logo
logo
Webináře a reportáže ze škol k tématům Desatera

Webináře a reportáže ze škol k tématům Desatera

09.01.2024
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
K jednotlivým zásadám zhlédněte reportáže ze škol spolu s rozborem ukázek z hodin. Všechna videa jsou dostupná zde.

Desatero – Díl I. Vytváření bezpečného třídního klimatu (zásady 1, 3, 10)

V ZŠ a MŠ Libouchci jsme navštívili inspirativní hodiny matematiky na 1. stupni. Jak učit žáky prostřednictvím her? Jak je rozhýbat po celé třídě? Jak spojit matematiku s návštěvou divadla, tělocvikem a praktickým životem? Jak pomáhat slabším a jak zabavit ty rychlejší? Jak je vést k týmové práci a vzájemnému hodnocení? Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s paní učitelkou a ředitelkou školy.


Reportáž: Desatero práce s heterogenní třídou I.

Webinář: Desatero práce s heterogenní třídou I.Desatero – Díl II. Realizace výuky srozumitelné pro všechny žáky (zásady 2,5,6,9) 

Hodina českého jazyka na 2. stupni může mít atraktivní formu detektivní hry. Na ZŠ Svatoplukova v Olomouci vedli takovou hodinu dva nadšení učitelé v tandemu. Jak to zařídit, aby se všichni žáci srozumitelně dozvěděli, co a proč mají dělat? Jak se postarat o to, aby v detektivních skupinkách byli aktivní všichni? Uvidíte i rozhovory s učiteli a ředitelem školy.


Reportáž: Desatero práce s heterogenní třídou II.

Webinář: Desatero práce s heterogenní třídou II.


Desatero – Díl III. Diferencované vyučování (zásady 4,7,8)

Výuka zlomků na 2. stupni nás překvapila pedagogickým přístupem, který vede žáky ke vzájemným otázkám a motivuje je myslet. Strukturované nastavení hodiny pro více úrovní matematických schopností zapojilo všechny žáky ve třídě. Kdo měl hotovo, mohl háčkovat, číst si nebo skládat rubikovu kostku. Návštěvu hodiny na základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí, doplňuje rozhovor s paní učitelkou a ředitelem školy.


Reportáž: Desatero práce s heterogenní třídou III.

Webinář: Desatero práce s heterogenní třídou III.


Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na online i prezenční vzdělávání k tématu Asistent pedagoga

Národní pedagogický institut ČR nabízí v nejbližší době dva webináře a jeden prezenční seminář k tématu Asistent pedagoga.

Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Pozvánka na březnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Zobrazit další články