logo
logo
Inspirace pro práci s žáky se SVP

Inspirace pro práci s žáky se SVP

V této sekci najdete bohatou sbírku zdrojů určených učitelům, kteří hledají nové přístupy a strategie pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Články, podcasty a videa obsažené v této sekci poskytují praktické rady, jak efektivně motivovat žáky se SVP a podporovat jejich sebedůvěru. Nabízíme vám také nahlédnutí do osvědčených praktik z mateřských a základních škol, které excelují ve vzdělávání a péči o tyto žáky, a představujeme konkrétní kazuistiky, které vám pomohou lépe pochopit jejich potřeby a potenciál.

Výsledky:
22
obrazek clanku
13.01.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

V předchozích dvou dílech třídílného seriálu jsme probrali některé strategie podpory sebedůvěry a vnitřní motivace u žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou sdílení úspěchů dítěte, rozvoj zodpovědnosti, umět požádat ve vhodnou chvíli o pomoc a další. V posledním díle se zaměříme na to, jak mohou vyučující anebo asistenti či asistentky podpořit motivaci žáků, když se potýkají s úkoly, které jsou pro ně nezáživné, nebo když čelí při plnění úkolů opakovaným neúspěchům.

obrazek clanku
10.01.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

V úvodním dílu třídílného seriálu jsme probrali některé strategie podpory sebedůvěry a vnitřní motivace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou: popisný jazyk, rozlišování mezi pomocí a kontrolou, ocenění i malých úspěchů, podpora při zvládání dětských obav a prevence psychických bariér při zkušenosti s neúspěchem. Ve druhé části se podíváme na další metody, které pomáhají dětem rozvíjet samostatnost a zodpovědnost, jako i schopnost vyhledávat a přijímat podporu.

obrazek clanku
07.01.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

V tomto textu asistenti a asistentky pedagoga naleznou rady a instrukce, které jim umožní efektivně pracovat s motivací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, posilovat jejich interní motivaci a umožnit jim prožít pocit úspěchu, čímž se zvýší jejich sebevědomí. Text dále obsahuje tipy pro efektivní práci během výuky, rozvoj dětí a způsoby, jak se zaměřit na komunikaci s nimi.

obrazek clanku
10.08.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Pro mnoho žáků s projevy rušivého chování jsou pedagogové i asistenti pedagoga velmi důležitými osobami, které mohou pozitivně ovlivnit jejich životní dráhu. Druhý, návazný text proto přináší informace o tom, jakým způsobem může pedagog vytvořit úmluvu o modifikaci chování žáka, a to společně s rodiči i žákem, a také jakým způsobem komunikovat s žákem tak, aby došlo k žádoucí změně.

obrazek clanku
05.08.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Petra je asistentka pedagoga, kterou zajímá, jak může podporovat žádoucí chování žáků ve třídě na 1. stupni základní školy. Jak ale postupovat v případě už existujícího rušivého chování? Žáci, kteří vyrušují, totiž svým chováním něco pedagogovi nebo asistentovi pedagoga sdělují.

Zpět na začátek