logo
logo
Sociální znevýhodnění

Sociální znevýhodnění

Sociální znevýhodnění je zastřešujícím pojmem pro nepříznivé okolnosti vzdělávání žáků a žákyň a může souviset s kulturním a sociálním kapitálem prostředí, se socioekonomickým statusem pečujících, ale i s mateřským jazykem a řadou dalších jevů. Za žáky se sociálním znevýhodněním jsou považováni ti, jejichž školní prospěch a další okolnosti školní docházky jsou rodinným a sociálním prostředím nepříznivě ovlivněni.

Sociální znevýhodnění zahrnuje širokou škálu příčin školní neúspěšnosti žáků a žákyň z nezdravotních důvodů, které nemohou ovlivnit a stávají se pro ně v prostředí školy obtížně zvladatelné.

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí (PROP) při Národním pedagogickém institutu ČR vznikla metodika Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole, jejímž autorem je doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a současně expert ve výše uvedeném projektu.


Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

ŠKOLA POMÁHÁ

Kampaň je výstupem projektu Podpora rovných příležitostí a hledá řešení podpory žáků se sociálním znevýhodněním ve školách. Proč je důležité, aby škola plnila vedle vzdělávací role také roli sociální? A jak na to?

Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu je realizovat řešení vedoucí ke snižování nerovností ve vzdělávání. Metodicky je po celé České republice podporováno nejméně 400 škol s vyšším počtem žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Podívejte se, jaké nástroje využíváme k podpoře!

Fakulty doučují žáky

Iniciativa vznikla jako reakce na pandemii covid-19, a dosud úspěšně pokračuje! Jde o doučování žáků a žákyň základních škol studenty a studentkami vysokých a vyšších odborných škol. Cílem této pomoci je zamezit vznikání a dalšímu prohlubování rozdílů v získaných znalostech a dovednostech žáků a žákyň. Hledáte doučování pro své žáky a žákyně nebo chcete doučovat? Pak jste tu správně!