logo
logo
Problémové chování ve výuce

Problémové chování ve výuce

Záměrem dobrého pedagoga je, aby se jemu samotnému dobře učilo, aby se jeho žákům vedlo během výuky v kolektivu školní třídy co nejlépe, aby si žáci úspěšně osvojovali akademické znalosti a dovednosti, ale aby také rozvíjeli sociálně emoční dovednosti. Předpokladem pro takové efektivní žákovské učení je kvalitní, bezpečná, plynulá výuka bez rušivých momentů, ve které jsou žáci aktivovaní, schopni maximálního soustředění, spolupracující nejen s pedagogem, ale i v rámci vrstevnického kolektivu.  

Šeptání, strkání nebo házení papírků – s takovýmto vyrušováním ze strany žáků se během výuky setkal téměř každý z nás. Jak ale situaci řešit? Podle slavného amerického psychologa Thomase Gordona, autora knihy Škola bez poražených, ničemu nepomůže okřikování ani zesměšňování žáků. Efektivnější je naopak tzv. „já-sdělení“ a aktivní naslouchání, což si ukážeme v názorném videu.

Výsledky:
38
obrazek clanku
15.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče

Pokud vedení školy podcení řešení slovní a fyzické šikany ve školním kolektivu, výsledkem může být letitá a plíživá sociální šikana žáka, která má negativní dopad na jeho duševní zdraví i sebedůvěru. Seznamte se s příběhem Martina, který prošel, po neodborném řešení šikany ze strany vedení gymnázia, totálním vyloučením z kolektivu a ocitl se v sociální izolaci. Redakce webu Zapojmevšechny.cz respektuje totožnost žáka a třídní učitelky, jejichž příběh je v článku popsaný, jejich celá jména nejsou uvedena kvůli zachování anonymity.

obrazek clanku
13.12.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Poslední článek ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci tu ale najde také asistent pedagoga, pedagog volného času i vychovatel. Zájemci se dozví, proč je potřebné v heterogenním kolektivu nastavovat a dodržovat pravidla, podporovat očekávané chování a pomocí pozitivní podpory upevňovat žádoucí chování žáků.

27.10.2022
Podcast
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Jak řešit náročné chování u žáků ve školní třídě nebo mimo školu? Rodičům i pedagogům pomůže metoda aktivního naslouchání. Hostem dalšího podcastu Zapojmevšechny.cz je Radka Schillerová, lektorka Školy bez poražených pro Gordonův institut, která se zaměřuje na práci a komunikaci s dětmi a také vede kurzy zaměřené na aktivní naslouchání.

obrazek clanku
05.08.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Asistent pedagoga může mnohdy nevhodně zvoleným přístupem přispívat k problémovému chování u žáků, kterým poskytuje během výuky individuální podporu. V textu najdete rozepsané konkrétní situace, ve kterých se během výuky může objevit problémové chování u žáků, včetně navržení preventivních kroků, jak takovým situacím vhodným přístupem předcházet.

obrazek clanku
26.07.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Asistent pedagoga má, co se týče ovlivňování chování žáků ve školní třídě, nezastupitelnou roli. Může pomáhat účinně předcházet problémovému chování u žáků, kterým poskytuje ve výuce individuální podporu. Přinášíme tipy z praxe od zkušených asistentek pedagoga z pražské základní školy.

Zpět na začátek