Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Libouchec

NPI ČR představuje šestidílný videoseriál Práce s heterogenní třídou. Jeho součástí jsou tři reportáže spojené s videohospitací a tři webináře. Každá videoreportáž a navazující webinář se vždy vztahují k vybraným zásadám Desatera práce s heterogenní třídou. V prvním dílu jsou formou reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na 1. stupni v ZŠ a MŠ Libouchec představeny zásady 01, 03 a 10 z Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

Výuka žáků v heterogenním kolektivu je výzvou pro všechny učitele, kteří chtějí co nejlépe odvádět svou práci. Video nabízí několik možností, jak vést výuku v heterogenní třídě, aby se mohli zapojit všichni žáci. Uvidíte hodinu matematiky ve 2. ročníku, kde se střídá frontální výuka, vrstevnické učení a skupinová práce. Zároveň mohou žáci volit tempo své práce a učí se hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních. Vše se odehrává s variabilním využitím prostoru celé třídy a uplatňováním dohodnutých pravidel, které si tato třída nastavila v 1. ročníku. Video reflektuje zásady vztahující se k práci s rituály (zásada 01 – Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“), zásady související s úpravou prostředí pro otevřené vyučování (zásada 03 – Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování) a zásady na podporu žádoucího chování ve třídě (zásada 10 – Podporuje žádoucí chování žáků).

Náhled do výuky doplňují rozhovory s pedagožkami školy, se kterými hovoří vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová.

Struktura videa:

0:30 Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Libouchec Martinou Vlachovou a vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renatou Votavovou: Představení školy, složení kolektivu žáků ve třídách a zdůraznění efektivního způsobu práce s heterogenní třídou.

5:16 Rozhovor s třídní učitelkou 2. ročníku Alenou Řezníčkovou: Jak funguje třída na základě pravidel, která si žáci v každé třídě nastavují společně s vyučující. Informace o rutině a rituálech, skupinové práci, práci s prostorem a otevřeným vyučováním v duchu Desatera zásad pro práci s heterogenní třídou. Představení koncepce hodiny matematiky.

6:19 Třídní učitelka Alena Řezníčková ukazuje průběh vyučovací hodiny matematiky v 2. ročníku zaměřené na téma číselná řada do 100.

6:28 Začátek hodiny, kdy se dodržují zásady pravidelných rituálů v návaznosti na zásadu 01. Dále uvedení do učiva a průběhu hodiny.

7:27 Společná aktivita v kruhu a práce ve dvojicích. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a mění se pracovní prostředí pro otevřenou výuku.

9:38 Zařazení rutinní aktivity, kterou mohou dělat žáci, kteří již splnili zadaný úkol. Opět návaznost na zásadu 03. 10:00 Změna tempa práce a střídání místa, které navazují na zásadu 03.

10:57 Žáci sami hodnotí svou práci na základě vrstevnického hodnocení podle zásady 10. Učí se slovně hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních spolužáků.

12:51 Společná aktivita v kruhu zaměřená na sčítání a odčítání do 100. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a probíhá vrstevnické učení v týmu.

15:00 Rutinní zadání úkolu a zopakování třídních pravidel podle zásady 01.

16:50 Společná aktivita žáků provázaná s navštíveným divadelním představením. Tato aktivita se pojí se zásadou 03 a 10. Žáci jsou přímo zodpovědní za vlastní práci a učení. Učí se tak pracovat ve skupině a zároveň nést zodpovědnost za daný úkol. Spolupráce žáků dává učitelce prostor a čas věnovat se těm žákům, kteří potřebují individuální pomoc.

18:42 Třídní učitelka Alena Řezníčková hodnotí přínosy vyučovací hodiny a vyzdvihuje pozitivní dopad sebehodnocení žáků, při kterém rozvíjejí také své komunikační dovednosti. Reflexe tří zásad (01, 03, 10) podle Desatera v průběhu hodiny a představení osvědčených tipů, jak vést výuku v heterogenní třídě.


Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 01 - Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“, dále zásadu 03 - Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování a zásadu 10 - Podporuje žádoucí chování žáků. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 2. díl z tohoto videoseriálu (
druhé návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ a MŠ Libouchec.vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.