Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Tematický webinář, ZŠ a MŠ Olomouc

NPI ČR představuje čtvrtý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou II, kde pedagogové ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny českého jazyka na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 02, 05, 06 a 09 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na srozumitelnost výuky pro všechny:

Webinářem provází odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková, která hovoří s Jiřím Vymětalem, ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

Celé video je příkladem inspirativní praxe, jak pracovat s heterogenním kolektivem a vytvořit všem žákům co nejlepší studijní podmínky. Uvidíte ukázky z hodiny českého jazyka na 2. stupni, která je vedena v duchu Desatera zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou. Konkrétně je rozepsána zásada 02 – Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásada 05 – Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga), zásada 06 – Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků a zásada 09 – Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch.Struktura videa:

0:00:05 Odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková uvádí hosty webináře, kterými jsou Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, a Filip Svoboda, učitel českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

0:01:21 Představení tématu a cíle Desatera práce s heterogenní třídou. Ukázka jednotlivých modulů vztahujících se k tématu a online modulů, které nabízí NPI ČR.

0:06:11 Představení obsahu a struktury webináře.

0:07:19 Nástroje a praktická podpora pro výuku v heterogenní třídě a jejich přínosy pro učitele a žáky.

0:08:43 Ukázka Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

0:09:52 Ukázka Check-listu, což je jednoduchý empirický nástroj k naplnění zásad z Desatera, kterým se můžete inspirovat.

0:11:35 Rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova11 Jiřím Vymětalem: Jak se seznámili s nástroji pro práci s heterogenní třídou a jak se je chystají ve výuce využívat. Informaci doplňuje i pan učitel Filip Svoboda. Dále následuje představení školy a žáků, kteří ji navštěvují.

0:23:23 Představení zásady 05 – Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga). Přínos pro učitele a žáky a představení kooperativního učení. Zdůraznění respektu učebních stylů žáků, které lze uplatnit při skupinové práci tak, aby se měli možnost zapojit všichni.

0:27:25 Představení osvědčených tipů, jak utvářet pracovní skupiny a výukových metod podporujících kooperativní učení.

0:30:13 První ukázka výuky českého jazyka s panem učitelem Filipem Svobodou a paní učitelkou Karlou Halabicovou: Vytváření pestrých učebních situací a flexibilního pracovního prostředí, což je v souladu se zásadou 05.

0:34:50 Diskuze na téma rozdělení do skupin a tipy, jak je možné při rozdělování postupovat.

0:37:49 Přínosy pro učitele a žáka v duchu zásady 05. Ukázka check-listu pro zásadu 05.

0:39:40 Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jak pracovat s heterogenní třídou bez pomoci asistenta pedagoga?

0:47:56 Představení zásady 02 – Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky.

0:51:12 Druhá ukázka výuky českého jazyka: Zadávání práce a výuka dle zásady 02. Probíhá také zpětná vazba, kterou reflektuje zásada 06.

0:57:46 Diskuze nad ukázkou a správným používáním zásad z Desatera. Zhodnocení přínosů pro učitele a žáky v duchu zásady 02 a ukázka check-listu pro tuto zásadu.

1:10:44 Představení zásady 06 – Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků. Náměty, jak s touto zásadou pracovat ve výuce.

1:17:54 Třetí ukázka výuky českého jazyka: Zadávání práce a rozdělení rolí pro skupinovou práci. Průběžná kontrola žáků a ujišťování se, že všemu rozumí v duchu zásady 06.

1:20:40 Diskuze nad ukázkou a opětovné zhodnocení přínosů pro učitele a žáky. Ukázka check-listu pro zásadu 06.

1:26:25 Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jakou odbornou literaturu používají pedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova? Využívá škola slovní nebo klasické hodnocení?

1:36:26 Představení zásady 09 – Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Náměty, jak s touto zásadou pracovat ve výuce.

1:40:44 Čtvrtá ukázka výuky českého jazyka: Hodnocení rozvoje měkkých dovedností při výuce. Diskuze nad dosažením společného cíle a sebehodnocení vlastní práce v rámci skupin v duchu zásady 09.

1:42:37 Diskuze nad ukázkou a následné zhodnocení přínosů pro učitele a žáky. Ukázka check-listu pro zásadu 09.

1:57:27 Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jak přesně jsou strukturované třídy v ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11? Jak škola pracuje s portfolii?

2:05:28 Ukázka příloh, které lze používat s jednotlivými zásadami.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 02 - Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásadu 05 - Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga), dále zásadu 06 - Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků a zásadu 09 - Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 5. díl z tohoto videoseriálu (páté návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou týkající se různého tempa žáků a obtížnosti výuky.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.