni stal důležitou osobou na cestě k seberealizaci? S jakými se setkala bariérami a v čem nakonec našla naplňující uplatnění?

17.11.2023
Podcast
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Práce s dospívajícími může být sama o sobě náročná. Když k tomu připočteme vliv sociálně vyloučených oblastí, vznikají ještě složitější situace. Dospívající, kteří vyrůstají v takových podmínkách, obvykle dle svých rodičů nevnímají vzdělání jako životní hodnotu. Jaké mají šance na dokončení střední školy? Mohou dosáhnout běžného životního standardu, jen když obdrží systematickou podporu? Tyto otázky rozvíjí 2. díl podcastu, v němž je opět hostem Rut Veselá z Člověka v tísni.

Zpět na začátek