logo
logo
Pozvánka na online i prezenční vzdělávání k tématu Asistent pedagoga

Pozvánka na online i prezenční vzdělávání k tématu Asistent pedagoga

15.02.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka
Národní pedagogický institut ČR nabízí v nejbližší době dva webináře a jeden prezenční seminář k tématu Asistent pedagoga.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Webinář se bude konat 28. 2. 2024 od 16 do 18 hodin a zaměří se na popis nastavení efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga při podpoře žáků. Více informací a možnost přihlašování najdete zde.

Role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

Webinář se bude konat 13. 3. 2024 od 16 do 18 hodin a zaměří se na roli asistenta v sociálním začleňování žáků, jejichž vzdělávání je ovlivněno různou podnětností rodinného prostředí. Více informací a možnost přihlašování najdete zde.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v heterogenní třídě. 

Prezenční seminář v měsíci únoru nabízí krajské pracoviště NPI v Karlových Varech, a to dne 21. 2. 2024 od 9 do 15:30 hodin. Seminář bude zaměřen na nastavení efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga v heterogenní třídě. Více informací a možnost přihlašování najdete zde.

Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Pozvánka na březnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Pozvánka na dubnové a květnové semináře k tématu práce s heterogenní třídou

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na efektivitu práce v heterogenních třídách. Tato příležitost nabízí nejen vyučujícím, ale i asistentům a asistentkám pedagoga či vedoucím pracovníkům prohloubení znalostí a dovedností v oblasti plánování, průběhu a vyhodnocování vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby žáků.

Zobrazit další články