logo
logo
Bezpečné klima ve třídě

Bezpečné klima ve třídě

Pod třídním klimatem lze chápat trvalejší sociální vztahy mezi žáky a učitelem a ustálené postupy vnímání, prožívání, emocí, hodnocení toho, co se ve třídě už odehrálo a/nebo právě odehrává. Třídní klima tvoří všichni žáci dané třídy; skupinky žáků v dané třídě; žáci jako jednotlivci se svými silnými charakteristikami, ale ve vyučovacích hodinách se spolutvůrcem klimatu stává také vyučující daného předmětu. 

Za důležitého tvůrce třídního klimatu je považován třídní učitel. Podoba třídního klimatu výrazně ovlivňuje učení, motivaci, spokojenost a úspěch žáků dané třídy. 

Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou


K daným zásadám lze navíc zhlédnout reportáž ze základní a mateřské školy Libouchec, ve které učitelé realizují vybrané aktivity v rámci modulu vytváření bezpečného třídního klimatu. Na reportáž navazuje tématický webinář, ve kterém učitelé účastnící se reportáže reflektují a komentují vybrané ukázky z jejich výuky. 

Reportáž ke shlédnutí

Navazující tematický webinář k dobré praxi

Utváření pozitivního třídního klimatu (ZŠ Libouchec)


Výsledky:
52
obrazek clanku
21.02.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče

Tento rozhovor nabízí pohled do života jedenáctileté Káji a její rodiny, zdůrazňující význam podpory a akceptace transgender a nebinárních dětí ve školách a doma. Od chvíle, kdy rodina poznala, že Kája je transgender, se ji rodiče snaží vést cestou plnou lásky a pochopení. Jejich cílem je zajistit Káje co nejšťastnější a nejplnější život. Příběh osvětluje, jak důležité je předcházet nejistotě a nedostatku informací ve školním prostředí prostřednictvím předávání informací a pravidelné komunikace rodiny a školy.

obrazek clanku
09.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Studující s jinou, než cisgenderovou identitou jsou jednou z vůbec nejohroženějších skupin: nepatří mezi studující se speciálními potřebami, nemohou se opřít o žádnou fungující infrastrukturu, jejich situaci na školách systémově neřeší žádná nezisková organizace. Nadto kolem této skupiny studujících panují nebezpečné mýty a stigmatizace. Jak komunikovat s trans a nebinárními osobami, aby se ve škole necítily vyloučeně?

obrazek clanku
29.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Transgender a nebinární studující patří v rámci českého školství k nejohroženějším skupinám. Jejich potřeby nezastupuje žádná profesní organizace, navíc je provází společenské stigma. Inkluzivní přístup k této skupině přitom začíná zvoleným jazykem. Jak hovořit s trans a nebinárními studujícími?

obrazek clanku
26.09.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF prezentuje čtyřdílný seriál. Ten zahrnuje 2 videoreportáže s ukázkami výuky a 2 interaktivní webináře, které prezentují osvědčené postupy pro práci s různorodou třídou. V závěrečném dílu diskutují pedagožky ze ZŠ Zeleneč s pracovnicí institutu Veronikou Ješátkovou o segmentech videohospitace z hodiny anglického jazyka na druhém stupni. Cílem webináře je představit principy č. 2, 6 a 9 z Desatera zásad pro práci s heterogenní třídou.

obrazek clanku
19.09.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší čtyřdílný videoseriál, který obsahuje dvě videoreportáže s ukázkami výuky a dva online webináře s postupy pro práci s různorodou třídou. Třetí díl je zaměřený na třídní pravidla. Pomocí videoukázek z hodiny angličtiny jazyka na 2. stupni v ZŠ Zeleneč jsou navíc představeny zásady č. 2, 6 a 9 z Desatera zásad učitele pro práci s heterogenní třídou. Videem provází odborná pracovnice institutu Veronika Ješátková.

Zpět na začátek