logo
logo
Diferencované vyučování

Diferencované vyučování

V rámci diferencovaného vyučování učitel přihlíží k aktuálním možnostem svým žákům a uplatňuje princip přiměřenosti při zadávání obtížnosti úloh. Cílem pro učitele je trefit se do jejich zóny nejbližšího vývoje. Učitel takového stavu může docílit zadáváním gradovaných úloh. Jedná se o úlohy, které procvičují konkrétní oblast učiva a jsou rozdělené do tří či více stupňů obtížnosti.   

Východisko  pro materiály v této sekci tvoří další tři zásady Desatera úspěšné práce učitele s heterogenní třídou související s tématem přípravy a realizace diferencované výuky spolu s videoreportáží a tématickým webinářem. 

Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou


K daným zásadám lze navíc zhlédnout reportáž ze základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí, ve které učitelé realizují vybrané aktivity v rámci modulu diferencované vyučování. Na reportáž navazuje tématický webinář, ve kterém učitelé účastnící se reportáže reflektují a komentují vybrané ukázky z jejich výuky.


Navazující tematický webinář k dobré praxi

Diferencované vyučování (ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí)

Výsledky:
22
obrazek clanku
06.04.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

V nové epizodě podcastu Zapojme všechny, kde Lucie Holinková hovoří s Karlem Klatovským, manažerem vzdělávacích programů pro Microsoft Česká republika a Slovensko, mají posluchači příležitost se dozvědět o přístupu k personalizovanému vzdělávání a o způsobech, jak lze umělou inteligenci využít ve vzdělávacím procesu ve školách.

obrazek clanku
03.10.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší videoukázky práce třídní učitelky v prvním ročníku třídy s rozšířenou výukou některých předmětů, do níž jsou zapojeni nadaní žáci v rámci smíšeného kolektivu. Dana Veselá, koordinátorka podpory nadání institutu v Jihomoravském kraji, je průvodkyní videem. Společně s třídní učitelkou poskytuje komentáře k těmto ukázkám výuky a věnuje se různým aspektům vzdělávání nadaných.

obrazek clanku
31.08.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

NPI ČR představuje šestý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou III, kde pan ředitel ZŠ Krnov Karel Handlíř, paní učitelka 2. stupně Markéta Mylková a odborná pracovnice NPI ČR Zonna Bařinková diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

obrazek clanku
22.08.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

NPI ČR představuje pátý díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou týkající se diferenciace výuky. Cílem je představit možnosti vyučovací hodiny tak, aby bylo učivo dostupné a pochopitelné pro všechny žáky. Video obsahuje reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na 2. stupni v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí odkazujících k zásadám 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

obrazek clanku
28.07.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Podpora nadání ve školách se jeví mnoha učitelům jako nedosažitelný cíl a profesní výzva. Jak nadané žáky efektivně vzdělávat a rozvíjet? Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje další webinář z cyklu zaměřeného na práci s heterogenní třídou, který představí systém podpory nadaných žáků na 2. stupni V ZŠ Klatovy, Čapkova ulice. Diskuse odborníků i zkušených pedagogů je doplněna o videoukázky z „barevných vyučovacích hodin“ a rozhovory s pedagogy a žáky v této škole.

Zpět na začátek