logo
logo
Aktuality

Aktuality

Výsledky:
12
obrazek clanku
16.04.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Třídní učitel/ka

S aplikací Včelka a jejím jednatelem Michalem Hudečkem jsme začali spolupracovat hned v počátcích projektu Podpora rovných příležitostí na podzim roku 2022. S radostí jsme přijali, my i zapojené školy, nabídku licence zdarma. A tak jsme se s panem Hudečkem spojili, abychom zjistili, jak a proč pomáhá Včelka (nejen) dětem se sociálním znevýhodněním a se speciálními vzdělávacími potřebami. Více se dozvíte v našem rozhovoru!

obrazek clanku
15.04.2024
Nabídka DVPP
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

Zlepšení efektivity práce v heterogenních třídách vyžaduje účinnou spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga. Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na spolupráci učitele a asistenta pedagoga v heterogenní třídě. Semináře nabízejí praktické nástroje a strategie pro plánování, průběh a vyhodnocování vzdělávacího procesu s důrazem na individuální potřeby žáků.

obrazek clanku
10.04.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka

Jak adaptační koordinátory do škol pro žáky s OMJ získat a na koho se obrátit? Čtěte dál!

obrazek clanku
09.04.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na efektivitu práce v heterogenních třídách. Tato příležitost nabízí nejen vyučujícím, ale i asistentům a asistentkám pedagoga či vedoucím pracovníkům prohloubení znalostí a dovedností v oblasti plánování, průběhu a vyhodnocování vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby žáků.

obrazek clanku
08.04.2024
Metodiky NPI ČR ,
Odborné publikace, další zdroje
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Oslava romské kultury i rozšiřování povědomí o problémech tohoto etnika byly v roce 1990 hlavní důvody pro ustavení Mezinárodního dne Romů, který připadá vždy na 8. dubna. V České republice se slaví od roku 2001. Zároveň se jedná o zajímavou příležitost seznámit žákyně a žáky s historií, tradicemi, ale i současnou literární či hudební tvorbou národa představujícího jednu z nejpočetnějších etnických menšin u nás.

Zpět na začátek