logo
logo
Check-list učitele pro práci v heterogenní třídě

Check-list učitele pro práci v heterogenní třídě

09.01.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Nástroj pro plánování a sledování vlastního pokroku při práci se žáky v heterogenní třídě


Co je check-list učitele? 

Check-list, tedy přehled položek, rozpracovává každou z deseti zásad práce s heterogenní třídou do čtyř postupných kroků vedoucích učitele k naplnění dané zásady, a to od základních dílčích kroků až k promyšleným a komplexním krokům. Čtyři kroky jsou, na základě pozorování a zkušeností z učitelské praxe, odstupňované podle obtížnosti jejich realizace ve třídě. Jsou formulované od těch, které je možné označit jako součást základní práce učitele s heterogenní třídou, až po ty, které popisují pokročilou práci s heterogenní třídou. 


Jak používat check-list?  

Úspěšná práce s heterogenní třídou 11: Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz) 

Check-list ke stažení 


Návod na práci s check-listem

Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na online i prezenční vzdělávání k tématu Asistent pedagoga

Národní pedagogický institut ČR nabízí v nejbližší době dva webináře a jeden prezenční seminář k tématu Asistent pedagoga.

Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Pozvánka na březnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Zobrazit další články