logo
logo
Poradenské služby ve školství

Poradenské služby ve školství

Pedagogicko-psychologické poradny i speciálně pedagogická centra denně řeší speciální vzdělávací potřeby dětí, jejich individuální vzdělávací plány a podpůrná opatření. Podporu žákům poskytují také školní poradenská pracoviště. Podívejte se, jak na depistáže žáků, jejich přechody mezi stupni vzdělávání, práci s Doporučením, metodickou podporu, diagnostiku a intervence.

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

Výsledky:
2
obrazek clanku
26.04.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Třídní učitel/ka

Edita Jurečková, ředitelka Základní školy Maxe Švabinského v Teplicích s velkým počtem žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného prostředí, si dala za úkol rozšířit školní poradenské pracoviště o roli sociální pedagožky. Tento cíl se jí podařilo dosáhnout díky zapojení do projektu Podpora rovných příležitostí. První část třídílné série o efektivních metodách práce se žáky a žákyněmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v této škole se zabývá preventivními opatřeními a strategiemi pro řešení problémů spojených se záškoláctvím.

obrazek clanku
26.08.2020
Příklady dobré praxe
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

V Litvě jsou na středních školách v rámci kariérového poradenství nejoblíbenější odborné soutěže, školní exkurze a veletrhy pracovních příležitostí. Přečtěte si víc o tamních kariérových poradcích a jejich náplni práce.

Zpět na začátek