Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Tematický webinář k dobré praxi, ZŠ Libouchec

NPI ČR představuje druhý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou I, kde pedagožky ze ZŠ a MŠ Libouchec společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na prvním stupni. Tématem webináře je představení zásad 01, 03 a 10 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.


Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

V úvodu webináře představuje vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová výzvy a cíle pro úspěšnou práci s heterogenní třídou v duchu prvních tří zásad Desatera (01, 03, 10). Webinář je rozdělen na tři tematické okruhy, ve kterých se střídá diskuze nad tématy s následnými ukázkami dobré praxe z výuky ZŠ a MŠ Libouchec.

Struktura videa:

0:04 Vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová představuje ředitelku ZŠ a MŠ Libouchec Martinu Vlachovou a zástupkyni pro první stupeň Alenu Řezníčkovou, která je zároveň třídní učitelkou 2. ročníku.

0:50 Diskuze nad složením heterogenních tříd a cílovým stavem, kterého by aktérky webináře chtěly dosáhnout – automatické využívání zásad práce tak, aby nad nimi nemusely v budoucnu přemýšlet.

2:35 Seznámení se strukturou webináře a ukázka praktických pomůcek NPI ČR, které mohou učitelé při své práci využívat – Desatero zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou a check-list.

11:40 Konkrétní ukázka práce s check-listem souvisejícím se zásadou 03 Úprava pracovního prostředí pro umožnění otevřeného vyučování.

14:27 Dotazy od sledujících diváků webináře k představeným pomůckám.

18:20 Ukázka struktury kazuistických webinářů I, II, III a seznámení s moduly online vzdělávání NPI ČR pro danou tematiku.

22:35 Martina Vlachová, ředitelka ZŠ, představuje školu, její vize, složení kolektivu žáků ve třídách a zdůrazňuje efektivní způsob práce s heterogenní třídou.

26:38 Vymezení zásady 01 Dodržování pravidelných rituálů navozujících žákům pocit „my“. Přínosy zásady pro učitele a žáky. Osvědčené tipy pro zavádění rutiny a rituálů, které dávají žákům pocit klidu a jistoty při výuce.

32:44 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku zaměřené na téma číselná řada do 100. Začátek hodiny, kdy se dodržují zásady pravidelných rituálů v návaznosti na zásadu 01. Následuje diskuze k ukázce týkající se rutiny a rituálů ve třídě a příklad práce s check-listem.

42:15 Vymezení zásady 03 Úprava pracovního prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování. Přínosy zásady pro učitele a žáky. Definice pojmu otevřené vyučování, diskuze s pedagožkami na dané téma a sdílení osvědčených tipů.

52:56 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku, kde probíhá společná aktivita v kruhu a práce ve dvojicích. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a mění se pracovní prostředí pro otevřenou výuku. Následuje diskuze k ukázce týkající se otevřeného vyučování, vrstevnického učení a práce s prostorem ve třídě. Vše je doplněno o práci s check-listem.

1:14:23 Vymezení zásady 10 Podpora žádoucího chování žáků. Přínosy zásady pro učitele a žáky a představení osvědčených tipů této zásady. Jedná se zejména o vrstevnické hodnocení a nastavení postupů při nežádoucím chování ve výuce.

1:24:17 Ukázka vyučovací hodiny matematiky ve 2. ročníku, kdy mají žáci možnost měnit své pracovní tempo v návaznosti na zásadu 03. Dále sami hodnotí svou práci na základě vrstevnického hodnocení podle zásady 10. Učí se slovně hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních spolužáků. Následuje diskuze a komentáře k ukázce týkající se podpory žádoucího chování. Vše opět doplňuje práce s check-listem.

1:34:04 Prostor pro dotazy od sledujících diváků webináře.

1:42:00 Ukázka společné aktivity žáků provázaná s navštíveným divadelním představením. Aktivita se pojí se zásadou 03 a 10, kdy jsou žáci přímo zodpovědní za vlastní práci a učení. Učí se tak pracovat ve skupině a zároveň nést zodpovědnost za daný úkol. Spolupráce žáků dává učitelce prostor a čas věnovat se těm žákům, kteří potřebují individuální pomoc.

1:44:06 Zhodnocení a zakončení webináře.

 

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 01 Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“, dále zásadu 03 Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování a zásadu 10 Podporuje žádoucí chování žáků. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

V tomto úvodním textu najdete rozcestník k jednotlivým textům Desatera.

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 3. díl z tohoto videoseriálu (třetí návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou týkající se zajištění srozumitelnosti výuky pro všechny žáky.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.