logo
logo

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

07.02.2024
Učitel/učitelka
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Základní vzdělávání

Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání zahrnuje podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro deset tematických celků a dvě jazykové úrovně. Metodické poznámky ke vzdělávacímu obsahu upřesňují požadavky na jednotlivé věkové kategorie (1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník, 6. – 9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti. Vzdělávací obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce. Kurikulum je doplněno o ukázku zpracování vzdělávacího obsahu pro jazykovou přípravu na úrovni školy.

Vstupní orientační test (od str. 59 souboru) slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Materiály k tématům kurikula ČDJ – na tomto odkazu na https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum najdete ke stažení testy přímo k jednotlivým tématům, které lze použít i jako pracovní listy, kartičky se slovní zásobou a další materiály. Jsou zde k dispozici též pracovní listy pro nečtenáře.


Předškolní vzdělávání

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.
Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.

Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021.

RVP PV

Zdroj: web MŠMT


Vzdělávací programy NPI ČR

Seznámení s obsahem kurikula je předmětem semináře –  ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA NA ZŠ (na vypsané termíny lektorky Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných NPI ČR je možno se přihlásit zde, vzdělávací programy jsou bezplatné)

Mohlo by Vás zajímat

Pomoc asistenta pedagoga a čeština pro cizince – příběh Kwin

Jak vypadá adaptace žákyně s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z jejího vlastního pohledu? Jak jí pomohla péče asistentky pedagoga a kurzy češtiny pro cizince? Její zkušenosti se vám mohou hodit i pro děti s jiným odlišným mateřským jazykem.

Zobrazit další články