logo
logo

Aktuality

Výsledky:
4
obrazek clanku
10.04.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka

Jak adaptační koordinátory do škol pro žáky s OMJ získat a na koho se obrátit? Čtěte dál!

obrazek clanku
10.03.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

obrazek clanku
06.03.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

obrazek clanku
28.02.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče
Zřizovatelé škol
Třídní učitel/ka

Zpět na začátek