logo
logo
Tutorial: Jak na výuku žáků v heterogenní třídě?

Tutorial: Jak na výuku žáků v heterogenní třídě?

12.12.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Národní pedagogický institut České republiky poskytuje instruktážní video, které radí, jak efektivně používat různé metody pro práci v různorodé školní třídě. Učitelé, asistenti pedagoga nebo studenti pedagogiky se mohou naučit využívat „Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou“ a nástroj pro vyhodnocování své práce se studenty (check-list). Toto jim umožní sdílet své zkušenosti s kolegy a zároveň se profesně rozvíjet v práci s heterogenními třídami.Struktura videa: 

00:05 Renata Votavová, vedoucí tematické oblasti pro společné vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky, představuje téma výuky v různorodých třídách. 

01:03 Prezentace nástrojů určených k pomoci učitelům při práci s různorodými třídami. 

01:35 Představení Desatera zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou. 

02:41 Demonstrace použití check-listu a jeho přímé spojení s „Desaterem zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou". Check-list slouží jako nástroj s postupnými kroky, které směřují k dosažení každé ze zásad. 

05:42 Jak využívat check-list? Jedná se o pilotní „živý“ dokument, který učitelům umožňuje hodnotit v čase svůj pokrok v jednotlivých vybraných zásadách a zlepšovat se v praxi, a to buď pomocí sebehodnocení anebo kolegiálního sdílení. 

07:15 Hodnocení výhod check-listu pro učitele: Pomocí tohoto nástroje se část zodpovědnosti za průběh výuky může přesunout od učitele k žákům. Učitel se stává spíše průvodcem vzdělávacího procesu, zatímco studenti se seznamují s novými metodami učení a opakovaně zažívají úspěch během výuky. 

08:00 Kde najdete více informací k tématu? Navštivte webové stránky www.npi.cz a www.zapojmevsechny.cz.


Tip:

1) Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou: 

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

2) Check-list, který lze využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

3) Online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“ připravil Národní pedagogický institut ČR jako metodickou podporou k tématu heterogenních kolektivů. V publikaci zájemci najdou i pomůcky do vyučovacích hodin:

Desatero práce s heterogenní třídou

4) Tento tutorial navazuje na šestidílný videoseriál Práce s heterogenní třídou:

Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Libouchec

Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Tematický webinář k dobré praxi, ZŠ Libouchec

Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Olomouc

Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Tematický webinář, ZŠ a MŠ Olomouc

Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Videoreportáž ze ZŠ Krnov

Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Tematický webinář k dobré praxi ze ZŠ Krnov 

Mohlo by Vás zajímat

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou

Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. V novém článku nabízíme desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi. To se hodí jak pro třídní a předmětové učitele na 1. a 2. stupni základní školy, tak pro učitele školy střední. Své v něm najdou i asistenti pedagoga.

PODCAST 52: Hry a hraní, rodina a škola: klíč k harmonii v digitálním věku

V aktuálním díle podcastu se zaměřujeme na hry a digitální prostředí, ve kterém se pohybují děti. Zkoumáme, jaké přínosy hraní her dětem přináší, a zabýváme se otázkou, kolik času by děti měly věnovat počítačovým hrám. Diskutujeme o významu účasti rodičů na dětských hrách a jaké výhody může společně strávený čas přinést rodinnému životu. V závěrečné části se dotkneme tématu integrace her a digitálních technologií do školního prostředí a nabídneme vyučujícím tipy, jak hry mohou pomoci zefektivnit výuku.

Zobrazit další články