logo
logo
Práce s heterogenním kolektivem

Práce s heterogenním kolektivem

Učitel by měl při plánování vzdělávání svých žáků nebo při výuce samotné myslet vždy na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. Důvodem je jejich různá motivace učit se i odlišné vzdělávací možnosti (např. preferovaný učební styl, případná dílčí znevýhodnění v učení, inteligence, paměť, schopnost soustředit se). Také jejich podmínky pro učení v rodině mohou být výrazně rozdílné.  


Přistihněte své žáky co nejčastěji při úspěchu


Dobrý učitel respektuje různost svých žáků a vytváří ve výuce podmínky pro to, aby je co nejčastěji „přistihl při úspěchu“. V heterogenních třídách, složených kromě běžných žáků také např. z rozmanitých skupin žáků s různými druhy znevýhodnění/postižení, z žáků pocházejících z kulturně odlišného prostředí, žáků s nadáním, s odlišným mateřským jazykem,  je tento cíl pro mnohé z učitelů stále profesní výzvou. Učitelé tak stále hledají cestu, jak lze pozitivně využít různorodosti žáků jako pozitivní hodnoty. Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) připravil pro učitele k využití metodickou podporu k tomuto tématu - pedagogické postupy seskupené do deseti zásad Desatera NPI ČR úspěšné práce s heterogenní třídou a sebehodnoticí nástroj pro učitele (check-list) s rozfázovaným postupem vedoucím k naplnění jednotlivých zásad.
Lze předpokládat, že větší benefity ze zavedené práce s heterogenní třídou získá učitel na prvním stupni, který tráví většinu času ve své kmenové třídě. Ale i na druhém stupni základní školy se jednotlivé zásady práce dají při výuce jednotlivých předmětů efektivně využít. Největší benefit ale tento způsob výuky přináší samotným žákům. V podobě příležitosti zažít úspěch v učení a ve zkušenosti z partnerské spolupráce.  

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.  

   

 

Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou

Nechte se inspirovat deseti zásadami pro práci učitele v heterogenní třídě s řadou konkrétních tipů do výuky.

Nástroj pro plánování a sledování vlastního pokroku při práci se žáky v heterogenní třídě

Pro vyhodnocování své práce v heterogenní třídě a sledování vlastního pokroku využijte připravený Check–list.

Webináře a reportáže ze škol k tématům Desatera

K jednotlivým zásadám zhlédněte reportáže ze škol spolu s rozborem ukázek z hodin. Všechna videa jsou dostupná na následujícím odkaze.

Zahraniční inspirace

Pro další inspirace pro práci učitele v heterogenní třídě jsou k dispozici články nabízející osvědčenou dobrou praxi.

Nejčastější témata

Podívejte se na sérii videí. Doporučené postupy ve výuce jsou prezentovány prostřednictvím kazuistických videí ze škol, které mají se začleňováním žáků s OMJ dlouhodobou zkušenost. Na reportáže ze škol navazují webináře, v kterých mohou učastníci diskutovat nad konkrétními zachycenými situacemi ze škol.


Jak efektivně využit zásady třídního managementu pro hladký chod výuky a posílení dobrých vztahů ve třídě se dozvíte zhlédnutím reportáží ze škol a k nim navazujícím webinářů.

Mgr. Klára Majcíková, Ph.D.

Odborný pracovník tematické oblasti Společné vzdělávání