VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.

Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.

Druhá polovina je věnována praktické ukázce a naleznete ji zde.


Struktura videa

00:19 Co je cílem kurzu Škola bez poražených?

01:09 Metoda III je „metodou bez poražených“ – všichni aktéři spolupracují, aby našli řešení problému. Metoda je vhodná pro řešení konfliktů u vyučovacího procesu, řešení sporů mezi žáky i k plánování a sestavování pravidel. Jde při ní o naplnění potřeb učitele i žáků.

01:48 Autoritativní přístup – Metoda I znamená, že o všem rozhoduje bez diskuse učitel. Podporuje to v žácích závislost, poslušnost a podřizování se ze strachu.

02:40 Permisivní přístup – Metoda II naopak znamená, že se vše řídí podle žáků. U těch pak roste sobeckost a ztrácejí respekt.

03:36 Příprava podmínek pro Metodu III – jak se na tuto metodu přichystat?

04:34 První krok Metody III – určete problémy, které je třeba řešit.

05:34 Druhý krok Metody III – navrhněte možná řešení.

06:03 Třetí krok Metody III – posuďte návrhy.

07:12 Čtvrtý krok Metody III – vyberte řešení.

07:42 Pátý krok Metody III – zaveďte řešení kdo, co, kdy.

07:56 Šestý krok Metody III – vyhodnoťte výsledky.

08:35 Přínosy Metody III při nastavování pravidel.

09:28 Ukázka z praxe, jak metoda funguje.

Zdroj:

www.skolabezporazenych.cz

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
Týmová spolupráce prvňáků a deváťáků
Když se prvňáci a deváťáci poznávají, pomáhají si a budují vztah, prospívá to dobrému klimatu školy. Společně naplánované a strávené školní výlety a další školní akce jsou toho důkazem. V ZŠ Máchovo náměstí vědí, jak na to, a o své tipy se nebojí podělit.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.