logo
logo
Výuka srozumitelná všem žákům

Výuka srozumitelná všem žákům

Ve výuce v heterogenní třídě se učitel díky pestrosti svých žáků může často dostat do situace, kdy si s žáky „nebude rozumět“. Někteří žáci nebudou rozumět jeho výkladu či instrukci nebo se budou ztrácet v průběhu plnění zadání. Ve výuce srozumitelné všem žákům se učitel při potížích s komunikací snaží volit jiný, pro žáky srozumitelnější způsob komunikace, snaží se zpřehlednit organizaci výuky, usnadnit žákům předvídatelnost situací v průběhu výuky a v neposlední řadě žáky v případě potřeby různými způsoby vede od zadání úkolu až po jeho dokončení v rámci otevřeného vyučování.

Materiály této sekce tvoří texty a videoreportáž ze školy k dalším čtyřem zásadám Desatera úspěšné práce učitele s heterogenní třídou související s tématem realizace srozumitelné výuky pro všechny žáky.

Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou


K daným zásadám lze navíc zhlédnout reportáž ze základní a mateřské školy Olomouc, Svatoplukova, ve které učitelé realizují vybrané aktivity v rámci modulu výuka srozumitelná všem žákům. Na reportáž navazuje tématický webinář, ve kterém učitelé účastnící se reportáže reflektují a komentují vybrané ukázky z jejich výuky. 


Navazující tematický webinář k dobré praxi

Výuka srozumitelná všem žákům (ZŠ a MŠ Olomouc, SvatoplukovaVýsledky:
9
obrazek clanku
29.03.2024
Podcast ,
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Rodiče

V aktuálním díle podcastu se zaměřujeme na hry a digitální prostředí, ve kterém se pohybují děti. Zkoumáme, jaké přínosy hraní her dětem přináší, a zabýváme se otázkou, kolik času by děti měly věnovat počítačovým hrám. Diskutujeme o významu účasti rodičů na dětských hrách a jaké výhody může společně strávený čas přinést rodinnému životu. V závěrečné části se dotkneme tématu integrace her a digitálních technologií do školního prostředí a nabídneme vyučujícím tipy, jak hry mohou pomoci zefektivnit výuku.

12.12.2023
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut České republiky poskytuje instruktážní video, které radí, jak efektivně používat různé metody pro práci v různorodé školní třídě. Učitelé, asistenti pedagoga nebo studenti pedagogiky se mohou naučit využívat „Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou“ a nástroj pro vyhodnocování své práce se studenty (check-list). Toto jim umožní sdílet své zkušenosti s kolegy a zároveň se profesně rozvíjet v práci s heterogenními třídami.

obrazek clanku
26.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka

Jaké jsou různé role, které plní třídní učitel? Jaké základní schopnosti a znalosti by měl mít každý učitel, který si přeje stát se třídním učitelem? A má učitel, který se pro třídnictví rozhodne dobrovolně, větší šanci na úspěch? V našem textu se nachází deset klíčových kroků, které pomohou nováčkům v učitelském povolání zorientovat se v průběhu školního roku, počínaje přípravným týdnem.

obrazek clanku
15.08.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

NPI ČR představuje čtvrtý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou II, kde pedagogové ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny českého jazyka na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 02, 05, 06 a 09 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

obrazek clanku
14.08.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

NPI ČR představuje třetí díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou, kde uvidíte virtuální hospitaci hodiny českého jazyka v 6. ročníku. Reportáží provází odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková, která hovoří s Jiřím Vymětalem, ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, Karlou Halabicovou, učitelkou českého jazyka a občanské výchovy na 2. stupni, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

Zpět na začátek