Efektivní komunikace asistenta pedagoga s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami

K efektivní komunikaci mezi asistentem pedagoga (AP), rodiči a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) může přispět speciální informační formulář. Zjistěte, jaké jsou jeho výhody a kdy ho použít.

Zdroj fotky: Archív autorského týmu APIV B

charakteristikaCharakteristika

Příklady formulářů ke každodenní dlouhodobé komunikaci mezi učitelem, žákem, rodiči/zákonnými zástupci, AP a případně dalšími pracovníky školy, kteří se žákem se SVP pracují. 

Jedná se o denní nebo týdenní formulář, do kterého zaznamenává škola i rodina důležité informace týkající se žáka. Práce s formulářem je vhodná zejména u žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, nebo u žáků mimořádně nadaných s přiděleným AP.

cilCíl

Nastavení dobré komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, jež slouží vytvoření podpůrného a přívětivého prostředí pro rozvoj a pobyt žáka se SVP ve škole.

ucitelVelikost skupiny

V přímé spolupráci je třídní učitel, AP, vychovatel v družině, další pracovníci školy a rodiče/zákonní zástupci.

cas_neomezeneČas

Dlouhodobá i krátkodobá řešení a spolupráce

pomuckyPomůcky

Prázdný informační formulář k tisku_verze 1

Prázdný informační formulář k tisku_verze 2

Příklad vyplněného Informačního formuláře


postupPostup

Setkání všech před začátkem školního roku na společné schůzce, které se zúčastní třídní učitel, AP a zákonní zástupci žáka. Seznámení s Informačním formulářem, který se bude používat pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Účastníci schůzky se domluví na četnosti používání a na detailech, jak s formulářem pracovat. Je vhodné dohodnout se na případných úpravách komunikace a spolupráce a ty zanést do formuláře. Rodiče/zákonní zástupci informují třídního učitele a AP o specifikách a potřebách žáka. Nastaví se způsob svolání mimořádných schůzek při aktuálním problému. Dojde k předání důležitých kontaktů.

Schéma Informačního formuláře:

schema

Zdroj: Archív autorského týmu APIV B

Popis bodů A –⁠ I v informačním formuláři škola–rodina:

A –⁠ Jméno žáka

B –⁠ Informace, které podává škola

C –⁠ Informace, které podává rodič / zákonný zástupce žáka

D –⁠ Místo pro datum

E –⁠ Informace, které sděluje učitel nebo AP 

Může se jednat o informace z výuky (např. žák nestačil dokončit stranu 18 v Pracovním sešitě Čj., dokončit doma). 

Také je tam možné zaznamenat informace o chování žáka nejen v hodinách, ale i o přestávkách. 

Pokud to AP považuje za vhodné, může tam pro jistotu například zapsat, že žák má domácí úkol (DÚ-M), když má časté problémy s jejich vypracováváním. 

F –⁠ Údaje, které sděluje rodič / zákonný zástupce

Rodič / zákonný zástupce může informovat o důležitých událostech žáka, například: návštěva lékaře (zubař, kterého se obává), pedagogicko-psychologické poradny, případně mimořádná psychická nebo fyzická zátěž předešlý den. Zaznamenává vše, co by mohlo ovlivnit jeho následné chování, zdravotní stav nebo výkon následující den/období.

G –⁠ Čas výuky, příchod žáka

(příklad: 7.45–⁠12.40)

H –⁠ Doba odpoledních aktivit

(příklad: 12.40–⁠15.00)

I –⁠ Informace z družiny, nápravných hodin (např. logopedie, doučování), odpolední kroužky

Například pokud je žák v družině obvykle neklidný nebo má potíže se zapojit do kolektivu a společných her, je dobré sledovat pozitivní změny a evidovat toto zlepšení a posun (hrál si v klidu s ostatními pexeso, s legem, podal spolužákovi čepici, kterou ztratil…)


variantyVarianty, komentáře

Všechna uvedená doporučení vyplývají z osobní zkušenosti a lze je proto doporučit po dalším zvážení konkrétní situace a konkrétního žáka. Nemohou být považována za jediný univerzální návod. Jediné vždy platné je chovat se empaticky a přiměřeně dané situaci a žákovi – pomoci, ale neublížit. Za nevhodně nebo necitlivě aplikovaná doporučení neneseme odpovědnost.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.