logo
logo
Domácí i zahraniční inspirace

Domácí i zahraniční inspirace

Témata práce s heterogenní třídou jsou stále aktuálnější v řadě zahraničních států, především severně a západně od nás. V této sekci přinášíme inspiraci k dílčím tématům práce s heterogenní třídou ze zahraniční praxe. Nabízíme také inspiraci z praxe českých škol týkající se práce s heterogenní třídou.  

Výsledky:
24
obrazek clanku
13.09.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Poslední část desetidílného seriálu z cyklu zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se zaměřuje na specifické aktivity, jimiž mohou učitelé i spolužáci pomoci novým žákům se zapojením. Většina z nich se týká rozvoje empatie a naslouchání. Důležitou roli v úspěšném začlenění žáků hrají také jejich rodiče a v neposlední řadě rozvíjení původního mateřského jazyka.

obrazek clanku
06.09.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Jak probíhá v britské škole podpora nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze strany školních specialistů a dalších profesí? Jaká je náplň práce specialisty pro podporu integrace etnických menšin a jak učitele a žáky může podpořit dvojjazyčný pomocný učitel? Proč školy kladou při péči o tyto žáky takový důraz na vizuální prvky v prostředí školy a v čem se jim osvědčil školní rituál „jazyk měsíce“?

obrazek clanku
30.08.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka

Osmá část desetidílného seriálu o začleňování nově příchozích žáků do britského školství se věnuje procesu nastavování kritérií hodnocení těchto žáků. Jak žákům nastavovat a sdělovat učební cíle, poskytovat jim zpětnou vazbu a jak pracovat s audionahrávkami mluveného projevu nových žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?

obrazek clanku
17.08.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Sedmý díl seriálu o britské zkušenosti se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) přináší konkrétní tipy na úspěšné výukové metody, jako je modelování, řízená diskuse, plánované příležitosti pro mluvení a poslech, rozhovor ve dvojici, kolaborativní učení a ICT aktivity ve výuce.

obrazek clanku
11.08.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

V šestém textu seriálu zahraniční inspirace se seznámíte s vybranými vzdělávacími strategiemi, které jsou úspěšně využívány v britském školství v rámci vzdělávacího modelu dočasné intenzivní podpory pro žáky s OMJ, jako je navazování na předchozí znalosti žáků a využívání vizuálních organizérů.

Zpět na začátek