logo
logo
Týmová spolupráce při podpoře žáků se SVP

Týmová spolupráce při podpoře žáků se SVP

Pro úspěšné začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je klíčová týmová spolupráce. Tato sekce poskytuje konkrétní praktické materiály pro efektivní implementaci podpůrných opatření do každodenní praxe. Vyžadována je koordinace mezi pedagogy, asistenty pedagoga, speciálními pedagogy, rodiči a dalšími partnery. Předložené texty podporují otevřený přístup a přináší inspiraci formou konkrétních příkladů dobré praxe.

Výsledky:
32
obrazek clanku
19.01.2024
Legislativa ,
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se týká možností poskytování zdravotních služeb ve školách a související zodpovědnosti pedagogů. Odpovědi odborníků nabízejí informace o nových zákonech a smlouvách mezi školou a rodiči a poskytují praktické rady ohledně podávání léků a zajištění zdravotní péče v rámci školního prostředí.

obrazek clanku
15.06.2023
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny. Platí i pro školní družinu, podobně jako pro školní třídu, odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními? Kolik takových žáků může být do družiny přijato celkem? Více v textu.

obrazek clanku
09.06.2023
Otázky a odpovědi
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností předávání informací o dětech se SVP, které přechází z MŠ do ZŠ. Může se jednat nejen o doporučení a zprávy z poradenských zařízení, ale také o informace ohledně prospívání a fungování dítěte ve školce. Za jakých podmínek je to možné?

obrazek clanku
18.10.2022
Vzorové dokumenty
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Máte na základní škole pracovní pozici osobního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

obrazek clanku
09.08.2022
Vzorové dokumenty
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog v mateřské škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

Zpět na začátek