Evidence dokumentů o žákovi – praktické tipy pro asistenta pedagoga II.

Sdílená evidence dokumentů o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami má své výhody. Inspirujte se konkrétními tipy a praktickými ukázkami záznamů asistenta pedagoga a dalších pedagogických pracovníků.

Obr. 1. Šanon se jménem žáka. Zdroj: APIV B


první části naší dvojice článků jsme vám nastínili výhody a přínosy sdílené evidence dokumentů o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Teď přinášíme tipy a ukázky z praxe nejen pro asistenta pedagoga.


Obsah evidence dokumentů

Zápisky

 • Z doučování

 • Ze sezení se školním speciálním pedagogem / školním logopedem

 • Z třídních schůzek

 • Z konzultace asistenta pedagoga a třídního učitele

 • Od učitele z vyučování za přítomnosti asistenta pedagoga

 • Od učitele z vyučování za nepřítomnosti asistenta pedagoga


Podklady k vyučování

 • Doporučené materiály od učitelů konkrétních předmětů

 • Vstupní přehled žákových znalostí z předmětů

 • Přípravy asistenta pedagoga na vyučování, vlastní materiály (další inspirace v článku Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem)

 • Volnočasové a zájmové aktivity pro žáka (křížovky, čtení, sudoku)

 • Přehled dosažených výsledků žáka v jednotlivých předmětech

 • Výpisky z individuálního vzdělávacího plánu

Informační formulář


Informace o sociálních dovednostech žáka


Obr.2. Informační formulář coby prevence vzniku obtíží u žáka. Zdroj APIV-B

Obr.2. Informační formulář coby prevence vzniku obtíží u žáka. Zdroj: APIV BPříklady obsahu evidence dokumentů

1) Záznamy z doučování: zpětná vazba od doučujícího pro učitele a asistenta pedagoga

Příklad 1

Zápis doučujícího: Dnes procvičování dělení se zbytkem, princip pochopil, dostal 5 příkladů k domácímu procvičení.“

Přínos zápisu: Na základě zápisu učitel i asistent pedagoga následující den vědí, že žák látku pochopil, a nemusí se mu individuálně věnovat.

  2) Záznamy z individuálního sezení: zpětná vazba od školního logopeda anebo speciálního pedagoga pro učitele a asistenta pedagoga

  Příklad 2

  Zápis z pedagogické intervence žáka se speciálním pedagogem, kdy žák má potíže s pojmenováním a zvládáním svých emocí: Problémy přetrvávají, nově pracujeme s emotikony. Na postupu používání se domluvíme na osobní schůzce – stavte se u mě, prosím, předám připravené materiály a vysvětlím způsob používání.“

  Přínos zápisu: Asistent pedagoga má přehled o řešení problému a v nejbližším možném termínu se sejde se speciálním pedagogem. Také se může případně připravit na žáka hned poté, co přijde z hodiny se speciálním pedagogem a nadšeně vypráví, jak ho bavilo používání obrázků.

  3) Záznamy konzultací asistenta pedagoga a třídního učitele

  Příklad 3

  Učitel během psaní v českém jazyce pověří asistenta pedagoga, aby provedl záznam do evidence.

  Žák má špatný úchop tužky.“

  Přínos: Asistent pomáhá učiteli se záznamy do evidence. Dochází k úspoře času.


  4) Podklady k vyučování

  Příklad 4

  Asistent pedagoga si připraví výukové materiály na hodinu matematiky, při které žák počítá rychleji než ostatní.

  Přínos: Předem připravené materiály má asistent pedagoga po ruce a využije je, jakmile má žák hotovo, nudí se a má tendence rušit ostatní.


  5) Informace o sociálních dovednostech žáka

  Evidovat tyto informace je užitečné zejména u žáků s potížemi s chováním, poruchami chování, poruchami autistického spektra, s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a sociálních podmínek. Při zpětném nahlížení do evidence je možné vypozorovat příčiny výkyvů.

  Příklad 5

  Zápis učitele ráno po rozhovoru s rodiči: Žák přišel do školy velmi rozrušený kvůli přetrvávajícím neshodám v rodině.“

  Přínos: Speciální pedagog je informován včas a může se na intervenční setkání s žákem připravit. Může změnit původně připravené činnosti a připravit aktivity, které žákovi pomohou se zpracováním emocí.


  Příklad 6

  Zápis asistenta pedagoga na začátku spolupráce s žákem „Žák odmítá spolupracovat při sezení v ranním kruhu, neodpovídá na otázky, pošťuchuje spolužáky sedící vedle něj.“

  Přínos: Popis problému hned na úvod spolupráce a následné aktivnířešení s kolegy přispívá ke zlepšení chování žáka.

  Pokud má asistent pedagoga v průběhuroku pochybnosti a má subjektivní pocit, že se chování žákanezlepšuje, může nahlédnout do úvodních zápisů a objektivněsi připomenout dosažené pokroky.

  6) Záznamy ostatních učitelů

  Když je asistent pedagoga nepřítomný například z důvodu nemoci, učitel vkládá informace do evidence sám.


  7) Průběžné cíle asistenta pedagoga na další období

  Je vhodné nepodceňovat jak nastavení průběžných cílů ve výuce a výchově, tak průběžné sledování pozitivních pokroků u žáka. Takové záznamy jsou motivující nejen pro samotného asistenta pedagoga, ale i pro další pedagogické pracovníky, kteří s evidencí pracují.

  Asistent pedagoga si u všech kategorií, které si škola stanoví jako klíčové pro vzdělávání žáka (například komunikace s rodiči, individuální vzdělávací plán, předměty, výchova, družina, logopedie), může poznamenat průběžný (dílčí) cíl práce na určité období (tzn. na čem se pracuje), a také to, co už je v rámci tohoto cíle zvládnuto.

  Příklad 7

  Zápis asistenta pedagoga

  Cíl: Žák s ADHD v první třídě po příchodu do družiny zůstane s ostatními spolužáky sedět v klidu a poslechne si četbu pohádky v délce cca 10 minut.

  1. dílčí cíl: Žák vydrží v klidu 3 minuty. K vizualizaci času pomůžou žákovi například přesýpací hodiny nebo stopky. Po uplynutí této doby se může žák vzdálit v doprovodu asistenta pedagoga a dělat si v tichosti to, co ho baví, nebo na čem se s asistentem domluvili.

  Další dílčí cíle: Po zvládnutí této doby asistent pedagoga postupně a citlivě čas přidává.

  Přínos: Zápisy ukazují postupné zlepšování.

  8) Průběžné poznámky z výuky

  Když chce asistent pedagoga nově vzniklou situaci řešit bez přítomnosti dotčeného žáka nebo v krátkém čase mezi vyučovacími hodinami, udělá záznam a vrátí se k ní později.

  Může se jednat například o jednoduchý informační formulář, který zpřehlední informace a dlouhodobě slouží také jako prevence vzniku problémů (viz článek Efektivní komunikace asistenta pedagoga s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami).  vytisknout článek

  Mohlo by Vás zajímat

  Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
  Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
  Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
  Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
  VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
  Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
  Nabídka poradenství v ukrajinštině
  Пропонуємо консультації українською мовою
  Potřebujete konzultaci s odborníkem?
  Napište nám.