Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Vzhledem k pestrosti žáků v heterogenní třídě je nezbytné, aby se učitel střídavě věnoval celé třídě, po část vyučovací hodiny jednotlivým skupinám žáků či individuálně jen žákům některým. Role asistenta pedagoga (druhého pedagoga) je proto klíčová. Jakým způsobem nastavit spolupráci učitele s asistentem pedagoga, jak rozdělit kompetence, jak přistoupit k přípravě do výuky, se dozvíte v této sekci. 

K daným zásadám lze navíc zhlédnout reportáž ze základní školy J. A. Komenského, Karlovy Vary, ve které učitelé realizují vybrané aktivity v rámci tématu spolupráce asistenta pedagoga a učitele. Na reportáž navazuje tématický webinář, ve kterém učitelé účastnící se reportáže reflektují a komentují vybrané ukázky z jejich výuky. 

Reportáž ke shlédnutí

Podívat se na další díl Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem 

Výsledky:
12
12.12.2023
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut České republiky poskytuje instruktážní video, které radí, jak efektivně používat různé metody pro práci v různorodé školní třídě. Učitelé, asistenti pedagoga nebo studenti pedagogiky se mohou naučit využívat „Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou“ a nástroj pro vyhodnocování své práce se studenty (check-list). Toto jim umožní sdílet své zkušenosti s kolegy a zároveň se profesně rozvíjet v práci s heterogenními třídami.

05.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtvrtý díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak připravovat hodiny pro tyto žáky? V kazuistickém webináři ředitelka ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 společně s metodičkou školy Cyril Mooney a pracovníkem institutu diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodin na 2. stupni. Zájemci se mohou seznámit i s činností nízkoprahového Centra Maják.

21.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje třetí díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Video obsahuje rozhovory odborného pracovníka institutu s ředitelkou, pedagožkou a asistentkami pedagoga ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, a také videohospitace z hodiny občanské výchovy na 2. stupni. Získáte osvědčené tipy pro práci se žáky s OMJ nebo se speciálně vzdělávacími potřebami.

obrazek clanku
26.07.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Asistent pedagoga má, co se týče ovlivňování chování žáků ve školní třídě, nezastupitelnou roli. Může pomáhat účinně předcházet problémovému chování u žáků, kterým poskytuje ve výuce individuální podporu. Přinášíme tipy z praxe od zkušených asistentek pedagoga z pražské základní školy.

obrazek clanku
23.09.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zpět na začátek