logo
logo
Pravidla ve škole: Jak je sestavit a dodržovat

Pravidla ve škole: Jak je sestavit a dodržovat

17.01.2021
Lucie Kocurová
Učitel/učitelka
Třídní učitel/ka
(Nejen) děti potřebují pravidla. Ale i když jsou pravidla napsaná a vyvěšená, ne v každé škole se podle nich skutečně žije a děti je považují za „svoje“. Jak to chodí na Základní škole Školamyšl v Litomyšli?
Obrázek článku

Prostor pro umístění pravidel ve třídě. Základní škola Školamyšl, Litomyšl | FOTO: APIV B


„Pravidla jsou pro fungování školních kolektivů nesmírně důležitá. Musíte je ale správně nastavit a pak dodržovat. Proto jsem nikdy nelitovala času, kdy jsme se o pravidlech bavili, vyhodnocovali je a pracovali s nimi,“ říká Radoslava Renzová, bývalá ředitelka malotřídky Svitavy-Lačnov, která dnes vede Základní školu Školamyšl v Litomyšli. Pro Renzovou je důležité, aby pravidla dokázali smysluplně formulovat i prvňáci (ve Školamyšli ve spolupráci s druháky, s nimiž sdílejí třídu).

Obecně platí, že pravidel by mělo být spíše méně a měla by být formulovaná pozitivně. Místo „nelítám po chodbě“ je tedy vhodnější říct „po chodbě chodím pomalu“, protože jasně sdělujeme, jak dodržení pravidla správně vypadá. Je lepší formulovat pravidla konkrétně, zejména pro menší děti – například oblíbené „respektujeme se“ sice vypadá hezky, ale ne každé dítě (a koneckonců ani dospělý) si dokáže konkrétně představit, jak takové respektování vlastně vypadá. 

Co všechno zahrnout do pravidel

Při vytváření pravidel doporučuje Radoslava Renzová jít do detailů a rozebírat možné situace. Zejména u mladších dětí je důležité, aby pravidlu rozuměly a uměly si jeho naplňování představit. Co nám opravdu vadí, co nechceme, aby nám druzí dělali?

„Některé děti štve, když jim spolužák zasahuje loktem na jejich půlku lavice. Jiným zase vadí, když některé děti na školních výletech mávají na auta. Považují to za ostudu. O tom všem je třeba se bavit,” tvrdí ředitelka Školamyšli. 

Podle Renzové mají s dodržováním pravidel největší problém děti, které nějakým způsobem vybočují, například žáci s ADHD nebo vysoce nadané děti s poruchou autistického spektra. I ony by se do tvorby pravidel měly určitě zapojit. Zároveň je třeba myslet na to, aby se pravidla nešila „na míru“ těmto dětem, ale platila skutečně pro všechny.

„Někdy se stane, že se děti ,zaseknou´ na nějaké hlouposti a nutně si ji do pravidel musejí prosadit. Nebo trvají na dvou pravidlech, která se týkají jedné věci. My jim do toho mluvíme minimálně, protože pro ně je to v tuto chvíli důležité. Víme, že příští rok zjistí, že by jim pravidlo bývalo stačilo jedno, nebo taky žádné,“ vysvětluje Radoslava Renzová.

Kolik času věnovat sestavení pravidel

Ve Školamyšli jsou u tvorby pravidel hlavně třídní učitelé. Aktualizace pravidel pro všechny, třeba co se týče používání mobilů na druhém stupni, probíhá za účasti všech pedagogů. Tvorbě pravidel věnují podle Renzové i několik dní, protože vědí, že taková investice se jim v průběhu roku bohatě vrátí. Aby diskuse kolem pravidel nebyly příliš únavné, rozloží se aktivita do více dní. Děti důležitost chápou, vždyť  v rámci nastavování pravidel hájí svoje zájmy.

„Nastavování pravidel se věnujeme na začátku roku i na začátku každé akce, platí tedy ve škole i na mimoškolních akcích. Při tvoření pravidel se napřed rozdělíme do menších skupinek, potom o nich diskutujeme v každé třídě. Doporučuji, aby si svá pravidla formulovala každá třída, protože pak k nim mají opravdu osobní vztah,“ dodává ředitelka Renzová. 

Pravidla se ve Školamyšli často dotýkají soukromí a hranic svobody každého člověka.

„Děti se například snaží ošetřit záležitosti jako způsob komunikace, hlučnost nebo dotýkání se cizích věcí. Na tom dětem hodně záleží. Co se týče komunikace, řeší se v pravidlech hlavně nevhodné způsoby oslovení, posměšné přezdívky, vzkazování přes někoho nebo komentování ostatních při výuce.“ 

Jak pravidla prezentovat

Když se třída ujednotí na pravidlech, rozhodne se, jakou podobu jim dá. Pak při výtvarné výchově nebo pracovních činnostech vytvoří plakát nebo koláž, kterou si vyvěsí ve třídě. V základní škole ve Svitavách-Lačnově, předchozím působišti ředitelky Renzové, měli pravidla vytištěná v žákovských knížkách, takže se s nimi mohli seznámit i rodiče.

„V Litomyšli jsou základní pravidla zahrnuta v koncepci školy, s níž se rodiče seznamují, než k nám dítě zapíšou. Pravidla jednotlivých tříd zase rodiče vidí, když k nám chodí na rodičovskou asistenci, během které se účastní běžného života školy,“ dodává Renzová. 

Jak zajistit dodržování pravidel

Renzová považuje pravidla za živou záležitost, ne kus papíru. Pravidla slouží k tomu, aby se všem lépe fungovalo a mohli se soustředit na sebe a své učení. Pro práci s pravidly mají na Školamyšli vyhrazený čas. Ale když je potřeba, posouvá se kvůli nim i rozvrh. „Sociální a emoční bezpečnost je důležitější než výuka,“ tvrdí Radoslava Renzová. 

Na pravidla se odkazují učitelé i děti, připomínají se při různých příležitostech, zejména při jejich porušení. Ale také když chtějí na Školamyšli někoho ocenit.

Například: „Vidím, že je pro tebe snadné pomáhat ostatním. Všimla jsem si, že ses zeptal, čí je to tužka, a vrátil ji majiteli a nestrčil ji do svého penálu.“ Nebo: „Přihlásila ses do skupiny, kde nejsou tvoji kamarádi. Bezva, máš příležitost naučit se komunikovat i při složitější spolupráci…“

V základní škole Školamyšl dodržují žáci nejenom společná pravidla, ale mají také určené role, které si pravidelně střídají. Zdroj APIV-B.

V základní škole Školamyšl dodržují žáci nejenom společná pravidla, ale mají také určené role, které si pravidelně střídají | FOTO: APIV B

Na druhém stupni mají děti sklon rebelovat proti všemu a všem. Proto ředitelka i její tým berou porušování pravidel jako příležitost diskutovat o konkrétním pravidlu, ptát se, zda má pro děti smysl – a pokud má, pak vyžadují jeho dodržování. 

Pravidla a mobily

Mezi neustále připomínaná a průběžně zpřesňovaná pravidla patří na Školamyšli pravidlo ohledně zacházení s mobilními telefony. Ve výuce se používat mohou, a také se používají. Otázkou ale je, jak jejich užívání vymezit o přestávkách. Rodiče si přejí, aby děti netrávily přestávky hraním her a na sociálních sítích, a děti na prvním stupni to respektují. 

„Na druhém stupni ale naši teenageři samozřejmě rebelují a odvolávají se na svobodu, respekt a demokracii. Nastavili jsme to tedy tak, že v úterý a čtvrtek mobily o přestávkách používat nemají. Ostatní dny v týdnu to mají povolené. Kdo pravidlo poruší, odevzdává mobil na dva týdny hned po příchodu do školy. Neustále tedy na nastavování a dodržování pravidel pracujeme,“ dodává Radoslava Renzová.


Tip: 
Pokud vás téma pravidel zajímá, můžete se podívat také na video pod názvem Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat

Doporučené čtení: Můžete si také přečíst další články k fungování Školamyšli: Portfolio žáka v praxi – zkušenosti ze ŠkolamyšleTriády, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení v praxiMáte žáka ze sociálně vyloučené rodiny? Jděte k němu domů, radí ředitelka.

Mohlo by Vás zajímat

Kája není kluk, je to holka. Příběh transgender žákyně základní školy

Tento rozhovor nabízí pohled do života jedenáctileté Káji a její rodiny, zdůrazňující význam podpory a akceptace transgender a nebinárních dětí ve školách a doma. Od chvíle, kdy rodina poznala, že Kája je transgender, se ji rodiče snaží vést cestou plnou lásky a pochopení. Jejich cílem je zajistit Káje co nejšťastnější a nejplnější život. Příběh osvětluje, jak důležité je předcházet nejistotě a nedostatku informací ve školním prostředí prostřednictvím předávání informací a pravidelné komunikace rodiny a školy.

Porouchaná identita? Jak citlivě mluvit s transgender a nebinárními studujícími

Transgender a nebinární studující patří v rámci českého školství k nejohroženějším skupinám. Jejich potřeby nezastupuje žádná profesní organizace, navíc je provází společenské stigma. Inkluzivní přístup k této skupině přitom začíná zvoleným jazykem. Jak hovořit s trans a nebinárními studujícími?

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Zobrazit další články