logo
logo

Aktuality

Výsledky:
4
obrazek clanku
09.04.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na efektivitu práce v heterogenních třídách. Tato příležitost nabízí nejen vyučujícím, ale i asistentům a asistentkám pedagoga či vedoucím pracovníkům prohloubení znalostí a dovedností v oblasti plánování, průběhu a vyhodnocování vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby žáků.

obrazek clanku
15.02.2024
Aktuality ,
Nabídka DVPP
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka

Národní pedagogický institut ČR nabízí v nejbližší době dva webináře a jeden prezenční seminář k tématu Asistent pedagoga.

obrazek clanku
09.01.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

V rámci tématu práce učitele s heterogenní třídou nabízíme online i prezenční vzdělávání. Již začátkem roku 2024 se můžete těšit a přihlašovat se na tři webináře vycházející z Desatera úspěšné práce učitele s heterogenní třídou s aktualizovaným obsahem.

obrazek clanku
07.01.2024
Aktuality
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Zpět na začátek