logo
logo
Odlišný mateřský jazyk

Odlišný mateřský jazyk

V České republice se vzdělává v mateřských, základních a středních školách téměř 106 724 dětí a žáků cizinců. Jejich rodným jazykem není zpravidla čeština. Někteří z nich se do Čech přistěhovali s rodiči až v průběhu vzdělávání. 

Protože je pro ně školní úspěch a přijetí vrstevníků základem dalšího úspěšného života, hledáme v NPI ČR způsoby, jak pedagožkám a pedagogům, kteří se s nimi ve škole potkávají, zjednodušit přístup k aktuálním a potřebným informacím. Poskytujeme služby, které pomáhají orientaci v tématu integrace při příchodu nového dítěte či žáka do školy, přes téma češtiny jako druhého jazyka až to podporu práce v heterogenních třídách, ve kterých se vzdělávají žáci bez akademické znalosti češtiny. Podpora jde za všemi žáky, kteří nerozumí dostatečně česky. Pojem žák s odlišným malířským jazykem zahrnuje jak cizince, tak děti a žáky s českým občanstvím, jejichž rodným jazykem ale není čeština.


Doporučená videa - Co mám dělat, když ... 

Do třídy přijde dítě, které neumí česky
Začínám učit češtinu jako druhý jazyk
Mám hodnotit žáka s nedostatečnou znalostí češtiny

   

Materiály & dokumenty

Materiály & dokumenty jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na češtinu jako druhý jazyk.


Vzdělávací kurzy & programy

Nabídka vzdělávacích programů (DVPP) na téma podpory dětí a žáků s OMJ

Krajská centra podpory pro odlišný mateřský jazyk

Krajská centra podpory zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací.

Tlumočnické a překladatelské služby

Využijte, pokud se potřebujete dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům/rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému. Služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC.

Nejčastější témata

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.

Podívejte se do sekce Čeština jako druhý jazyk, kde naleznete různé materiály jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na výuku češtiny jako druhého jazyka.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Připravili jsme pro vás článek, kde se dozvíte informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Mapa krajské podpory

Mapa krajské podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s dětmi/žáky cizinci.

Na mapě najdete kontakty na krajské koordinátory, odborné spolupracovníky pro téma podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců a základní informace o kraji, vztahující se k problematice podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců.

Kliknutím na konkrétní kraj v mapě zobrazíte síť pro příslušný kraj.

Mgr. Halka Smolová Závorová

Ústřední metodička pro vzdělávání pro oblast podpory dětí/žáků cizinců