logo
logo
Péče o duševní zdraví

Péče o duševní zdraví

Duševní zdraví hraje klíčovou roli v celkové pohodě jednotlivce, odráží jeho duševní, emocionální a sociální stav. To zahrnuje schopnost adaptovat se na životní výzvy, řešit problémy, budovat a udržovat zdravé mezilidské vztahy a pociťovat spokojenost ve vlastní kůži. Pro děti a adolescenty je duševní zdraví klíčovým faktorem pro celkový rozvoj a budoucnost.

Negativní změny v chování, časté projevy úzkosti nebo deprese, neschopnost navazovat a udržovat přátelské vztahy, pokles akademického výkonu a časté fyzické potíže mohou být indikátory možných problémů v oblasti duševního zdraví. Identifikace těchto příznaků a poskytnutí vhodné podpory a péče jsou klíčové pro optimalizaci duševního zdraví a rozvoj mladých jedinců. Celkový přístup ke zlepšení duševního zdraví mládeže zahrnuje podporu ze strany rodiny, školy a komunity.

V této sekci přinášíme texty nabízející inspirace pro učitele týkající se podpory duševního zdraví žáků.

Výsledky:
3
obrazek clanku
30.09.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

obrazek clanku
30.09.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

obrazek clanku
23.06.2020
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Každá země a školství má svá specifika, všude je ale třeba podporovat děti tak, aby mohly dosáhnout maxima rozvoje svého potenciálu. O to spíše, pokud prošly traumaty nebo potřebují individuální pomoc. Pro hledání inspirace je dobré rozhlédnout se i mimo Českou republiku. To se poštěstilo Kláře Laurenčíkové z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která absolvovala stáž v USA, na Islandu a v Norsku. Jaké strategie a nápady ji nejvíce zaujaly?

Zpět na začátek