logo
logo
Pozvánky na webináře a semináře

Pozvánky na webináře a semináře

09.01.2024
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
V rámci tématu práce učitele s heterogenní třídou nabízíme online i prezenční vzdělávání. Již začátkem roku 2024 se můžete těšit a přihlašovat se na tři webináře vycházející z Desatera úspěšné práce učitele s heterogenní třídou s aktualizovaným obsahem.

HT I: 16.1. „Utváření pozitivního třídního klimatu“ - https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/76750-webinar-prace-s-heterogenni-tridou-i3

HT II: 30.1. „Realizace výuky srozumitelné pro všechny“ - https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/76753-webinar-prace-s-heterogenni-tridou-ii3

HT III: 13.2. „Umožnění různého tempa a obtížnosti výuky“ - https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/76754-webinar-prace-s-heterogenni-tridou-iii20


Účastnit se můžete také prezenčního vzdělávání ve svém kraji. Pro více informací kontaktujte své krajské pracoviště.

Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na online i prezenční vzdělávání k tématu Asistent pedagoga

Národní pedagogický institut ČR nabízí v nejbližší době dva webináře a jeden prezenční seminář k tématu Asistent pedagoga.

Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Pozvánka na březnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Zobrazit další články