Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Olomouc

NPI ČR představuje třetí díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou, kde uvidíte virtuální hospitaci hodiny českého jazyka v 6. ročníku. Reportáží provází odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková, která hovoří s Jiřím Vymětalem, ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, Karlou Halabicovou, učitelkou českého jazyka a občanské výchovy na 2. stupni, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na srozumitelnost výuky pro všechny žáky:

Celé video je příkladem inspirativní praxe, jak pracovat s heterogenním kolektivem a vytvořit všem žákům co nejlepší studijní podmínky. Uvidíte ukázky z hodiny českého jazyka na 2. stupni, která je vedena v duchu Desatera zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou. Konkrétně bude rozepsána zásada 02 – Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásada 05 – Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga), zásada 06 – Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků a zásada 09 – Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch.Struktura videa:

00:40 Odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková představuje Jiřího Vymětala, ředitele ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, a děkuje mu za pozvání do výuky, kdy je využíváno Desatero zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

01:13 Ukázka Desatera zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

01:30 Jiří Vymětal představuje školu, pedagogický sbor a jeho činnosti, rozdělení kompetencí mezi učitele a vzdělávací trendy, se kterými pracují. Mluví také o práci s Desaterem, se kterým škola začala pracovat.

05:50 Diskuze o vytvoření příznivého klimatu pro učitele a žáky ve zdejší škole, která je doplněna o ukázku jedné přestávky. Zdůraznění pozitivní atmosféry a týmovosti.

07:26 Rozhovor s Karlou Halabicovou, učitelkou českého jazyka a občanské výchovy na 2. stupni, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni: Jak v hodinách pracují se zásadami 02, 05, 06 a 09. Představení třídy, kde bude probíhat výuka a vysvětlení tandemové spolupráce.

10:53 Ukázka tandemové výuky českého jazyka s paní učitelkou Karlou Halabicovou a panem učitelem Filipem Svobodou zaměřené na literární žánry, konkrétně pak na detektivní. Po celou dobu ukázky uvidíte, jak je možné efektivně využívat zásady Desatera.

11:26 Vytváření pestrých učebních situací, flexibilního pracovního prostředí a motivace ke společnému učení v souladu se zásadou 05. Rozdělení žáků do skupin podle jejich studijních možností.

15:27 Zadávání práce a výuka dle zásady 02. Probíhá také zpětná vazba, kterou reflektuje zásada 06.

19:23 Zadávání práce a rozdělení rolí pro skupinovou práci. Průběžná kontrola žáků a ujišťování se, že všemu rozumí v duchu zásady 06.

24:35 Hodnocení rozvoje měkkých dovedností při výuce. Diskuze nad dosažením společného cíle a sebehodnocení vlastní práce v rámci skupin v duchu zásady 09 a práce s portfolii.

26:27 Reflexe zhlédnuté ukázky.

28:08 Reflexe zásady 02.

29:00 Reflexe zásady 05: Důraz na osvědčené tipy pro začleňování kooperativního učení. Výměny rolí a vzájemná spolupráce.

31:53 Reflexe zásady 06: Osvědčené tipy na získávání zpětné vazby od žáků. Ověřování porozumění a poskytování podpory.

32:30 Reflexe zásady 09: Osvědčené tipy pro hodnocení v heterogenním kolektivu a zažívání úspěchu pro všechny žáky.

37:27 Reflexe práce s check-listem.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 02 Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásadu 05 Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga), dále zásadu 06 Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků a zásadu 09 Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 4. díl z tohoto videoseriálu (čtvrté návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.