Školní poradenská pracoviště

Tato sekce se věnuje školním poradenským pracovištím (ŠPP) – klíčové složce vzdělávacího systému, která zásadně ovlivňuje kvalitu a účinnost vzdělávání a hraje nezastupitelnou roli v podpoře žáků a žákyň, rodičů i pedagogů a pedagožek.

V rámci ŠPP bychom Vás chtěli seznámit s rolí školních psychologů a psycholožek, speciálních pedagogů a pedagožek, sociálních pracovníků a pracovnic a dalších odborníků a odbornic, kteří se podílejí na vytváření podpůrného a inkluzivního vzdělávacího prostředí. Každá z těchto pozic má

svou specifickou roli a dovednosti, které přispívají k celkovému úspěchu vzdělávacího procesu. Zde poznáte, jak školní poradenská pracoviště pracují, jaké metody a přístupy využívají a jak mohou pomoci řešit širokou škálu výzev, od studijních obtíží až po emocionální a sociální problémy. Najdete zde také ukázky Individuálních vzdělávacích plánů i postup, jak připravit Plán pedagogické podpory.

Další články k jednotlivým pozicím z této sekce můžete najít také v sekci Podpora rovných příležitostí.


Kde a jak začít

  1. Odborníci ve škole - školní psycholog - dobrá praxe v ZŠ Lyčkovo náměstí
  2. Náplň práce sociálního pedagoga na základní a střední škole
  3. Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. třídy
Výsledky:
10
obrazek clanku
14.03.2023
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností podpůrných opatření pro žákyni s nerovnoměrným profilem intelektových schopností, která selhává v početních úkolech. Jak dále postupovat? Více v textu.

obrazek clanku
20.04.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Ve školním poradenském pracovišti v ZŠ Kořenského v Praze zavedli úplně novou organizační strukturu. Založili zde dvě tzv. triády: preventivní tým a inkluzivní tým. Sehraná spolupráce obou týmů mezi sebou i s učiteli výborně funguje také v péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. Zajímá vás, jak můžete zlepšit ve své škole práci s těmito a jejich rodiči? Inspirujte se dobrou praxí ze ZŠ Kořenského.

obrazek clanku
31.08.2021
Konference
Učitel/učitelka

V kontextu dnešní doby si o místo a vážnost v českém školství čím dál hlasitěji říká pozice školního sociálního pedagoga. Navzdory tomu, jak moc jsou sociální pedagogové potřební a jejich činnost opodstatněná, vyvstávají značné problémy především s jejich financováním, jež bývá řešeno nejčastěji přes dotační programy (např. tzv. Šablony), ale též vzděláním a konkrétním využitím sociálních pedagogů samotných.

obrazek clanku
17.06.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Zřizovatelé škol

Když už si škola neví rady a problémové chování žáka se stupňuje, může být řešením případová konference ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jak takové setkání vypadá a co je jeho cílem?

obrazek clanku
17.03.2021
Konference
Učitel/učitelka
Rodiče

Dříve než doporučíte žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Objevte kromě plánu pedagogické podpory i nové metody, které zmírní jeho vzdělávací obtíže.

Zpět na začátek