Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Videoreportáž ze ZŠ Krnov

NPI ČR představuje pátý díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou týkající se diferenciace výuky. Cílem je představit možnosti vyučovací hodiny tak, aby bylo učivo dostupné a pochopitelné pro všechny žáky. Video obsahuje reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na 2. stupni v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí odkazujících k zásadám 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na různé tempo žáků a obtížnost výuky:

Video nabízí několik možností, jak připravovat hodiny pro žáky s různým tempem práce a pochopením probírané látky. Uvidíte efektivní spolupráci, interakci a komunikaci mezi učitelem, asistentem pedagoga a žáky. Získáte praktické a osvědčené tipy, které můžete využít pro práci v heterogenním kolektivu. Náhled do výuky doplňují rozhovory odborné pracovnice NPI ČR Zonny Bařinkové s ředitelem školy Karlem Handlířem a paní učitelkou Markétou Mylkovou, která vede hodinu matematiky v 7. ročníku.

Video zároveň reflektuje zásady vztahující se k možnostem žáků, aby mohli zažít úspěch v hodinách (zásada 04 – Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh), zásady reflektující časové možnosti žáků (zásada 07 – Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce) a zásady na podporu žáků s nadáním (zásada 08 – Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky).

Struktura videa:

0:36 Rozhovor s panem ředitelem ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí Karlem Handlířem a odbornou pracovnicí NPI ČR Zonnou Bařinkovou: Představení školy, výčet a rozložení žáků ve třídách, práce a motivace s žáky v heterogenních kolektivech.

3:00 Diskuze na téma vytváření podnětného pracovního prostředí, kdy škola pořádá školení na vzdělávací aktivity nebo metodické semináře. Na základě těchto činností pak lze dosažené znalosti a dovednosti využít v rámci celého pedagogického sboru. Učitelé, kteří se díky těmto možnostem více posunuli, dále navštěvují mentorské a koučovací kurzy a předávají své znalosti ostatním kolegům v podobě tandemové výuky, vyučovacích skupin nebo pedagogických tvořivých dnů.

4:35 Diskuze na téma vybrané vyučovací hodiny, která bude představena ve videoukázce a zaměřuje se především na přirozený vyučovací proces.

5:45 Jak škola plánuje využívat zásady z Desatera práce s heterogenní třídou a check-list.

7:00 Rozhovor s paní učitelkou 2. stupně Markétou Mylkovou: Jak funguje výuka matematiky se zapojením zásad 04, 07 a 08 a s využitím osvědčených tipů pro zadávání gradovaných úloh, možností žáků pracovat svým tempem a využíváním kotvících aktivit.

9:47 Virtuální hospitace v hodině matematiky v 7. ročníku. Úvod do výuky a zmapování úrovně žáků, s jakou vstupují do hodiny s využitím zásady 07.

10:40 Společné opakování a rozebírání nejjednodušších úloh v úrovni 1 z probírané látky v duchu zásady 04.

12:50 Společné opakování úloh v úrovni 2 a ukázka skupinové práce podle zásady 04.

13:36 Samostatná a následná práce ve dvojicích v úrovni 2, stále podle zásady 04.

14:15 Ukázka práce věnované pozornosti žákům s pomalejším tempem v duchu zásady 07, kterým pomáhá jednak paní učitelka a jednak spolužáci.

15:20 Ukázka samostatné práce na zadaných úlohách v dosažené úrovni učiva pro všechny podle zásady 07. Následuje společná kontrola úloh a sebehodnocení žáků.

19:15 Společná práce s učebnicí na náročnější úloze podle zásady 04.

22:06 Nabídka osvědčených kotvících aktivit pro žáky s rychlejším tempem učení podle zásady 08, kteří již vyřešili zadaný úkol. Následuje společná diskuze nad řešením úlohy z učebnice.

23:21 Představení a diferenciace gradovaných cílů výuky a ověření dosažených znalostí z probrané látky v duchu zásady 04.

26:14 Organizace strukturované výuky, která je nastavená pro všechny žáky dle jejich možností s využitím zásady 07.

26:30 Samostatná práce žáků s gradovanými úlohami. Žáci jsou schopni rozpoznat, jaké tipy úloh zvládají, a posouvají se vpřed k dalším úlohám.

28:04 Ukázka věnování pozornosti žákům s pomalejším tempem výuky v duchu zásady 07. Diskuze nad jednotlivými tipy úloh a nabízení možných řešení.

29:02 Možnost odpočinkových aktivit pro žáky, kteří již splnili poslední úkol – vyřešení úloh na všech probraných úrovních, které se žáci učili během hodiny. Závěrečné aktivity probíhají podle zásady 08.

29:23 Sebehodnocení žáků ve vztahu k diferenciovaným cílům v duchu zásady 07.

29:32 Reflexe výuky s paní učitelkou 2. stupně Markétou Mylkovou: Zhodnocení zhlédnuté videohospitace a jejího celkového průběhu. Zdůraznění důležitosti jednotlivých kroků a gradace úloh, které nelze přeskakovat, ale všichni je musí projít, aby pochopili probíranou látku. Rozdíl je v tempu žáků, nikoliv v typu práce.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 04 - Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh, dále zásadu 07 - Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce a zásadu 08 Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 6. díl z tohoto videoseriálu (šesté návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.