Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Tematický webinář k dobré praxi, ZŠ Libouchec

10.08.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

NPI ČR představuje druhý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou I, kde pedagožky ze ZŠ a MŠ Libouchec společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na prvním stupni. Tématem webináře je představení zásad 01, 03 a 10 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.


Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

V úvodu webináře představuje vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová výzvy a cíle pro úspěšnou práci s heterogenní třídou v duchu prvních tří zásad Desatera (01, 03, 10). Webinář je rozdělen na tři tematické okruhy, ve kterých se střídá diskuze nad tématy s následnými ukázkami dobré praxe z výuky ZŠ a MŠ Libouchec.

Struktura videa:

0:04 Vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová představuje ředitelku ZŠ a MŠ Libouchec Martinu Vlachovou a zástupkyni pro první stupeň Alenu Řezníčkovou, která je zároveň třídní učitelkou 2. ročníku.

0:50 Diskuze nad složením heterogenních tříd a cílovým stavem, kterého by aktérky webináře chtěly dosáhnout – automatické využívání zásad práce tak, aby nad nimi nemusely v budoucnu přemýšlet.

2:35 Seznámení se strukturou webináře a ukázka praktických pomůcek NPI ČR, které mohou učitelé při své práci využívat – Desatero zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou a check-list.

11:40 Konkrétní ukázka práce s check-listem souvisejícím se zásadou 03 Úprava pracovního prostředí pro umožnění otevřeného vyučování.

14:27 Dotazy od sledujících diváků webináře k představeným pomůckám.

18:20 Ukázka struktury kazuistických webinářů I, II, III a seznámení s moduly online vzdělávání NPI ČR pro danou tematiku.

22:35 Martina Vlachová, ředitelka ZŠ, představuje školu, její vize, složení kolektivu žáků ve třídách a zdůrazňuje efektivní způsob práce s heterogenní třídou.

26:38 Vymezení zásady 01 Dodržování pravidelných rituálů navozujících žákům pocit „my“. Přínosy zásady pro učitele a žáky. Osvědčené tipy pro zavádění rutiny a rituálů, které dávají žákům pocit klidu a jistoty při výuce.

32:44 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku zaměřené na téma číselná řada do 100. Začátek hodiny, kdy se dodržují zásady pravidelných rituálů v návaznosti na zásadu 01. Následuje diskuze k ukázce týkající se rutiny a rituálů ve třídě a příklad práce s check-listem.

42:15 Vymezení zásady 03 Úprava pracovního prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování. Přínosy zásady pro učitele a žáky. Definice pojmu otevřené vyučování, diskuze s pedagožkami na dané téma a sdílení osvědčených tipů.

52:56 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku, kde probíhá společná aktivita v kruhu a práce ve dvojicích. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a mění se pracovní prostředí pro otevřenou výuku. Následuje diskuze k ukázce týkající se otevřeného vyučování, vrstevnického učení a práce s prostorem ve třídě. Vše je doplněno o práci s check-listem.

1:14:23 Vymezení zásady 10 Podpora žádoucího chování žáků. Přínosy zásady pro učitele a žáky a představení osvědčených tipů této zásady. Jedná se zejména o vrstevnické hodnocení a nastavení postupů při nežádoucím chování ve výuce.

1:24:17 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku, kdy mají žáci možnost měnit své pracovní tempo v návaznosti na zásadu 03. Dále sami hodnotí svou práci na základě vrstevnického hodnocení podle zásady 10. Učí se slovně hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních spolužáků. Následuje diskuze a komentáře k ukázce týkající se podpory žádoucího chování. Vše opět doplňuje práce s check-listem.

1:34:04 Prostor pro dotazy od sledujících diváků webináře.

1:42:00 Ukázka společné aktivity žáků provázaná s navštíveným divadelním představením. Aktivita se pojí se zásadou 03 a 10, kdy jsou žáci přímo zodpovědní za vlastní práci a učení. Učí se tak pracovat ve skupině a zároveň nést zodpovědnost za daný úkol. Spolupráce žáků dává učitelce prostor a čas věnovat se těm žákům, kteří potřebují individuální pomoc.

1:44:06 Zhodnocení a zakončení webináře.

 

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 01Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“, dále zásadu 03Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování a zásadu 10Podporuje žádoucí chování žáků. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

V tomto úvodním textu najdete rozcestník k jednotlivým textům Desatera.

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 3. díl z tohoto videoseriálu (třetí návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou týkající se zajištění srozumitelnosti výuky pro všechny žáky.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články