logo
logo
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Vzhledem k pestrosti žáků v heterogenní třídě je nezbytné, aby se učitel střídavě věnoval celé třídě, po část vyučovací hodiny jednotlivým skupinám žáků či individuálně jen žákům některým. Role asistenta pedagoga (druhého pedagoga) je proto klíčová. Jakým způsobem nastavit spolupráci učitele s asistentem pedagoga, jak rozdělit kompetence, jak přistoupit k přípravě do výuky, se dozvíte v této sekci. 

K daným zásadám lze navíc zhlédnout reportáž ze základní školy J. A. Komenského, Karlovy Vary, ve které učitelé realizují vybrané aktivity v rámci tématu spolupráce asistenta pedagoga a učitele. Na reportáž navazuje tématický webinář, ve kterém učitelé účastnící se reportáže reflektují a komentují vybrané ukázky z jejich výuky. 

Reportáž ke shlédnutí

Podívat se na další díl Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem 

Výsledky:
49
obrazek clanku
12.06.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Pro efektivní spolupráci mezi třídní učitelkou a asistentkou pedagoga je klíčové na začátku nastavit jasná pravidla komunikace a spolupráce. Přinášíme třídílný seriál o osvědčených postupech z 1. stupně základní školy v malé obci poblíž Prahy, kde třídní učitelka a asistentka úspěšně a účinně spolupracují, což má pozitivní vliv na klima třídy i na komunitu rodičů.

obrazek clanku
16.02.2024
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Tomík, žák 1. ročníku základní školy s diagnózou ADHD, měl přidělenou asistentku pedagoga, aby mu byla poskytnuta potřebná podpora ve vzdělávání a adaptaci na školní prostředí. Kvůli pandemii Covid-19 probíhala počáteční interakce s asistentkou virtuálně, což představovalo výzvu pro obě strany. Po návratu do školy se Tomík a jeho asistentka adaptovali na společnou práci, přičemž bylo nutné Tomíka naučit respektovat pravidla. Využití pozitivní motivace vedlo ke zlepšení Tomíkova chování.

05.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtvrtý díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak připravovat hodiny pro tyto žáky? V kazuistickém webináři ředitelka ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 společně s metodičkou školy Cyril Mooney a pracovníkem institutu diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodin na 2. stupni. Zájemci se mohou seznámit i s činností nízkoprahového Centra Maják.

21.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje třetí díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Video obsahuje rozhovory odborného pracovníka institutu s ředitelkou, pedagožkou a asistentkami pedagoga ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, a také videohospitace z hodiny občanské výchovy na 2. stupni. Získáte osvědčené tipy pro práci se žáky s OMJ nebo se speciálně vzdělávacími potřebami.

obrazek clanku
05.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

Zpět na začátek