logo
logo
VIDEO: Chcete dobrý vztah s žáky? Zapomeňte na nálepky a zkuste pozorovat

VIDEO: Chcete dobrý vztah s žáky? Zapomeňte na nálepky a zkuste pozorovat

06.06.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Výuka může být úspěšná jen za předpokladu, že se povede mezi třídou a pedagogem navázat kvalitní vztah. Tomu napomůže, pokud si učitel osvojí schopnost pozorovat chování žáků bez toho, aby toto chování nějak interpretoval, hodnotil či „nálepkoval“. Jak tuto metodu využít v praxi, poradí Radka Schillerová, lektorka kurzů „Škola bez poražených“. Vychází přitom z poznatků psychologa Thomase Gordona, průkopníka v oblasti komunikačních dovedností a metod řešení konfliktů.

02:36 Naučit se správně pozorovat chování žáků je pro budování kvalitního vztahu se třídou stěžejní. Co to ale „chování“ vlastně je? Je to něco, co mohu vidět nebo slyšet. Není to ale něco, co hodnotím anebo posuzuji. 


03:36 Praktické cvičení: Pozorovat chování u žáků není vůbec tak snadné, jak se může zdát. Na čtyřech krátkých videích si můžete sami vyzkoušet, jaké máte pozorovací schopnosti. Svoje postřehy si případně můžete zapsat na papír. Ve scénkách uvidíte nejdříve malou holčičku, pak chlapce, následně dva studenty v lavici a tři kolegyně. 


05:40 Během vyhodnocení praktického cvičení můžete porovnat svoje postřehy se závěry lektorky. Pozor, důležité je si uvědomit, že chování popisuje pouze to, co vidíme a slyšíme. Závěry a nálepky ve smyslu „holčička zlobila“ přiřazuje automaticky naše mysl. Nemusí být ale správné. 


07:16 Proč používání nálepek typu „zlobivý žák“ nefunguje? Nejsou opravdové, jsou nakažlivé, vzbuzují nepříjemné pocity, ubližují, nejsou konkrétní, nezohledňují člověka jako celek. 


09:20 Na škodu mohou být i pozitivní škatulky – například nálepka „chytré dívky“ může dotyčné bránit přiznat, že něco v hodině nepochopila. Lepší je oceňovat za vynaložené úsilí, ne dopředu škatulkovat.


10:50 Lidé často zaměňují skutečné chování druhých lidí za své interpretace toho, co vidí. Pozorují událost a z ní vyvozují soudy. Tyto závěry ale nelze používat jako fakta. 


11:22 Praktické procvičování: Pro zdravé klima ve třídě je dobré používat popis chování místo tzv. nálepkování.  Na těchto příkladech si můžete vyzkoušet, zda dokážete nálepky přeformulovat do více popisné a přesné formy.


12:30 Co metoda pozorování chování přináší do vztahu žáka a učitele? Například eliminuje vzdorovité reakce od žáků nebo vytváří prostředí pro spolupráci. 
Přílohy k videu
Mohlo by Vás zajímat

Kája není kluk, je to holka. Příběh transgender žákyně základní školy

Tento rozhovor nabízí pohled do života jedenáctileté Káji a její rodiny, zdůrazňující význam podpory a akceptace transgender a nebinárních dětí ve školách a doma. Od chvíle, kdy rodina poznala, že Kája je transgender, se ji rodiče snaží vést cestou plnou lásky a pochopení. Jejich cílem je zajistit Káje co nejšťastnější a nejplnější život. Příběh osvětluje, jak důležité je předcházet nejistotě a nedostatku informací ve školním prostředí prostřednictvím předávání informací a pravidelné komunikace rodiny a školy.

Porouchaná identita? Jak citlivě mluvit s transgender a nebinárními studujícími

Transgender a nebinární studující patří v rámci českého školství k nejohroženějším skupinám. Jejich potřeby nezastupuje žádná profesní organizace, navíc je provází společenské stigma. Inkluzivní přístup k této skupině přitom začíná zvoleným jazykem. Jak hovořit s trans a nebinárními studujícími?

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Zobrazit další články