logo
logo
Čeština jako druhý jazyk – praktické informace pro doučující i pedagogy

Čeština jako druhý jazyk – praktické informace pro doučující i pedagogy

27.05.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Jak úspěšně doučovat češtinu jako cizí jazyk? V článku najdete nejen přiblížení, jak se cítí a češtinu vnímá žák-cizinec, ale především spoustu tipů pro vyučující/doučující: nejen jak se k výuce postavit, ale i na konkrétní metodické materiály pro předškoláky, žáky ZŠ i studenty SŠ.
Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Unsplash


Jak to vidí žák přicházející z Ukrajiny:

 1. Čeština je pro mě cizí jazyk – stejně jako pro vás angličtina, němčina, čínština.

 2. Učím se postupně – jazyk i orientaci ve Vašem prostředí.

 3. Vše je pro mě nové, potřebuju pomoc. Pomozte mi se zorientovat.

 4. Málo mluvím, ale to neznamená, že jsem hloupý, jen se stydím nebo to neumím říct česky.

 5. Moje myšlenky jsou komplikovanější a bohatší než můj projev v češtině.

 6. Chci zažívat úspěch – jako každý. Pochvalte mě.

 7. Chci zapadnout mezi ostatní a přeji si, aby moje sžívání s okolím netrvalo moc dlouho – ale jednoduché to není, když jim nerozumím…

 8. Jsou věci, ve kterých jsem dobrý, pokuste se zjistit, co to je.

 9. Mluvte na mě pomalu a ukazujte mi obrázky.

 10. Dávejte mi jednoduché, jasné a srozumitelné zadání. Potřebuju rozumět a pochopit, co mám dělat, abych to mohl splnit. Dávejte mi úkoly, které můžu splnit. [1]

Začínáme doučovat češtinu

Představte si sami sebe, když jste se učili cizí jazyk:

 • Zpočátku vám nic nepřichází na jazyk automaticky, zpočátku se vám nevybavuje žádné slovo z paměti;

 • žádný jazykový systém a pravidla cizího jazyka nejsou v mysli ukotveny automaticky;

 • všechno se musíte vědomě a cíleně naučit nebo odposlouchat praxí.

Ujasněte si svůj postoj k češtině jako jazyku a češtině jako cizímu jazyku:

 • Čeština je nástroj dorozumění;

 • češtinu pro život v české společnosti potřebujeme;

 • česky se lze domluvit ve všech každodenních životních a společenských situacích;

 • studium češtiny není jen pro nadšence a odborníky;

 • studium češtiny je nutnost pro žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče, kteří tu chtějí žít;

 • čeština není „malý exotický jazyk“;

 • čeština je jedním z jazyků členské země EU.


Jak úspěšně doučovat češtinu. Tipy pro vyučující:

 • Začít učit češtinu od určitého tématu blízkého každodenní situaci (méně je více);

 • prezentovat češtinu jako komunikační (zprostředkovací) prostředek;

 • prezentovat strukturu češtiny jako systém pravidel (ne výjimek);

 • motivovat žáky, aby získali k češtině kladný vztah a nepřestali se snažit své znalosti češtiny zdokonalovat;

 • mluvit správně česky i při zjednodušování, být vzorem v komunikaci v češtině;

 • postupovat od snadného k obtížnému, od shodného k odlišnému, od pravidelných jevů k méně častým, od frekventovaného k odlišnému;

 • obrnit se trpělivostí. Jde to pomalu, ale půjde to!


Jak předejít neúspěchu při doučování češtiny? Je na místě vyvarovat se následujících chyb:

 • Neomlouvat se za obtížnost češtiny;

 • nepodbízet se s kuriozitami (jako jsou jazykolamy a okrajové jevy);

 • nedeformovat češtinu;

 • netvrdit, že čeština se nedá naučit. [2]


Připravte si:

 • Jak zjistíte, na jaké je žák úrovni s češtinou, jestli rád a bez zábran mluví, jestli je tichý, jestli umí číst a psát;

 • jak zjistíte, jakým způsobem se žák učí.

Inspirovat se můžete zde:

Vstupní orientační test kurikula češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ (od str. 51 souboru):

Vstupní orientační test pro určení úrovně českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem v základním vzdělávání (NPI ČR)

Anebo využijte diagnostické materiály od META, o.p.s.:

Jak zjistit úroveň češtiny - diagnostika (META, o.p.s.)

Před každou lekcí si ujasněte:

 • Cíl lekce (co má žák na konci lekce umět);

 • situace, které chcete, aby žák zvládl;

 • slovní zásobu, kterou chcete, aby žák zvládl;

 • věty, které chcete, aby žák zvládl;

 • obrázky, kartičky se slovy, pomůcky – reálné předměty;

 • učebnici;

 • pracovní listy;

 • aktivity k výuce (např. hry, minitesty, dramatizace, pohybové hry);

 • jak zjistit, co žákovi jde/nejde např. z hlediska komunikačních dovedností, jak si ověřit na konci lekce, že žák zvládl to, co jste si naplánovali.


Zásady pro doučování:

 • Jsme trpěliví, žák s odlišným mateřským jazykem potřebuje k osvojení češtiny především čas;

 • prezentujeme jazykové prostředky v kontextu každodenních situací, vět a frází, každodenní mluvy;

 • nechceme od žáků s odlišným mateřským jazykem hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho systému;

 • nepředpokládáme u žáků s odlišným mateřským jazykem stejný jazykový cit pro češtinu jako u rodilých mluvčích.


Ten, pro koho čeština není mateřským jazykem, si ji osvojuje:

1. postupně:

 • Stejně jako my, když se učíme od dětství přirozenou cestou mluvit;

 • stejně jako my, když se učíme cizí jazyk.

2. v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně používáme):

 • Slovní zásobu a fráze si žák s odlišným mateřským jazykem osvojuje v kontextu témat a situací, např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky;

 • gramatiku si žák s odlišným mateřským jazykem osvojuje v kontextu věty a při spojování slov.


Příklad: 

„To je pán, káva pro pána, mluvím o pánovi“ nikoli samostatné „pán, pána, pánovi“ – bez významu a kontextu to nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve větě.

„Bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní“ nikoli pouze „mladého, mladé, mladou“. [3]


Metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní děti

Dostupné online a zdarma

 • Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku  

Soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností (Hannová, Slavíková, NPI 2021):

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s OMJ.pdf (npi.cz)

Karty.pdf (npi.cz)


 • Pracovní listy a pexesa pro mladší žáky nebo předškoláky

Ilustrátorka Vendula Hegerová připravila téměř 100 pracovních listů volně ke stažení v ukrajinštině určené pro předškoláky a mladší školní věk. K tomu je možné si stáhnout pexeso se základními slovíčky (teď už v různých jazycích) a krásnými ilustracemi. Sledujte její FB stránku a stahovat můžete zde:

Vendula Hegerová - Materiály pro děti z Ukrajiny (obchudekvendula.cz)


 • Začínáme učit češtinu pro děti s odlišným mateřským jazykem – předškolní věk

Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk - AUČCJ (auccj.cz)


 • Nečtu, nepíšu, učím se česky

Pracovní sešit určený pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní děti a ještě nepíšící prvňáčky. Ideální cílovou skupinou, pro kterou jsou materiály určené, jsou děti ve věku 56 let, jejichž znalost češtiny je na úrovni začátečníka.

Nečtu, nepíšu, učím se česky (cicops.cz)


 • Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Hry pro výuku dětí školního a předškolního věku. Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky, ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.

Materiály na výuku češtiny pro děti z Ukrajiny (cicops.cz)


 • Obrázkové materiály

Na stránkách UČITELNICE.cz je mnoho materiálů a další stále přibývají (pexesa, obrázky, pracovní listy, omalovánky apod.).

Výukové materiály pro ukrajinské děti (ucitelnice.cz)

Metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ

 • Pracovní listy pro děti (814 let) - rodinný kurz CIC

Pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Materiály ke stažení (cicops.cz)


 • Čeština do školy

E-learningový kurz s tematikou školního prostředí.

Video kurzy češtiny pro cizince zdarma | Kurzy češtiny pro cizince (kurzycestinyprocizince.cz)


 • Prázdninová škola češtiny

Soubor materiálů pro žáky staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí (Jaurisová, Pánová, NPI, 2016): 

Prázdninová škola češtiny.pdf (npi.cz)


 • Hezky česky

Soubor materiálů (pracovní listy a metodické pokyny) k podpoře výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na úrovni začátečník a mírně pokročilý (Táborková, NPI, 2017):

Hezky česky II.pdf (npi.cz)


 • Česky s vlaštovkou 1 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

Česky s vlaštovkou 1 - AUČCJ (auccj.cz)


 • Česky s vlaštovkou 2 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

Česky s vlaštovkou 2 - AUČCJ (auccj.cz)


 • Česky s vlaštovkou  3 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

Česky s vlaštovkou 3 - AUČCJ (auccj.cz)


 • Pracovní listy

Tvořím pro VŠECHNY děti - Zodpovědná výuka (zodpovednavyuka.cz)

 • Česko-ukrajinská abeceda

Ke stažení (aktivnizak.cz) 

 • Začínáme učit češtinu pro děti s odlišným mateřským jazykem – mladší školní věk

Začínáme učit češtinu pro děti­‑cizince – mladší školní věk - AUČCJ (auccj.cz)

 • Začínáme učit češtinu pro náctileté žáky s odlišným mateřským jazykem – 2. stupeň ZŠ a SŠ

Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠAUČCJ (auccj.cz)Metodické materiály určené přímo učitelům/lektorům: 

 • Jak učit češtinu pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem: krátké video rady pro začínající lektory

Jak učit češtinu: Radim Ošmera (radimosmera.cz)

 • Manuál pro učitele českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem bez znalosti latinky

Manuál pro kurzy češtiny, resp. pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá, že si žáci v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. V části Metodika najdete krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku. Kniha je primárně určena pro dospělé, což se částečně projevuje ve výběru téma, ale způsoby výuky a postupy zde popsané vás mohou inspirovat i pro práci s dětmi.

V části Handouty je velké množství obrázků a situací, které je možné využít pro výuku.

Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)


 • Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele

Doporučujeme zejména str. 1827.

Učíme češtinu jako druhý jazyk.pdf (meta-ops.eu)


 • Český den materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka

Konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku. Kniha je primárně určena pro dospělé, což se částečně projevuje ve výběru témat (Zločin a právo, Cestování, Zdraví), ale způsoby výuky a postupy zde popsané vás mohou inspirovat i pro práci s dětmi.

Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Aplikace a online procvičování

Včelka

Aplikace Včelka je vhodná pro samostudium už pro děti 1. stupně. Pro Ukrajince je zdarma přístupná.

Včelka pro Ukrajinu (vcelka.cz)


Umíme to

Na Umímečesky.cz naleznete online češtinu pro ukrajinsky mluvící.

Čeština pro ukrajinsky mluvící – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)


Wordwall

Online cvičení na procvičení slovíček CZ–UA.

CZ-UA česko-ukrajinský slovník do školy - Spojte odpovídající (wordwall.net)


Tištěné učebnice, které je možné zakoupit

Česky krok za krokem

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Je vhodná pro studenty s vážnějším a dlouhodobým zájmem o češtinu, studenty ze slovanských zemí.

Komplet sestává z učebnice, gramatické a lexikální přílohy a dvou CD a doplňuje ho samostatně prodejný dvoudílný Pracovní sešit 1 a 2. Zdarma ke stažení je Manuál pro učitele a audionahrávky.

Česky krok za krokem 1 - CzechStepByStep


Levou zadní – čeština jako druhý jazyk

Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Roční kurz propojuje výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních témat z osmi předmětů běžně vyučovaných na základní škole v celkovém rozsahu 1 140 hodin za rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.

Levou zadní učebnice češtiny jako druhého jazyka (ceskylevouzadni.cz)


Slovníky

Česko-ukrajinský slovníček

Česko-ukrajinský slovníček  Cizinci JMK

Audio slovník

Český audio slovník základních výrazů s ukrajinským překladem (F POINT)

Ilustrovaný slovník

Nakladatelský dům Albatros Media ve spolupráci s Nakladatelstvím Edika vydali a dali zdarma k dispozici elektronickou podobu ilustrovaného slovníku 1000 ukrajinských slovíček. Jen je potřeba se zaregistrovat na webových stránkách Palmknihy.cz.  

1000 ukrajinských slovíček [e-kniha] Aleš Čuma | Palmknihy.cz

Základní slovíčka a fráze v češtině a ukrajinštině

Tematicky řazené přehledy základních slovíček (rodina, pozdravy, hromadná doprava, domácnost apod.)

Základní slovíčka a fráze v ukrajinštině   EDUkační LABoratoř | Facebook


Užitečné odkazy:

Zdroje:

[1] TO CHCE KLID A CHCE TO ČAS. Desatero a sedmero pro učitele (jak to vidí žák s OMJ). (nedatováno). [online]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/desatero_pro_ucitele_0.pdf [dat. cit. 24. 5. 2022]

[2] Hrdlička, M. et al. (2007). Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince: příručka: pomocný materiál určený pro kursy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro cizince. [Praha: Člověk v tísni], ©.

[3] Jak začít učit (2021). [online]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-jak-zacit-ucit [dat. cit. 24. 5. 2022]

Mohlo by Vás zajímat

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Zobrazit další články