Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Tematický webinář k dobré praxi ze ZŠ Krnov

31.08.2023
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

NPI ČR představuje šestý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou III, kde pan ředitel ZŠ Krnov Karel Handlíř, paní učitelka 2. stupně Markéta Mylková a odborná pracovnice NPI ČR Zonna Bařinková diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na různé tempo žáků a obtížnost výuky 

V úvodu webináře představuje Zonna Bařinková strukturu a cíle webináře, který je zaměřený na diferenciaci výuky a využívání gradovaných úloh. Webinář je rozdělen na tematické okruhy, ve kterých se střídají ukázky dobré praxe z výuky ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí, a následné diskuze nad tématy. Celý webinář slouží jako inspirace pro výuku žáků v heterogenním kolektivu. 

Video zároveň reflektuje zásady vztahující se k možnostem žáků, aby mohli zažít úspěch v hodinách (zásada 04 – Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh), zásady reflektující časové možnosti a pracovní tempo žáků (zásada 07 – Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce) a zásady na podporu žáků s nadáním (zásada 08 – Používá kotvící aktivitu pro žáky s rychlejším pracovním tempem).

Struktura videa: 

00:00:05 Odborná pracovnice NPI ČR Zonna Bařinková představuje ředitele ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí Karla Handlíře a paní učitelku matematiky na 2. stupni Markétu Mylkovou. Dále zmiňuje strukturu webináře. 

00:03:14 Ukázka trojúrovňového online vzdělávání NPI ČR pro práci s heterogenní třídou a představení jednotlivých modulů s důrazem na modul III, kterému se webinář věnuje.

00:03:46 Rekapitulace dosavadních webinářů s diskutovanou tematikou a představení osvědčených zásad pro práci s heterogenním kolektivem. 

00:06:05 Ukázka infografiky k Desateru práce s heterogenní třídou. 

00:09:00 Diskuze na téma, jak se chystají využít Desatero práce v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí. 

00:10:23 Pan ředitel Karel Handlíř hovoří o bezpečném a rozvojovém klimatu školy, které se týká jak žáků, tak učitelů. 

00:17:44 Vymezení zásady 04 Promýšlení zadání obsahově gradovaných úloh. 

00:26:34 Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku zaměřené na sčítání zlomků.

00:40:10 Diskuze k ukázce a shrnutí přínosů gradovaných úloh pro učitele a žáky, která je doplněná o práci s check-listem k zásadě 04. 

00:43:30 Vymezení zásady 07 Umožnění žákům pracovat svým tempem, aby všichni mohli zažívat úspěch ve výuce. 

00:52:26 Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku, která je zaměřená na představení gradovaných cílů. 

00:58:07 Diskuze nad ukázkou a záměrem využíváni gradovaných úloh a následných benefitů, které tato výuka přináší. 

01:04:45 Vysvětlení používání „propustek“, které slouží jako vstupenky do další vyučovací hodiny. 

01:07:56 Zhodnocení využití zásady 07 a ukázka check-listu k této zásadě. 

01:10:11 Prostor pro dotazy od sledujících diváků webináře, které přijímá odborná pracovnice NPI ČR Ivana Lichtenberková. 

01:12:08 Diskuze nad nastavením a rozložením gradovaných cílů při výuce v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí. 

01:17:18 Ukázka přílohy z online publikace k zásadě 07. 

01:18:07 Vymezení zásady 08 Používání kotvících aktivit pro rychlejší žáky. 

01:21:01 Ukázka využití kotvících aktivit ve výuce. 

01:24:05 Ukázka přílohy z online publikace k zásadě 08. 

01:25:34 Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku, která je zaměřená na používání kotvících aktivit v praxi dle zásady 08. 

01:26:05 Diskuze nad ukázkou a vymezení možností kotvících aktivit, které mohou žáci ze ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí využívat. 

01:29:50 Shrnutí přínosů kotvících aktivit a ukázka check-listu k zásadě 08. 

01:32:33 Osvědčené tipy z praxe, jak postupovat při zadávání gradovaných úloh. Zdůraznění důležitosti zapojení žáků, kteří mohou posoudit obtížnost jednotlivých úloh. 

01:34:35 Diskuze o důležitosti vzájemné tolerance mezi žáky v rámci výuky a navození pocitu bezpečí a respektu. Cílem je naučit žáky neodsuzovat ostatní za jejich tempo učení a umožnit jim dělat chyby bez použití negativní zpětné vazby. 

01:38:14 Diskuze o důležitosti vzájemné tolerance mezi učiteli v rámci pedagogického sboru při využívání tandemové výuky. K dosažení vytvoření bezpečného prostředí mezi pedagogy je spolupráce, sdílení a předávání osvědčených tipů k výuce. 

01:40:56 Představení zdrojů k zásadám 04, 07, 08. 

01:42:00 Zhodnocení a zakončení webináře. 


Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 04 - Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh, dále zásadu 07 - Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce a zásadu 08   Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky

Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Mohlo by Vás zajímat

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou

Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. V novém článku nabízíme desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi. To se hodí jak pro třídní a předmětové učitele na 1. a 2. stupni základní školy, tak pro učitele školy střední. Své v něm najdou i asistenti pedagoga.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Jak učit nadané žáky metodou objevování

Talentované děti potřebují pro své nadání podporu. Tu jim můžete poskytnout pomocí dobře zvolených výukových metod, které budou děti motivovat. Doporučujeme vám metodu objevování, která využívá přímého pozorování na základě stávajících znalostí dětí. A máme pro vás i manuál ke stažení.

Zobrazit další články