Spolupráce a komunikace rodiny a školy

V této sekci se zaměřujeme na posílení vztahů mezi rodinami a školami. Tato část nabízí informace a návody, jak efektivně vytvářet mosty mezi školním prostředím a domovem, zdůrazňuje význam vzájemné komunikace a spolupráce pro podporu vzdělávacích a rozvojových cílů dětí. Je zde kladen důraz na výměnu informací, porozumění a společnou podporu, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků pro všechny zúčastněné strany.


Kde a jak začít:

1. Principy komunikace školy s rodiči

2. VIDEO: Rodinu musíte vzít takovou, jaká je

3. PODCAST 35: Konfliktní situace teenagera ve škole? Pomůže efektivní komunikace rodičů s učitelem

Výsledky:
54
obrazek clanku
24.01.2024
Legislativa ,
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i vyučujících. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit dalším čtenářům a čtenářkám. Dnešní otázka se týká zajištění vzdělávání a péče pro žáky a žákyně s vážným onemocněním. Dozvíte se, jak mohou školy reagovat na vzdělávací a zdravotní potřeby těchto žáků a jak nastavit komunikaci mezi školou, rodiči a zdravotnickými zařízeními.

obrazek clanku
19.01.2024
Legislativa ,
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se týká možností poskytování zdravotních služeb ve školách a související zodpovědnosti pedagogů. Odpovědi odborníků nabízejí informace o nových zákonech a smlouvách mezi školou a rodiči a poskytují praktické rady ohledně podávání léků a zajištění zdravotní péče v rámci školního prostředí.

obrazek clanku
16.01.2024
Metodiky NPI ČR ,
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Rodiče

Na webu Zapojmevšechny.cz dostáváme dotazy od rodičů i pedagogů. Odpovědi na některé z nich publikujeme, protože by mohly prospět i ostatním rodičům a pedagogům. Aktuální dotaz se zaměřuje na spolupráci školy s neziskovou organizací, která nabízí doučování anebo poskytuje sociální služby. Škola chce s organizací komunikovat o potřebách a prospívání dítěte. Jak by měla jednat s rodiči a jaké dokumenty je nutné podepsat? Přinášíme příklad formuláře, který si školy mohou upravit dle svých potřeb.

obrazek clanku
15.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče

Pokud vedení školy podcení řešení slovní a fyzické šikany ve školním kolektivu, výsledkem může být letitá a plíživá sociální šikana žáka, která má negativní dopad na jeho duševní zdraví i sebedůvěru. Seznamte se s příběhem Martina, který prošel, po neodborném řešení šikany ze strany vedení gymnázia, totálním vyloučením z kolektivu a ocitl se v sociální izolaci. Redakce webu Zapojmevšechny.cz respektuje totožnost žáka a třídní učitelky, jejichž příběh je v článku popsaný, jejich celá jména nejsou uvedena kvůli zachování anonymity.

17.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Práce s dospívajícími může být sama o sobě náročná. Když k tomu připočteme vliv sociálně vyloučených oblastí, vznikají ještě složitější situace. Dospívající, kteří vyrůstají v takových podmínkách, obvykle dle svých rodičů nevnímají vzdělání jako životní hodnotu. Jaké mají šance na dokončení střední školy? Mohou dosáhnout běžného životního standardu, jen když obdrží systematickou podporu? Tyto otázky rozvíjí 2. díl podcastu, v němž je opět hostem Rut Veselá z Člověka v tísni.

Zpět na začátek