Odlišný mateřský jazyk

V České republice se vzdělává v mateřských, základních a středních školách téměř 106 724 dětí a žáků cizinců. Jejich rodným jazykem není zpravidla čeština. Někteří z nich se do Čech přistěhovali s rodiči až v průběhu vzdělávání. 

Protože je pro ně školní úspěch a přijetí vrstevníků základem dalšího úspěšného života, hledáme v NPI ČR způsoby, jak pedagožkám a pedagogům, kteří se s nimi ve škole potkávají, zjednodušit přístup k aktuálním a potřebným informacím. Poskytujeme služby, které pomáhají orientaci v tématu integrace při příchodu nového dítěte či žáka do školy, přes téma češtiny jako druhého jazyka až to podporu práce v heterogenních třídách, ve kterých se vzdělávají žáci bez akademické znalosti češtiny. Podpora jde za všemi žáky, kteří nerozumí dostatečně česky. Pojem žák s odlišným malířským jazykem zahrnuje jak cizince, tak děti a žáky s českým občanstvím, jejichž rodným jazykem ale není čeština.


Doporučená videa - Co mám dělat, když ... 

Do třídy přijde dítě, které neumí česky
Začínám učit češtinu jako druhý jazyk
Mám hodnotit žáka s nedostatečnou znalostí češtiny

   

Materiály & dokumenty

Materiály & dokumenty jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na češtinu jako druhý jazyk.


Vzdělávací kurzy & programy

Nabídka vzdělávacích programů (DVPP) na téma podpory dětí a žáků s OMJ

Krajská centra podpory pro odlišný mateřský jazyk

Krajská centra podpory zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací.

Tlumočnické a překladatelské služby

Využijte, pokud se potřebujete dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům/rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému. Služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC.

Nejčastější témata

Máte ve třídě nového žáka (dítě), který přichází z cizojazyčného prostředí a mluví špatně nebo vůbec česky? Může Vám pomoci Adaptační koordinátor.

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.

Podívejte se do sekce Čeština jako druhý jazyk, kde naleznete různé materiály jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na výuku češtiny jako druhého jazyka.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Připravili jsme pro vás článek, kde se dozvíte informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Mapa krajské podpory

Mapa krajské podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s dětmi/žáky cizinci.

Na mapě najdete kontakty na krajské koordinátory, odborné spolupracovníky pro téma podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců a základní informace o kraji, vztahující se k problematice podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců.

Kliknutím na konkrétní kraj v mapě zobrazíte síť pro příslušný kraj.

Mgr. Halka Smolová Závorová

Ústřední metodička pro vzdělávání pro oblast podpory dětí/žáků cizinců

Výsledky:
3
obrazek clanku
22.02.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Vychovatel/ka

Vyšlo sedmé číslo časopisu Slovíčko, který vydává humanitární organizace ADRA. Věnuje se tématu umělé inteligence a číslo má název Pes Robert. Je možné jej stáhnout zdarma, stejně jako všechna jeho předchozí čísla.

01.10.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Druhý díl podcastu o integraci a výuce žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole má opět jako hosta Michaelu Jiroutovou, která má bohaté zkušenosti z dlouholeté práce v neziskové organizaci META. Jak by mohl žák s odlišným mateřským jazykem úspěšně absolvovat přijímací zkoušku na střední školu a zkoušku maturitní? Kde může hledat pomoc a podporu? Jaké jsou klíčové prvky pro úspěšné zvládnutí studia na střední škole? Více se dozvíte v tomto podcastu.

obrazek clanku
29.09.2022
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu, které fungovaly od března do srpna 2022. Založila je pro nově příchozí děti z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. V projektu zúročila svoje zkušenosti ze zahraničí i ze speciálního školství. Za důležitý faktor pro realizaci podobné aktivity považuje empatii vůči uprchlíkům. Výraznou pomocí byla předchozí zkušenost zaměstnanců školky s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Zpět na začátek